Raport roczny za 2013 rok

Data raportu: 13 czerwca 2014
Numer raportu: 7/2014

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport roczny za 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

20140613 Opinia i raport biegłego rewidenta HORTICO
20140613 Sprawozdanie finansowe HORTICO
20140613 Sprawozdanie Zarządu HORTICO

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony