HORTICO SA z najlepszym kwartałem w historii [15-05-2015]

 

W dniu 14 maja 2015 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA z najlepszym kwartałem w historii".

 

Treść komuniakatu:

 

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, zanotowała 2,7 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym w 1 kw. 2015 r. przy sprzedaży wynoszącej 22,47 mln zł. Osiągnięte przez Emitenta wyniki finansowe są najlepszymi w całej jego historii.

 

W analogicznym okresie 2014 r. HORTICO S.A. miała 1,43 mln zł zysku netto, a przychody ukształtowały się na poziomie 15,5 mln zł. Tegoroczne wyniki finansowe wykazały więc blisko 90% poprawę w zakresie zysku netto oraz 45% wzrost wartości sprzedaży. Na uwagę zasługuje również fakt, że Spółce udało się osiągnąć także rekordowe rentowności w swojej historii, które przekroczyły 13% jeśli chodzi o rentowność na sprzedaży i z działalności operacyjnej. Natomiast rentowność netto w analizowanym okresie wyniosła 12%.

 

„Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową w 1 kw. tego roku oceniam niezwykle dobrze, bowiem był to dla nas najlepszy kwartał w całej naszej historii. Bardzo ważne jest dla mnie to, że wzrostowi przychodów towarzyszył wzrost rentowności, który przełożył się na istotne zwiększenie zysku netto. Wierzę, że ten rok będzie dla nas niezwykle udany.” - stwierdza Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.

 

Pod koniec marca br. Spółka podpisała umowę z ING Bankiem Śląskim S.A. na udzielenie korporacyjnego kredytu w wysokości blisko 11,85 mln zł, który posłużył do sfinansowania zakupu Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej (PNOS). HORTICO S.A. w grudniu 2014 r. wygrało przetarg publiczny na zakup PNOS-u. Finalizacja transakcji nabycia tego przedsiębiorstwa nastąpiła w dniu 31.03.2015 r., a ostateczna cena za PNOS wyniosła 13,52 mln zł. Emitent przewiduje, że przejęcie PNOS-u będzie miało korzystny wpływ na wyniki finansowe w kolejnych kwartałach.

 

Osiągnięte wyniki finansowe w 1 kw. br. pozwalają również optymistycznie oceniać możliwość realizacji przez Grupę Kapitałową prognoz finansowych na 2015 r. Zakładają one bowiem wypracowanie ponad 95 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 5,43 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym. Po 1 kw. 2015 r. poziom realizacji prognozy skonsolidowanych wyników finansowych wynosi odpowiednio 24% w zakresie przychodów ze sprzedaży oraz prawie 50% w zakresie zysku netto.

 

„Finalizacja transakcji nabycia PNOS-u to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Spółki, które powinno przyczynić się do dalszego dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej. Potwierdzają to również nasze wyniki finansowe, które w kontekście prognoz finansowych na ten rok wyglądają niezwykle dobrze. Jestem przekonany, że skuteczna realizacja założeń strategii rozwoju przyczyni się do umacniania naszej pozycji rynkowej.” - podsumowuje Prezes Kolasa.

 

HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych punktach sprzedażowych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, a także marketów budowlanych. W dniu 31.03.2015 r. Spółka sfinalizowała transakcję nabycia PNOS, który posiada centra ogrodnicze w Warszawie, Lublinie i Ożarowie Mazowieckim oraz jest znaczącym graczem na rynku nasion tradycyjnych.

 
***
Kontakt:

Artur Górski

Relacje Inwestorskie/Media

artur.gorski@hortico.pl
www.hortico.pl

 

tel. 501-215-243