Raport roczny za 2018 rok

Data raportu: 31 maja 2019
Numer raportu: 7/2019

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport roczny za 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

20190531 Sprawozdanie finansowe 2018 HORTICO
20190531 Skonsolidowane sprawozadnie finansowe 2018 GK HORTICO
20190531 Sprawozdanie bieglego rewidenta 2018 HORTICO
20190531 Sprawozdanie bieglego rewidenta 2018 GK HORTICO
20190531 Sprawozdanie zarządu z dzialalnosci grupy kapitalowej 2018 GK HORTICO
20190531 Sprawozdanie zarzadu 2018 HORTICO

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony