HORTICO SA rozważa wypłatę dywidendy zaliczkowej [30-03-2016]

 

W dniu 29 marca 2016 roku na łamach portali finansowych ukazał sie komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA rozwaza wypłatę dywidendy zaliczkowej".

 

 

Treść komunikatu:

HORTICO SA, Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, będzie chciała zmienić swój Statut i upoważnić Zarząd do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Decyzję w tej sprawie podejmą Akcjonariusze Spółki podczas najbliższego NWZA, które odbędzie się w dniu 23.04.2016 r.

 

Zgodnie z przedstawionym projektem Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, jej Zarząd będzie miał prawo do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy będzie wymagała zgody Rady Nadzorczej. HORTICO S.A. zanotowała w 2015 r. jednostkowy zysk netto w kwocie ponad 539 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży przekraczających 81 mln zł. Emitent dzielił się wypracowanym zyskiem ze swoimi Akcjonariuszami w latach 2014-2015.

 

„Chcemy kontynuować realizację przyjętej przez Spółkę zasady wypłaty dywidendy i podzielić się wypracowanym zyskiem z naszymi Akcjonariuszami. Zmiana Statutu pozwoli nam na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Dzięki temu będziemy mogli przeznaczyć na ten cel znacznie wyższe środki. Nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra i posiadamy odpowiedni poziom gotówki, który umożliwia nam realizowanie planu rozwoju Grupy Kapitałowej.” - ocenia Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki

 

HORTICO S.A.

 

HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych centrach ogrodniczych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, itp. W dniu 31.03.2015 r. Spółka sfinalizowała transakcję nabycia Przedsiębiorstwa PNOS, które posiada centra ogrodnicze w Warszawie, Lublinie i Ożarowie Mazowieckim oraz jest znaczącym graczem na rynku nasion tradycyjnych.

 

***

Kontakt:

Artur Górski

 

Relacje Inwestorskie/Media artur.gorski@hortico.pl www.hortico.pl

tel. 501-215-243