Raport roczny za 2010 rok

Data raportu: 12 maja 2011
Numer raportu: 12/2011

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport roczny za 2010 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

HORTICO SA Opinia i raport biegłego rewidenta 2010
HORTICO SA - Sprawozdanie finansowe 2010
HORTICO SA Sprawozdanie Zarządu 2010

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony