HORTICO SA prognozuje wzrost przychodów i zysków w 2015 roku [05-02-2015]

 

W dniu 05 lutego 2015 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki " HORTICO SA prognozuje wzrost przychodów i zysków w 2015 roku".

 

Treść komunikatu:

 

Spółka HORTICO SA, jeden z kluczowych graczy na polskim rynku hurtowej i detalicznej sprzedaży artykułów ogrodniczych, opublikowała skonsolidowane prognozy finansowe na 2015 rok.

 

Grupa zakłada osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie 95,1 mln zł (wzrost o blisko 19%), wynik EBIT sięgający 7,2 mln zł (wzrost o 31,3%), zysk EBITDA sięgający 8,5 mln zł (wzrost o blisko 36%) oraz zysk netto w wysokości 5,4 mln zł (wzrost o 40,7%).

 

Do wzrostu wyników ma przyczynić się dalszy rozwój organiczny Spółki oraz pełne włączenie działalności PNOS do Grupy HORTICO.

 

Od lipca 2014 Grupa HORTICO SA - oprócz dotychczasowej działalności - prowadzi także działalność na bazie dzierżawionego Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim SA w upadłości likwidacyjnej (Przedsiębiorstwo PNOS), co przyczyniło się do poprawy wyników w drugiej połowie 2014 roku. W grudniu 2014 roku oferta HORTICO SA została wybrana w przetargu publicznym na zakup PNOS. Finalizacja przejęcia planowana jest na początek kwietnia tego roku.

 

Najbliższe plany Grupy HORTICO SA zakładają także przeprowadzenie emisji akcji w celu częściowego sfinansowania przejęcia. Spółka ma zapewnione finansowanie bankowe związane z zakupem PNOS. Spółka podtrzymuje także swoje plany przejścia na rynek główny GPW w 2015 roku.

 
PROGNOZY FINANSOWE – SZCZEGÓŁY
 

Prognozy Grupy HORTICO na 2015 rok przedstawia tabela poniżej.

 
w tys. PLN
2014*
dane skonsolidowane
2015**
dane skonsolidowane
Zmiana
Przychody ze sprzedaży
80 024,1
95 050,6
+18,8%
EBIT
5 517,7
7 245,1
+31,3%
EBITDA
6 261,4
8 511,5
+35,9%
Zysk netto
3 859,0
5 430,9
+40,7%
*dane wg PSR, nie poddane badaniu biegłego rewidenta 
** dane prognozowane wg PSR, nie poddane ocenie przez biegłego rewidenta 
 

Najistotniejsze założenia prognoz finansowych:

  • Zakup Przedsiębiorstwa sfinansowany kredytem inwestycyjnym (HORTICO SA posiada promesę kredytową banku) oraz wpływami z emisji akcji. Zarząd HORTICO SA zamierza wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na emisję nie więcej niż 3.000.000 Akcji Seri C .
  • Konsolidacji podlegają sprawozdania finansowe HORTICO SA i PNOS Sp. z o.o. (wg PSR).
  • Transakcja zakupu Przedsiębiorstwa przez HORTICO SA zostanie sfinalizowana najpóźniej w kwietniu 2015 r., a do tego dnia dzierżawcą Przedsiębiorstwa będzie PNOS Sp. z o.o.
  • Baza przychodowa i kosztowa dla prognozy – przychody i koszty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych HORTICO SA i PNOS Sp. z o.o. za rok 2014.
  • Przychody ze sprzedaży HORTICO SA wzrosną w roku 2015 w porównaniu do bazy o ok. 5%; Baza przychodowa – przychody z roku 2014 pomniejszone o sprzedaż pomiędzy HORTICO SA a PNOS Sp. z o.o.; W 2015 r. zatowarowanie centrów ogrodniczych PNOS Sp. z o.o. w 90% będzie realizowane za pośrednictwem HORTICO SA.
  • Koszty działalności operacyjnej HORTICO SA (z wyłączeniem kosztów wynikających z zakupu Przedsiębiorstwa) w roku 2015 w porównaniu do bazy wzrosną o ok. 3%.
  • Koszty działalności operacyjnej PNOS Sp. z o.o. w 2015 r. na poziomie kosztów operacyjnych ponoszonych w 2014 roku z tytułu umowy dzierżawy Przedsiębiorstwa.
  • Czynniki makroekonomiczne w 2015 pozostaną neutralne na prognozy Spółki.

 

Wyniki historyczne Spółki przedstawia tabela poniżej.

 
w tys. PLN
2012
2013
2014*
dane jednostkowe
Zmiana
2014*
dane skonsolidowane
Zmiana
Przychody ze sprzedaży
59 400
59 389
80 848
+36,1%
80 024
+34,7%
EBIT
1 684
1 705
7 107
+316,9%
5 518
+223,6%
EBITDA
2 421
2 415
7 847
+224,9%
6 261
+159,2%
Zysk brutto
1 340
2 062
6 761
+227,9%
5 172
+150,8%
Zysk netto
1 044
1 689
5 567
+229,6%
3 859
+128,5%
*dane nie poddane badaniu biegłego rewidenta 
 

Naszym najważniejszym celem na najbliższe miesiące jest finalizacja przejęcia Przedsiębiorstwa PNOS oraz rozwój organiczny naszego dotychczasowego biznesu. Dotychczasowe efekty wspólnej działalności obu podmiotów pokazują, że Grupa HORTICO SA, po rozszerzeniu działalności o produkcję i konfekcjonowanie nasion prowadzone przez Przedsiębiorstwo PNOS, ma bardzo dobre perspektywy dalszego rozwoju. Prognozy, które dziś opublikowaliśmy pokazują jak wspólna działalność przełoży się na wzrost wyników finansowych Grupy Kapitałowej HORTICO SA na wszystkich poziomachpowiedział Paweł Kolasa, Prezes Zarządu HORTICO SA.

 

Transakcję przejęcia Przedsiębiorstwa PNOS chcemy sfinalizować na początku kwietnia. Dysponujemy promesą kredytową na atrakcyjnych warunkach, która pozwoliłaby sfinansować przejęcie. Rozważamy jednak również emisję akcji, w celu częściowego sfinansowania transakcji. Byłby to również element działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji HORTICO SA na parkiet główny, co planujemy również na ten rok – dodał Paweł Kolasa.

 
 

Dodatkowych informacji udziela:

 
Magda Kołodziejczyk
M+G

tel. +48 22 416 01 02, +48 501 16 88 07

e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl
 
O HORTICO SA

Grupa Kapitałowa HORTICO SA jest jednym z kluczowych graczy na polskim rynku hurtowej i detalicznej sprzedaży artykułów ogrodniczych oraz jednym z największych producentów nasion na rynku tradycyjnym (działalność prowadzona na bazie Przedsiębiorstwa PNOS).

 

Grupa Kapitałowa HORTICO SA prowadzi działalność w następujących obszarach:

 

1.    Działalność handlowa/ dystrybucyjna:

a.    „profi” – sprzedaż do profesjonalnych producentów roślin, w Polsce i za granicą, bezpośrednio oraz poprzez partnerów handlowych

b.    „hobby” – sprzedaż kierowana do klientów zajmujących się amatorsko uprawami ogrodniczymi, poprzez własną i obcą sieć sprzedaży

2.    Działalność produkcyjna:

a.    reprodukcja i konfekcjonowanie nasion i cebulek kwiatowych oraz krzewów pod marką PNOS

b.    rozwój marek własnych HORTICO SA (produkcja zlecona)

3.    Usługi – m.in. analiza gleby i wody, projektowanie ogrodów i tarasów, hotel dla roślin, apteka dla roślin, aranżacja wnętrz zielenią i wypożyczanie roślin.

 

Sieć sprzedaży Grupy Kapitałowej HORTICO SA obejmuje 4 hurtownie oraz 7 punktów sprzedaży detalicznej, w tym 5 Centrów Ogrodniczych: w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie (2 centra) i Ożarowie. Sprzedaż prowadzona jest także poprzez sklepy internetowe: www.e-hortico.pl oraz www.epnos.pl.

 

Grupa Kapitałowa HORTICO SA obejmuje spółkę dominującą HORTICO SA oraz spółki zależne: Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo Sp. z o.o. (HORTICO SA posiada w niej 99,9% udziałów) i HORTICO Deutschland GmbH (100% udziałów). Od 1 lipca 2014r. spółka Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo Sp. z o.o. jest dzierżawcą Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim SA w upadłości likwidacyjnej (PNOS) i prowadzi działalność na bazie majątku tej spółki.

 

Grupa Kapitałowa HORTICO SA (z uwzględnieniem pracowników dzierżawionego Przedsiębiorstwa PNOS) zatrudnia 184 osoby (dane na 31.12.2014 r.).

 

W styczniu 2011 roku HORTICO SA zadebiutowała na NewConnect. Od czerwca 2013 roku Spółka wchodzi w skład segmentu NCLead, obejmującego największe i najpłynniejsze spółki notowane na NewConnect, przestrzegające obowiązków informacyjnych i innych zasad obowiązujących na tym rynku obrotu.

 

Więcej informacji na www.hortico.pl