HORTICO SA kończy 2014 rok wysokim zyskiem [15-06-2015]

 

W dniu 12 czerwca 2015 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA kończy 2014 rok wysokim zyskiem".

 

Treść komunikatu:

 

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, zakończyła 2014 r. zyskiem netto na poziomie skonsolidowanym w kwocie 3,77 mln zł oraz przychodami sięgającymi 80,03 mln zł. Dla Emitenta był to najlepszy rok w całej jego historii.

 

W 2013 r. HORTICO S.A. miało 1,69 mln zł zysku netto, a sprzedaż wyniosła 59,39 mln zł. Miniony rok okazał się dla Spółki niezwykle udanym, ponieważ oprócz istotnej poprawy wyników finansowych oraz wzrostu rentowności, udało jej się również wygrać przetarg na nabycie Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej (PNOS). Transakcja nabycia PNOS-u została sfinalizowana w marcu br., a jej wartość zamknęła się łączną kwotą 13,52 mln zł.

 

„Wyniki finansowe Spółki w 2014 r. należą do najlepszych w całej naszej historii i potwierdzają, że podejmowane przez nas działania w zakresie rozwoju Grupy Kapitałowej są słuszne. Wysoka dynamika wzrostu sprzedaży, a także osiąganie wyższych rentowności, pozwoliło nam zdecydowanie poprawić wynik finansowy. Przewidujemy, że uda nam się utrzymać ten pozytywny trend w kolejnych kwartałach i tym samym wypełnimy prognozy finansowe na 2015 r.” - komentuje Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.

 

Prognozy finansowe Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. na 2015 r. zakładają wypracowanie ponad 95 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz osiągnięcie 5,43 mln zł zysku netto. Podczas najbliższego ZWZA Spółki zaplanowanego na dzień 27.06.2015 r. jej Akcjonariusze podejmą decyzję w zakresie podziału zysku osiągniętego w 2014 r. Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł brutto na akcję. Łączna kwota przeznaczona na ten cel może wynieść blisko 1,68 mln zł brutto. Rok wcześniej HORTICO S.A. wypłaciło dywidendę w wysokości 0,07 zł na akcję.

 

HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych centrach ogrodniczych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, itp. W dniu 31.03.2015 r. Spółka sfinalizowała transakcję nabycia Przedsiębiorstwa PNOS, które posiada centra ogrodnicze w Warszawie, Lublinie i Ożarowie Mazowieckim oraz jest znaczącym graczem na rynku nasion tradycyjnych.

 

***

 

 

Kontakt:

 

 

Artur Górski

 

Relacje Inwestorskie/Media

artur.gorski@hortico.pl

www.hortico.pl

tel. 501-215-243