HORTICO SA z kolejnym świetnym kwartałem [11-08-2015]

 

W dniach 10-11 sierpnia 2015 roku na łamach portali finansowych ukazał sie komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA z kolejnym świetnym kwartałem".

 

Treść komunikatu:

 

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, wypracowała w 2 kw. 2015 r. 1,18 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym przy przychodach sięgających 26,84 mln zł. Oczekiwane rezultaty dla wyników finansowych Grupy Kapitałowej przyniosła transakcja nabycia PNOS-u.

 

W analogicznym kwartale 2014 r. Spółka zanotowała 0,73 mln zł zysku netto przy sprzedaży wynoszącej 18,29 mln zł. Po pierwszym półroczu br. zysk netto Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. przekroczył 3,89 mln zł, a przychody sięgnęły blisko 49,32 mln zł, wobec 2,15 mln zł zysku netto i 33,79 mln zł sprzedaży rok wcześniej. Emitent efektywnie wykorzystuje dobrą koniunkturę na rynku sprzedaży ogrodniczej, co pozwala mu zwiększać wartość przychodów i uzyskiwać wyższe rentowności.

 

„Jestem bardzo zadowolony z wyników finansowych Grupy Kapitałowej w minionym kwartale oraz całym pierwszym półroczu. Pozytywnie należy ocenić naszą decyzję o przeprowadzeniu transakcji zakupu PNOS-u. Mam nadzieję, że w kolejnych kwartałach utrzymamy aktualne tempo rozwoju i nasze przychody oraz zyski będą ulegały dalszej poprawie.” - komentuje Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.

 

Prognozy finansowe Grupy Kapitałowej na 2015 r. przewidują wypracowanie ponad 95 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz osiągnięcie 5,43 mln zł zysku netto. Uwzględniając wyniki finansowe po zakończonym pierwszym półroczu 2015 r. ich poziom realizacji wynosi blisko 52% w zakresie sprzedaży oraz 71,5% jeśli chodzi o zysk netto. Zarząd Spółki podtrzymuje prognozy finansowe Grupy Kapitałowej na ten rok.

 

„Stopień realizacji prognoz finansowych po dwóch kwartałach 2015 r. należy uznać za satysfakcjonujący, dlatego liczę, że druga połowa roku będzie dla nas równie udanym okresem, a nasi Akcjonariusze będą pozytywnie oceniać nasze działania oraz ich rezultaty.” - dodaje Kolasa.

 

HORTICO S.A. wypłaciła w lipcu br. dywidendę z zysku wypracowanego w 2014 r. Jej wartość na jedną akcję wyniosła 0,15 zł. Akcjonariusze Spółki otrzymali łącznie kwotę prawie 1.678 tys. zł. W 2014 r. Emitent wypłacił dywidendę wynoszącą 0,07 zł na akcję. Spółka wypełnia tym samym swoje zapowiedzi z ub. roku dotyczące corocznego dzielenia się wypracowanym zyskiem z Akcjonariuszami.

 

HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych centrach ogrodniczych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, itp. W dniu 31.03.2015 r. Spółka sfinalizowała transakcję nabycia

Przedsiębiorstwa PNOS, które posiada centra ogrodnicze w Warszawie, Lublinie i Ożarowie Mazowieckim oraz jest znaczącym graczem na rynku nasion tradycyjnych.

 

***

Kontakt:

Artur Górski

Relacje Inwestorskie/Media

artur.gorski@hortico.pl

www.hortico.pl

 

tel. 501-215-243