HORTICO SA w NewConnect Lead [30-12-2014]

 

Decyzją GPW w Warszawie po raz kolejny Spółka HORTICO S.A. została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead. Spółka pozostaje tym samym w grupie 28 największych i najpłynniejszych Emitentów z alternatywnego rynku.


W ramach analizy ilościowej wyznaczane są wskaźniki rynkowe spółek za okres ostatnich 6 miesięcy i tylko te z nich, które spełniają określone kryteria, mogą trafić do segmentu NewConnect Lead. Do kryteriów tych można zaliczyć m.in.: średnią wartość kapitalizacji spółki, która musi przekraczać 5 mln EUR oraz średni kurs akcji spółki, który powinien być wyższy niż 50 gr, a jego średnia zmienność nie może przekraczać 15%. Akcje Emitenta muszą być również notowane na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych.

Dzięki zakwalifikowaniu do segmentu NewConnect Lead Emitenci mogą liczyć na szczególne oznaczanie spółki w serwisach informacyjnych giełdy oraz odrębną prezentację spółek w wynikach notowań. HORTICO S.A. jest zakwalifikowane do segmentu NC Lead od czerwca 2013 r.

Pełna treść Komunikatu Zarządu GPW w Warszawie odnośnie dokonanej okresowej weryfikacji znajduje się pod poniższym adresem:

http://www.newconnect.pl/?page=informacje&ph_main_content_start=show&cmn_id=12298