HORTICO SA pozostaje w segmencie NewConnect Lead [01-10-2014]

 

W dniu 1 paźdzernika 2014 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA pozostaje w segmencie NewConnect Lead".

 
Treść komunikatu:
 

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, decyzją GPW w Warszawie pozostała w segmencie NewConnect Lead. W ocenie GPW HORTICO znajduje się w gronie 33. największych i najpłynniejszych spółek z alternatywnego rynku.

 

„Kolejna już kwalifikacja Spółki do segmentu NewConnect Lead jest dla nas dużym wyróżnieniem, ponieważ grupuje on Emitentów mających największe szanse aby spełnić kryteria dopuszczeniowe do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Giełda przy kwalifikacji spółek do NC Lead, oprócz analizy ilościowej, dokonuje również analizy jakościowej, która polega na weryfikacji przestrzegania przez Emitentów zasad oraz przepisów obowiązujących w ASO na rynku NewConnect. Dla naszych akcjonariuszy pozytywnym sygnałem powinno być to, że spełniamy też wysokie kryteria w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych oraz stosowania ładu korporacyjnego.” – mówi Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.

 

W ramach analizy ilościowej wyznaczane są wskaźniki rynkowe spółek za okres ostatnich 6 miesięcy i tylko te z nich, które spełniają określone kryteria, mogą trafić do segmentu NewConnect Lead. Do kryteriów tych można zaliczyć m.in.: średnią wartość kapitalizacji spółki, która musi przekraczać 5 mln EUR oraz średni kurs akcji spółki, który powinien być wyższy niż 50 gr, a jego średnia zmienność nie może przekraczać 15%. Akcje emitenta muszą być również notowane na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych.

 

Dzięki zakwalifikowaniu do segmentu NewConnect Lead Emitenci mogą liczyć na szczególne oznaczanie spółki w serwisach informacyjnych giełdy oraz odrębną prezentację spółek w wynikach notowań.

 

HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Od 1 lipca spółka zależna HORTICO jest dzierżawcą Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim i z tego tytułu Grupa HORTICO liczy na istotne synergie. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych punktach sprzedażowych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, a także marketów budowlanych.

 
***
Kontakt:

Artur Górski

Relacje Inwestorskie/Media

artur.gorski@hortico.pl

tel. 501-215-243