HORTICO SA notuje wzrost przychodów i zysków w 3 kw. 2014 r. [19-11-2014]

 

W dniu 17 listopada 2014 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki " HORTICO SA notuje wzrost przychodów i zysków w 3 kwartale 2014 roku".

 

Treść komunikatu:

 

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, wypracowała w 3 kw. 2014 r. na poziomie jednostkowym 1,27 mln zł zysku netto, a jej przychody wyniosły 20,37 mln zł. Osiągnięte wyniki finansowe wykazują znaczącą poprawę, bowiem w analogicznym okresie 2013 r. Spółka zanotowała stratę, a jej przychody wyniosły 13,84 mln zł.
 
Po trzech kwartałach 2014 r. HORTICO S.A. wykazało zysk netto w ujęciu jednostkowym na poziomie 3,43 mln zł, a sprzedaż przekroczyła 54,1 mln zł. Rok wcześniej przychody sięgnęły 43,91 mln zł, a zysk netto wyniósł 1,34 mln zł. Opublikowane wyniki pokazują ponad 23% zwiększenie sprzedaży oraz 155% wzrost zysku netto w ujęciu rdr.
 
„Osiągnięte przez nas jednostkowe wyniki finansowe w minionym kwartale oraz od początku tego roku są bardzo satysfakcjonujące, gdyż na każdym poziomie Rachunku Zysków i Strat wykazujemy znaczącą poprawę. Nasza sytuacja finansowa i struktura finansowania jest na tyle dobra, że mogliśmy pozwolić sobie na wypłatę dywidendy.” - mówi Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.
 
Od 3 kw. br. Spółka rozpoczęła prezentację skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Wynika to z faktu rozpoczęcia działalności operacyjnej przez spółkę zależną Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo sp. z o.o., która została dzierżawcą Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej. Grupa Kapitałowa zakończyła miniony kwartał stratą netto wynoszącą niecałe 0,7 mln zł oraz przychodami na poziomie 19,31 mln zł. Natomiast od początku roku skonsolidowany zysk netto sięgnął 1,46 mln zł, a sprzedaż przekroczyła 53,1 mln zł.
 
„Wraz z dzierżawą PNOS-u zakupiliśmy także jego zapasy nasion. Strata netto na poziomie skonsolidowanym wynikała m.in. z poniesienia kosztów związanych z wejściem do tego przedsiębiorstwa oraz z przeprowadzenia inwentaryzacji zakupionych zapasów, które miało miejsce na początku lipca i przesunęło rozpoczęcie działalności operacyjnej punktów detalicznych o 10 dni. Liczymy jednak, że nabyte przez nas zapasy, wśród których największy udział mają nasiona, pozwolą naszej Grupie Kapitałowej wypracowywać bardzo dobre wyniki finansowe począwszy od 4 kw. br. Wynika to bowiem z faktu, iż w listopadzie rozpoczyna się sezon sprzedaży nasion i zamierzamy efektywnie wykorzystać ten okres.” - dodaje Prezes Kolasa.
 
Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej posiada dwie linie biznesowe. Pierwszą z nich jest sprzedaż detaliczna, realizowana w trzech centrach ogrodniczych tj. w Warszawie, Ożarowie i Lublinie. Z kolei drugim segmentem biznesu jest konfekcjonowanie i obrót hurtowy nasionami, zarówno odmian własnych, jak i obcych. W tych dwóch liniach biznesowych szczyty sprzedaży przypadają na różne miesiące roku. Najwyższe poziomy sprzedaży detalicznej są odnotowywane w miesiącach maj-czerwiec, a w sprzedaży hurtowej nasion w miesiącach listopad-marzec.
 
HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Od 1 lipca spółka zależna HORTICO jest dzierżawcą Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim i z tego tytułu Grupa HORTICO liczy na istotne synergie. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych punktach sprzedażowych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, a także marketów budowlanych.
 
***
Kontakt:
Artur Górski
Relacje Inwestorskie/Media
artur.gorski@hortico.pl
www.hortico.pl
tel. 501-215-243