HORTICO SA zamierza przejść na rynek regulowany GPW i wypłacić dywidendę [03-06-2014]

 

W dniu 2 i 3 czerwca 2014 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA zamierza przejść na rynek regulowany GPW i wypłacić dywidendę".

 

Treść komunikatu:

 

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, po rekordowych wynikach finansowych osiągniętych w 1 kw. br. zamierza przenieść notowania swoich akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Akcjonariusze Spółki zadecydują o tym podczas najbliższego ZWZA zwołanego na dzień 30.06.2014 r. HORTICO planuje również wypłacić dywidendę z zysku wypracowanego w 2013 r.

 

„Naszym celem jest dalszy rozwój HORTICO S.A. rozumiany zarówno jako zwiększenie skali działalności, jak również i zyskowności Spółki. Od wielu miesięcy pracujemy nad projektami związanymi z akwizycjami przedsiębiorstw oraz pozyskaniem lokalizacji pod budowę kolejnych Galerii Ogrodniczych Zielone Centrum. Liczymy, iż w tym roku w zakresie tych przedsięwzięć będziemy mieli dobre informacje dla naszych akcjonariuszy. Podjęliśmy także decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do zmiany rynku notowań naszych akcji na rynek regulowany GPW.” - mówi Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.

 

W projektach uchwał na najbliższe ZWZA przewidziano także zmianę Statutu w zakresie uchwalenia kapitału docelowego oraz podjęcie decyzji odnośnie wypłaty dywidendy. Zarząd Spółki ma zostać upoważniony do podwyższenia w ciągu 3 lat kapitału zakładowego o kwotę maksymalnie 3 mln zł poprzez emisję do 6 mln akcji. HORTICO S.A. zamierza również przeznaczyć część wypracowanego w 2013 r. zysku na wypłatę dywidendy. Zarząd proponuje wypłatę dywidendy w kwocie 5-7 gr na akcję. Oznacza to, iż na dywidendę zostanie przeznaczone ok. 560 - 780 tys. zł, które stanowi ok. 40% zysku netto zaprezentowanego w sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2013 roku.  

 

HORTICO od wielu lat jest Spółką wypracowującą zyski, więc uznaliśmy za wskazane zaproponowanie akcjonariuszom wypłaty dywidendy. Chcielibyśmy także, aby wypłata dywidendy miała również miejsce w kolejnych latach i w tym celu zamierzamy do końca tego roku opracować politykę dywidendową. Wielkość dywidendy będzie na pewno zależna od wielkości naszych potrzeb inwestycyjnych. W chwili obecnej pracujemy nad kilkoma projektami, które w skokowy sposób mogą zwiększyć skalę działalności firmy, stąd pomysł, aby wprowadzić możliwość emisji akcji w ramach kapitału docelowego, którego wykorzystanie będzie skorelowane z realizowaniem planów rozwoju.” - dodaje Kolasa.

 

HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych punktach sprzedażowych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, a także marketów budowlanych.

 

 

HORTICO S.A. osiągnęło w 1 kw. br. 1.425 tys. zł zysku netto przy przychodach na poziomie 15,5 mln zł. Był to tym samym najlepszy kwartał w ponad 20-letniej historii przedsiębiorstwa.W analogicznym okresie ub. roku zysk netto HORTICO S.A. wyniósł 709 tys. zł, a przychody sięgnęły 11,77 mln zł. Oznacza to, że tegoroczne wyniki finansowe wykazują ponad 100% dynamikę wzrostu zysku netto w ujęciu rdr. Natomiast przychody uległy zwiększeniu o 32% w porównaniu z 1 kw. 2013 r.

 

***
Kontakt:

Artur Górski

Relacje Inwestorskie/Media

artur.gorski@hortico.pl

 

tel. 501-215-243