HORTICO SA i PNOS razem [02-07-2014]

 

W dniu 2 lipca 2014 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA i PNOS razem".

 
Treść komunikatu:
 

Notowana na rynku NewConnect Spółka HORTICO S.A., która zajmuje się zaopatrzeniem ogrodnictwa, poinformowała o zawarciu dwóch znaczących umów. Spółka realizuje tym samym swoją strategię rozwoju, która zakłada dokonywanie przejęć i akwizycji podmiotów z branży.

 

HORTICO S.A. podpisało umowę nabycia za kwotę 4,5 mln zł towarów handlowych znajdujących się w sieci sprzedaży i magazynach Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej, a spółka zależna HORTICO S.A. - Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo Sp. z o.o., zawarła umowę dzierżawy tego Przedsiębiorstwa. Obie umowy zostały podpisane z Syndykiem.

 

Nawiązanie współpracy pozwoli na dalszy rozwój Spółki poprzez zwiększenie sieci sprzedaży oraz nabycie bardzo atrakcyjnych zapasów. HORTICO S.A. uwiarygodniło się także w planowanym procesie zakupu przedsiębiorstwa PNOS. Jego ewentualne nabycie spowodowałoby w pierwszym roku wzrost przychodów Spółki o ok. 40-60%.

 

„Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim posiada kilkudziesięcioletnią tradycję w produkcji i dystrybucji nasion, a w chwili obecnej dysponuje także centrami ogrodniczymi w Warszawie, Lublinie i Ożarowie oraz hurtowym i internetowym kanałem sprzedaży. Jeszcze dwa lata temu przychody tej firmy wynosiły kilkadziesiąt milionów złotych. Podpisanie umów na zakup towarów handlowych i dzierżawę przedsiębiorstwa otwiera nam możliwość wykorzystania efektów synergii pomiędzy działalnościami HORTICO S.A. i PNOS, a w konsekwencji zwiększenia sprzedaży i rentowności działalności. Czekamy także na ogłoszenie przez Syndyka przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa PNOS w Ożarowie Mazowieckim, w którym zamierzamy wziąć udział.” – powiedział Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.

 

Podczas ZWZA Spółki, które odbyło się w dniu 30.06.2014 r., Akcjonariusze podjęli uchwałę o dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Zadecydowano także o wypłacie dywidendy w wysokości 0,07 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 11.07.2014 r., natomiast jej wypłata nastąpi w dniu 28 07.2014 r.

 
***
Kontakt:

Artur Górski

Relacje Inwestorskie/Media

artur.gorski@hortico.pl

tel. 501-215-243