HORTICO SA wygrywa przetarg na zakup PNOS-u [16-12-2014]

 

W dniach 11 i 12 grudnia 2014 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA wygrywa przetarg na zakup PNOS-u".

 

Treść komunikatu:

 

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, poinformowała o wybraniu jej oferty w przetargu publicznym na zakup Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej. Cena zaoferowana przez Spółkę za nabywane Przedsiębiorstwo wyniosła 13,065 mln zł.
 
Dzięki tej transakcji HORTICO S.A. będzie mogło w znaczący sposób zwiększyć skalę swojej działalności. Szacunkowy wzrost przychodów Grupy Kapitałowej może sięgnąć w 2015 roku ok. 50%. Zakup PNOS-u wpisuje się również w strategię rozwoju Spółki, zakładającą dokonywanie akwizycji podmiotów działających w branży zaopatrzenia ogrodnictwa.
 
„Nabycie PNOS-u będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w całej historii Spółki. Liczymy, że transakcja ta pozwoli na dynamiczny wzrost poziomu sprzedaży i poprawę rentowności poprzez wykorzystanie posiadanych przez to Przedsiębiorstwo aktywów, historycznej pozycji rynkowej i efektów synergii. Obecnie wchodzimy w szczyt sezonu sprzedaży nasion i działania sprzedażowe są teraz dla nas priorytetem, bowiem wynikami finansowymi chcemy potwierdzić naszym akcjonariuszom zasadność kupna PNOS-u.” - mówi Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.
 
Zorganizowany przetarg dotyczył całości Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej, w skład którego wchodzą m.in. środki trwałe, nasiona genetyczne i hodowlane oraz ze zwrotów, prawa do nasion kwalifikowanych, prawo ochronne na znak towarowy, prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z nieruchomościami stanowiącymi odrębny przedmiot własności, należności oraz licencje i koncesje.
 
PNOS, podmiot założony w 1951 r., jest jednym z największych przedsiębiorstw nasiennych w kraju, z własnymi, polskimi odmianami nasion warzyw i kwiatów. Oprócz działalności polegającej na hodowli, konfekcjonowaniu i obrocie hurtowym nasionami, PNOS prowadzi także sprzedaż detaliczną w trzech centrach ogrodniczych: w Warszawie, Ożarowie oraz w Lublinie. Od dnia 1 lipca 2014 r. PNOS zarządzane jest, na podstawie umowy dzierżawy zawartej z syndykiem masy upadłości, przez spółkę zależną HORTICO S.A. - Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo Sp. z o.o.
 
„Decyzję o dzierżawie PNOS-u oceniam bardzo pozytywnie. Przewiduję bowiem, że pierwsze efekty wspólnej działalności HORTICO S.A. i PNOS-u pojawią się już od 4 kw. br., ponieważ w listopadzie rozpoczął się sezon sprzedaży nasion i mamy zamiar dobrze spożytkować nadchodzący okres.” - podsumowuje Kolasa.
 
HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Od 1 lipca spółka zależna HORTICO jest dzierżawcą Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim i z tego tytułu Grupa HORTICO liczy na istotne synergie. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych punktach sprzedażowych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, a także marketów budowlanych.
 
***
Kontakt:
Artur Górski
Relacje Inwestorskie/Media
artur.gorski@hortico.pl
www.hortico.pl
tel. 501-215-243