HORTICO SA zmierza na rynek regulowany GPW w Warszawie [03-07-2014]

 

W dniu 1 lipca 2014 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA zmierza na rynek regulowany GPW w Warszawie".

 

Treść komunikatu:

 

ZWZA notowanej na rynku NewConnect Spółki HORTICO S.A., która zajmuje się zaopatrzeniem ogrodnictwa, podjęło uchwałę o dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Akcjonariusze zadecydowali również o wypłacie dywidendy w wysokości 0,07 zł na akcję.

 

Decyzja o przeniesieniu notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie jest bardzo istotna dla dalszego rozwoju HORTICO S.A. i ma przynieść Spółce wiele korzyści, m.in. poprawić płynność obrotu oraz zwiększyć jej wiarygodność w oczach inwestorów i partnerów biznesowych. Zarząd został upoważniony przez ZWZA do podjęcia niezbędnych działań, które umożliwią zmianę rynku notowań. Pierwszym krokiem będzie z pewnością podpisanie umowy z Domem Maklerskim na sporządzenie Prospektu emisyjnego, a następnie złożenie go do KNF-u. HORTICO S.A. nie wyklucza również przeprowadzenia emisji akcji, która pozwoli sfinansować projekty inwestycyjne, nad którymi Spółka obecnie pracuje.

 

„W chwili obecnej pracujemy nad kilkoma projektami związanymi z akwizycjami zarówno przedsiębiorstw, jak też terenów pod budowę kolejnych Galerii Ogrodniczych Zielone Centrum. Od rezultatów naszych negocjacji uzależniamy decyzję o wykorzystaniu kapitału docelowego. W przypadku pozytywnego zakończenia rozmów dotyczących akwizycji nie wykluczamy wykorzystania części kapitału docelowego jeszcze w tym roku. Uwzględniając projekty, nad którymi pracujemy, oceniam, iż pod koniec roku moglibyśmy zaoferować inwestorom ok. 2-3 mln akcji, z emisji których chcielibyśmy pozyskać ok. 10 mln zł.” - stwierdza Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.

 

ZWZA Spółki podjęło również decyzję o wypłacie dywidendy. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 11.07.2014 r., natomiast jej wypłata nastąpi w dniu 28 07.2014 r. Łącznie w ręce Akcjonariuszy trafi blisko 783 tys. zł, co stanowi ponad 46% zysku wypracowanego w 2013 r., który wyniósł 1.689 tys. zł. Dzięki temu HORTICO S.A. znajdzie się w gronie nielicznych spółek z alternatywnego rynku, które dzielą się zyskami ze swoimi inwestorami.

 

„Chcemy, aby wypłata dywidendy stała się regułą i tak jak informowaliśmy wcześniej, w najbliższych miesiącach przedstawimy politykę dywidendową Spółki. Zakładam, iż co do zasady będzie ona uwzględniała coroczne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami.” – dodaje Prezes Kolasa.

 

HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych punktach sprzedażowych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, a także marketów budowlanych.

 

Spółka bardzo dobrze rozpoczęła ten rok osiągając w 1 kw. 1.425 tys. zł zysku netto przy przychodach na poziomie 15,5 mln zł. Był to tym samym najlepszy kwartał w ponad 20-letniej historii przedsiębiorstwa.W analogicznym okresie ub. roku zysk netto HORTICO S.A. wyniósł 709 tys. zł, a przychody sięgnęły 11,77 mln zł. Oznacza to, że tegoroczne wyniki finansowe wykazują ponad 100% dynamikę wzrostu zysku netto w ujęciu rdr. Natomiast przychody uległy zwiększeniu o 32% w porównaniu z 1 kw. 2013 r.

 
***
Kontakt:

Artur Górski

Relacje Inwestorskie/Media

artur.gorski@hortico.pl

 

tel. 501-215-243