HORTICO SA planuje wypłatę dywidendy [02-06-2015]

 

W dniu 02 czerwca 2015 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA planuje wypłatę dywidendy".

 

Treść komunikatu:

 

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, planuje wypłacić dywidendę z zysku wypracowanego w 2014 r. Zarząd Spółki rekomenduje ZWZA wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.

Podczas najbliższego ZWZA HORTICO S.A., które odbędzie się w dniu 27.06.2015 r. Akcjonariusze podejmą Uchwałę w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2014 r. Zarząd Spółki przedstawił swoją rekomendację w tej sprawie i proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł brutto na akcję. Łączna kwota, która ma trafić w ręce Akcjonariuszy wynosi blisko 1.678 tys. zł brutto. W poprzednim roku HORTICO S.A. wypłaciło dywidendę w wysokości 0,07 zł na akcję. Proponowana przez Zarząd dywidenda jest wyższa o ok. 115% od wypłaconej za poprzedni rok obrotowy.

 

„Zamierzamy kontynuować przyjętą przez nas  zasadę corocznej wypłaty dywidendy i po raz kolejny podzielić się wypracowanym zyskiem z naszymi Akcjonariuszami. Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra, o czym świadczą rekordowe wyniki finansowe, które osiągnęliśmy w 1 kw. tego roku. Naszym celem jest aby HORTICO SA była spółką trwale dywidendową i corocznie dzieliła się zyskiem z Akcjonariuszami.” - stwierdza Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki.

 

W 1 kw. 2015 r. Spółka wypracowała 2,7 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym, a jej przychody ze sprzedaży wyniosły 22,47 mln zł - były to tym samym najlepsze wyniki finansowe HORTICO S.A. w całej jej historii. Prognozy finansowe Grupy Kapitałowej na 2015 r. przewidują wypracowanie ponad 95 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz osiągnięcie 5,43 mln zł zysku netto.

 

HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych punktach sprzedażowych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, itp. W dniu 31.03.2015 r. Spółka sfinalizowała transakcję nabycia Przedsiębiorstwa PNOS, który posiada centra ogrodnicze w Warszawie, Lublinie i Ożarowie Mazowieckim oraz jest znaczącym graczem na rynku nasion tradycyjnych.

 
***
Kontakt:

Artur Górski

Relacje Inwestorskie/Media

artur.gorski@hortico.pl
www.hortico.pl

 

tel. 501-215-243