Wiadomości

 
 
Gazela Biznesu 2016

31 stycznia 2017 r. HORTICO S.A. po raz kolejny została uhonorowana tytułem Gazeli Biznesu. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Klubie Biznesowym na Stadionie Wrocław.

Zestawienie przygotowywane corocznie przez wywiadownię gospodarczą Coface na zlecenie Pulsu Biznesu wyłania najbardziej dynamicznie rozwijające się małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. W każdej edycji rankingu badane są wyniki Spółek za pełne trzy poprzedzające lata, a w edycji 2016 analizowane były wyniki za lata 2013-2014-2015.

O tytuł Gazeli Biznesu 2016 mogła ubiegać się firma, która spełniła wszystkie poniższe kryteria:

  • rozpoczęła działalność przed rokiem 2013 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś,
  • w roku bazowym 2013 jej przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych,
  • w latach 2013-2015 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży,
  • w latach 2013-2015 ani razu nie odnotowała straty,
  • umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat.

 

więcej informacji >>>

HORTICO S.A. Gazelą Biznesu 2016 [31-01-2017]

HORTICO po raz kolejny została uhonorowana tytułem Gazeli Biznesu,a uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Klubie Biznesowym na Stadionie Wrocław
Zestawienie przygotowywane jest corocznie przez wywiadownię gospodarczą Coface na zlecenie Pulsu Biznesu

XV edycja targów HORTICO odbyła się w dniach 06-08 stycznia 2017 r. w Hotelu Rzeszów**** w Rzeszowie. Była wyjątkowa nie tylko ze względu na przypadający w tym roku jubileusz, ale także po raz kolejny został pobity rekord frekwencji oraz zamówień.

W targach wzięło udział 49 największych dostawców z branży ogrodniczej, którzy oferowali swoje sztandarowe produkty 400 największym klientom Spółki. Była to doskonała okazja do podsumowania minionego sezonu oraz do przeprowadzenia rozmów biznesowych.

 

więcej informacji >>>

 

     

XV Targi HORTICO [06-08-01-2017]

XV edycja targów HORTICO odbyła się w dniach 06-08 stycznia 2017 r w Hotelu Rzeszów**** w Rzeszowie i była wyjątkowa nie tylko ze względu na przypadający w tym roku jubileusz, ale także po raz kolejny został pobity rekord frekwencji oraz zamówień.

28 września 2016 r. na podstawie Komunikatu GPW w Warszawie Spółka HORTICO SA zgodnie z nową segmentacją opartą na kryteriach jakościowych została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Focus.

Spółka pozostaje tym samym w grupie 90 największych i najpłynniejszych Emitentów z alternatywnego rynku.

 

Kwalifikacja spółek do segmentów przeprowadzana jest raz na kwartał, na 2 dni sesyjne przed ostatnim dniem obrotu marca, czerwca, września i grudnia każdego roku.
Do segmentu NC Focus kwalifikowane są spółki, jeżeli spełnią co najmniej pięć z następujących warunków: średnia wartość kapitalizacji firmy przekracza 12 mln zł, wskaźnik cena/zysk jest wyższy niż 0 i niższy niż 50, wskaźnik cena/wartość księgowa jest wyższy niż 0 i niższy niż 10, spółka wypłaca dywidendę, wartość księgowa wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym przekracza 1 mln zł, spółka ma dodatnią dynamikę przychodów za ostatnie 4 kwartały i dodatnią dynamikę zysku netto za ostatnie 4 kwartały.

 

Dodatkowo spółka musi spełnić takie przesłanki jak: akcje notowane są od co najmniej 12 miesięcy, średni ich kurs jest wyższy od 10 groszy, wartość księgowa nie może być ujemna, w spółce nie może być prowadzone postępowanie układowe/sanacyjne/likwidacyjne oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy na firmę nie nałożono więcej niż raz żadnego ze środków dyscyplinujących, jak kara finansowa czy zawieszenie obrotu.

 

Pełna treść Komunikatu GPW w Warszawie odnośnie dokonanej okresowej weryfikacji znajduje się pod poniższym adresem:

 

http://www.newconnect.pl/?page=informacje&ph_main_content_start=show&cmn_id=14214

HORTICO S.A. zakwalifikowane do NC FOCUS [30-09-2016]

28 września 2016 r na podstawie Komunikatu GPW w Warszawie Spółka HORTICO SA zgodnie z nową segmentacją opartą na kryteriach jakościowych została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Focus.