HORTICO SA wypracowało rekordowy zysk w 1 kw. 2014 r. [28-05-2014]

 
W dniu 26 i 27 maja 2014 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA wypracowało rekordowy zysk w 1 kwartale 2014 roku".
 

Treść komunikatu:

 

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od stycznia 2011 r., zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, osiągnęła w 1 kw. br. 1.425 tys. zł zysku netto przy przychodach na poziomie 15,5 mln zł. Był to tym samym najlepszy kwartał w ponad 20-letniej historii przedsiębiorstwa.

 

W analogicznym okresie ub. roku zysk netto HORTICO S.A. wyniósł 709 tys. zł, a przychody sięgnęły 11,77 mln zł. Oznacza to, że tegoroczne wyniki finansowe wykazują ponad 100% dynamikę wzrostu zysku netto w ujęciu rdr. Natomiast przychody uległy zwiększeniu o 32% w porównaniu z 1 kw. 2013 r.

 

„Głównym czynnikiem znaczącej poprawy naszych wyników finansowych w minionym kwartale były przede wszystkim warunki pogodowe oraz lepsze nastroje konsumenckie. Warto także dodać, że istotnie zwiększyliśmy poziom sprzedaży w Zielonym Centrum Galerii Ogrodniczej we Wrocławiu Psarach. Zamierzamy mocno rozwijać tą sieć w kolejnych kwartałach.” - mówi Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.

 

HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych punktach sprzedażowych oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, a także marketów budowlanych.

 

Plany strategiczne Spółki zakładają rozszerzanie skali oraz terytorialnego obszaru działalności handlowej zarówno w obszarze „profi”, jak i „hobby”. Obecnie Emitent, oprócz hurtowni we Wrocławiu, w Kaliszu i w Lublinie, posiada Galerię Ogrodniczą Zielone Centrum we Wrocławiu, a także kilka sklepów we Wrocławiu i Lublinie. Około 30% udział w sprzedaży Spółki stanowi eksport, głównie do Rosji oraz na Białoruś i Ukrainę.

 

„Naszym głównym celem na ten rok jest projekt budowy sieci sklepów Galerii Ogrodniczych Zielone Centrum oraz rozwój części „profi” i „hobby” poprzez akwizycje. Ciężko w tej chwili prognozować nasze tempo wzrostu, bowiem nie wiemy, co będzie się działo w dalszej części roku z eksportem do Rosji, na Ukrainę i Białoruś. Na razie jest on znacznie słabszy, a mimo to sprzedaż i wyniki finansowe Spółki są lepsze. Eksport zwykł się ożywiać w niektórych latach później, więc nie wykluczamy, że może tak być i w tym roku. Wówczas nasza dynamika wzrostu może być utrzymana nawet bez uwzględniania efektów planowanych akwizycji.” - dodaje Kolasa.

 

HORTICO S.A. istnieje jako przedsiębiorstwo od 1991 r. i zajmuje się zaopatrzeniem ogrodnictwa. Spółka jest dystrybutorem większości najważniejszych producentów środków do produkcji ogrodniczej. Jej klientami są profesjonalni producenci oraz centra i sklepy ogrodnicze.

 

 

***

Kontakt:

Artur Górski

Relacje Inwestorskie/Media

artur.gorski@hortico.pl

tel. 501-215-243