Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za lata 2017 i 2018.

Data raportu: 2 listopada 2017
Numer raportu: 17/2017

Zarząd HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka, Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą w oparciu o postanowienia § 20 ust. 2 pkt. 7) Statutu Spółki uchwały w sprawie wyboru Kancelarii Biegłego Rewidenta PROFIN K. Szewczyk, ul. Krakowska 36/2, 45-075 Opole, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego HORTICO SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017 i 2018. Uchwała Rady Nadzorczej została podjęta w trybie obiegowym.

Kancelaria Biegłego Rewidenta K. Szewczyk jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 3157.

Emitent nie korzystał wcześniej z usług tego podmiotu w zakresie badania sprawozdania finansowego Spółki bądź Grupy Kapitałowej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony