Wiadomości

 

Podczas XIX Dni Ogrodnika w Gołuchowie na  stoisku HORTICO można było skorzystać z porad doradców firmy Prayon,  producenta nawozów rozpuszczalnych takich jak Saletra potasowa czy Monofosforan potasu. Prezentowaliśmy  również  produkty Bioline przeznaczone do ochrony biologicznej oraz zapylania upraw pod osłonami. 

 

więcej informacji >>>

     

XIX Dni Ogrodnika w Gołuchowie [14-09-2017]

Podczas XIX Dni Ogrodnika w Gołuchowie na stoisku HORTICO można było skorzystać z porad doradców firmy Prayon, producenta nawozów rozpuszczalnych takich jak Saletra potasowa czy Monofosforan potasu.
Gazela Biznesu 2016

31 stycznia 2017 r. HORTICO S.A. po raz kolejny została uhonorowana tytułem Gazeli Biznesu. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Klubie Biznesowym na Stadionie Wrocław.

Zestawienie przygotowywane corocznie przez wywiadownię gospodarczą Coface na zlecenie Pulsu Biznesu wyłania najbardziej dynamicznie rozwijające się małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. W każdej edycji rankingu badane są wyniki Spółek za pełne trzy poprzedzające lata, a w edycji 2016 analizowane były wyniki za lata 2013-2014-2015.

O tytuł Gazeli Biznesu 2016 mogła ubiegać się firma, która spełniła wszystkie poniższe kryteria:

 • rozpoczęła działalność przed rokiem 2013 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś,
 • w roku bazowym 2013 jej przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych,
 • w latach 2013-2015 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży,
 • w latach 2013-2015 ani razu nie odnotowała straty,
 • umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat.

 

więcej informacji >>>

HORTICO S.A. Gazelą Biznesu 2016 [31-01-2017]

HORTICO po raz kolejny została uhonorowana tytułem Gazeli Biznesu,a uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Klubie Biznesowym na Stadionie Wrocław
Zestawienie przygotowywane jest corocznie przez wywiadownię gospodarczą Coface na zlecenie Pulsu Biznesu

XV edycja targów HORTICO odbyła się w dniach 06-08 stycznia 2017 r. w Hotelu Rzeszów**** w Rzeszowie. Była wyjątkowa nie tylko ze względu na przypadający w tym roku jubileusz, ale także po raz kolejny został pobity rekord frekwencji oraz zamówień.

W targach wzięło udział 49 największych dostawców z branży ogrodniczej, którzy oferowali swoje sztandarowe produkty 400 największym klientom Spółki. Była to doskonała okazja do podsumowania minionego sezonu oraz do przeprowadzenia rozmów biznesowych.

 

więcej informacji >>>

 

     

XV Targi HORTICO [06-08-01-2017]

XV edycja targów HORTICO odbyła się w dniach 06-08 stycznia 2017 r w Hotelu Rzeszów**** w Rzeszowie i była wyjątkowa nie tylko ze względu na przypadający w tym roku jubileusz, ale także po raz kolejny został pobity rekord frekwencji oraz zamówień.
 
w górę w dół

HORTICO S.A. zakwalifikowane do NC FOCUS [30-09-2016]

28 września 2016 r. na podstawie Komunikatu GPW w Warszawie Spółka HORTICO SA zgodnie z nową segmentacją opartą na kryteriach jakościowych została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Focus.

Spółka pozostaje tym samym w grupie 90 największych i najpłynniejszych Emitentów z alternatywnego rynku.

 

Kwalifikacja spółek do segmentów przeprowadzana jest raz na kwartał, na 2 dni sesyjne przed ostatnim dniem obrotu marca, czerwca, września i grudnia każdego roku.
Do segmentu NC Focus kwalifikowane są spółki, jeżeli spełnią co najmniej pięć z następujących warunków: średnia wartość kapitalizacji firmy przekracza 12 mln zł, wskaźnik cena/zysk jest wyższy niż 0 i niższy niż 50, wskaźnik cena/wartość księgowa jest wyższy niż 0 i niższy niż 10, spółka wypłaca dywidendę, wartość księgowa wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym przekracza 1 mln zł, spółka ma dodatnią dynamikę przychodów za ostatnie 4 kwartały i dodatnią dynamikę zysku netto za ostatnie 4 kwartały.

 

Dodatkowo spółka musi spełnić takie przesłanki jak: akcje notowane są od co najmniej 12 miesięcy, średni ich kurs jest wyższy od 10 groszy, wartość księgowa nie może być ujemna, w spółce nie może być prowadzone postępowanie układowe/sanacyjne/likwidacyjne oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy na firmę nie nałożono więcej niż raz żadnego ze środków dyscyplinujących, jak kara finansowa czy zawieszenie obrotu.

 

Pełna treść Komunikatu GPW w Warszawie odnośnie dokonanej okresowej weryfikacji znajduje się pod poniższym adresem:

 

http://www.newconnect.pl/?page=informacje&ph_main_content_start=show&cmn_id=14214

HORTICO SA rozważa wypłatę dywidendy zaliczkowej [30-03-2016]

W dniu 29 marca 2016 roku na łamach portali finansowych ukazał sie komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA rozwaza wypłatę dywidendy zaliczkowej".

 

 

Treść komunikatu:

HORTICO SA, Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, będzie chciała zmienić swój Statut i upoważnić Zarząd do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Decyzję w tej sprawie podejmą Akcjonariusze Spółki podczas najbliższego NWZA, które odbędzie się w dniu 23.04.2016 r.

 

Zgodnie z przedstawionym projektem Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, jej Zarząd będzie miał prawo do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy będzie wymagała zgody Rady Nadzorczej. HORTICO S.A. zanotowała w 2015 r. jednostkowy zysk netto w kwocie ponad 539 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży przekraczających 81 mln zł. Emitent dzielił się wypracowanym zyskiem ze swoimi Akcjonariuszami w latach 2014-2015.

 

„Chcemy kontynuować realizację przyjętej przez Spółkę zasady wypłaty dywidendy i podzielić się wypracowanym zyskiem z naszymi Akcjonariuszami. Zmiana Statutu pozwoli nam na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Dzięki temu będziemy mogli przeznaczyć na ten cel znacznie wyższe środki. Nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra i posiadamy odpowiedni poziom gotówki, który umożliwia nam realizowanie planu rozwoju Grupy Kapitałowej.” - ocenia Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki

 

HORTICO S.A.

 

HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych centrach ogrodniczych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, itp. W dniu 31.03.2015 r. Spółka sfinalizowała transakcję nabycia Przedsiębiorstwa PNOS, które posiada centra ogrodnicze w Warszawie, Lublinie i Ożarowie Mazowieckim oraz jest znaczącym graczem na rynku nasion tradycyjnych.

 

***

Kontakt:

Artur Górski

 

Relacje Inwestorskie/Media artur.gorski@hortico.pl www.hortico.pl

tel. 501-215-243

 

XIV Targi HORTICO [15-16-01-2016]

XIV Edycja Targów HORTICO za nami! Po raz kolejny przedstawiciele Grupy Kapitałowej HORTICO SA spotkali się ze swoimi najlepszymi Klientami oraz największymi dostawcami z branży ogrodniczej. Jak co roku, pobite zostały rekordy zamówień, sprzedaży oraz dopisała wyśmienita frekwencja.

 

więcej informacji >>>

 

     

TARGI HORTICO-FLORAN 2016 [09-01-2016]

W sobotę (9 stycznia br.), w Hotelu Rzeszów, miało miejsce kolejne wyjątkowe dla nas wydarzenie – I TARGI HORTICO-FLORAN. Należy nadmienić, że w listopadzie 2015 roku rzeszowska hurtownia ogrodniczo-nasienna FLORAN stała się częścią grupy kapitałowej HORTICO SA, a same targi okazały się znakomitą inauguracją dobrze zapowiadającej się współpracy w nowym 2016 roku.

 

więcej informacji >>>

 

     

Rejs po morzu śródziemnym [21-30-11-2015]

Tradycją firmy HORTICO S.A. stały się zagraniczne wyjazdy szkoleniowe organizowane dla kluczowych klientów, biorących udział w programie handlowym. W dniach 21–30.11. 2015 konferencja szkoleniowa została zorganizowana podczas rejsu po Morzu Śródziemnym statkiem MSC PREZIOSA. Jest to jeden z największych statków wycieczkowych w Europie zachwycający elegancją i infrastrukturą.

 

więcej informacji >>>

 

     

HORTICO SA zakończyła emisję akcji serii C [12-10-2015]

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, przeprowadziła emisję akcji serii C, z której pozyskała 1.677 tys. zł. W subskrypcji prywatnej objętych zostało 559 tys. akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 3,00 zł za sztukę.

Subskrypcja akcji rozpoczęła się w dniu 23.09.2015 r., a zamknięcie oferty nastąpiło w dniu 07.10.2015 r. Obejmowała ona od 150 tys. do 559 tys. szt. akcji serii C. Cena emisyjna akcji wynosiła 3,00 zł za szt., a inwestorzy biorący udział w ofercie objęli wszystkie oferowane akcje, a więc 559 tys. szt. Zapisy na akcje złożyło łącznie 12 inwestorów i wszyscy z nich podpisali umowy objęcia akcji. Z emisji akcji serii C Emitent pozyskał łącznie 1.677 tys. zł.
 
HORTICO S.A. osiągnęła w 2 kw. 2015 r. 1,18 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym przy przychodach sięgających 26,84 mln zł. W analogicznym kwartale 2014 r. Spółka zanotowała 0,73 mln zł zysku netto przy sprzedaży wynoszącej 18,29 mln zł. Po pierwszym półroczu 2015 r. zysk netto Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. sięgnął blisko 3,89 mln zł, a przychody ukształtowały się na poziomie blisko 49,32 mln zł, wobec 2,15 mln zł zysku netto i 33,79 mln zł sprzedaży rok wcześniej.
 
HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych centrach ogrodniczych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, itp. W dniu 31.03.2015 r. Spółka sfinalizowała transakcję nabycia Przedsiębiorstwa PNOS, które posiada centra ogrodnicze w Warszawie, Lublinie i Ożarowie Mazowieckim oraz jest znaczącym graczem na rynku nasion tradycyjnych.
 
***
Kontakt:
Artur Górski
Relacje Inwestorskie/Media
artur.gorski@hortico.pl
www.hortico.pl
tel. 501-215-243

HORTICO SA z kolejnym świetnym kwartałem [11-08-2015]

W dniach 10-11 sierpnia 2015 roku na łamach portali finansowych ukazał sie komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA z kolejnym świetnym kwartałem".

 

Treść komunikatu:

 

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, wypracowała w 2 kw. 2015 r. 1,18 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym przy przychodach sięgających 26,84 mln zł. Oczekiwane rezultaty dla wyników finansowych Grupy Kapitałowej przyniosła transakcja nabycia PNOS-u.

 

W analogicznym kwartale 2014 r. Spółka zanotowała 0,73 mln zł zysku netto przy sprzedaży wynoszącej 18,29 mln zł. Po pierwszym półroczu br. zysk netto Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. przekroczył 3,89 mln zł, a przychody sięgnęły blisko 49,32 mln zł, wobec 2,15 mln zł zysku netto i 33,79 mln zł sprzedaży rok wcześniej. Emitent efektywnie wykorzystuje dobrą koniunkturę na rynku sprzedaży ogrodniczej, co pozwala mu zwiększać wartość przychodów i uzyskiwać wyższe rentowności.

 

„Jestem bardzo zadowolony z wyników finansowych Grupy Kapitałowej w minionym kwartale oraz całym pierwszym półroczu. Pozytywnie należy ocenić naszą decyzję o przeprowadzeniu transakcji zakupu PNOS-u. Mam nadzieję, że w kolejnych kwartałach utrzymamy aktualne tempo rozwoju i nasze przychody oraz zyski będą ulegały dalszej poprawie.” - komentuje Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.

 

Prognozy finansowe Grupy Kapitałowej na 2015 r. przewidują wypracowanie ponad 95 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz osiągnięcie 5,43 mln zł zysku netto. Uwzględniając wyniki finansowe po zakończonym pierwszym półroczu 2015 r. ich poziom realizacji wynosi blisko 52% w zakresie sprzedaży oraz 71,5% jeśli chodzi o zysk netto. Zarząd Spółki podtrzymuje prognozy finansowe Grupy Kapitałowej na ten rok.

 

„Stopień realizacji prognoz finansowych po dwóch kwartałach 2015 r. należy uznać za satysfakcjonujący, dlatego liczę, że druga połowa roku będzie dla nas równie udanym okresem, a nasi Akcjonariusze będą pozytywnie oceniać nasze działania oraz ich rezultaty.” - dodaje Kolasa.

 

HORTICO S.A. wypłaciła w lipcu br. dywidendę z zysku wypracowanego w 2014 r. Jej wartość na jedną akcję wyniosła 0,15 zł. Akcjonariusze Spółki otrzymali łącznie kwotę prawie 1.678 tys. zł. W 2014 r. Emitent wypłacił dywidendę wynoszącą 0,07 zł na akcję. Spółka wypełnia tym samym swoje zapowiedzi z ub. roku dotyczące corocznego dzielenia się wypracowanym zyskiem z Akcjonariuszami.

 

HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych centrach ogrodniczych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, itp. W dniu 31.03.2015 r. Spółka sfinalizowała transakcję nabycia

Przedsiębiorstwa PNOS, które posiada centra ogrodnicze w Warszawie, Lublinie i Ożarowie Mazowieckim oraz jest znaczącym graczem na rynku nasion tradycyjnych.

 

***

Kontakt:

Artur Górski

Relacje Inwestorskie/Media

artur.gorski@hortico.pl

www.hortico.pl

 

tel. 501-215-243

 

HORTICO SA z dywidendą za 2014 rok [01-07-2015]

W dniu 29 czerwca 2015 roku na łamach portali finansowych ukazał sie komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA z dywidendą za 2014 rok".

 

Treść komunikatu:

 

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, wypłaci dywidendę z zysku wypracowanego w 2014 r. w wysokości 0,15 zł na akcję. Emitent przewiduje  także sporządzanie  sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF.

 

Akcjonariusze HORTICO S.A. w trakcie ZWZA, które odbyło się w dniu 27.06.2015 r., podjęli decyzję w sprawie wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2014 r. Jej wysokość została ustalona na poziomie 0,15 zł brutto na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 07.07.2015 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 22.07.2015 r. Akcjonariusze Spółki otrzymają łącznie prawie 1.678 tys. zł. Rok wcześniej Emitent wypłacił dywidendę wynoszącą 0,07 zł na akcję. Grupa Kapitałowa HORTICO S.A. wypracowała w 2014 r. zysk netto w kwocie 3,77 mln zł oraz osiągnęła przychody sięgające 80,03 mln zł.

 

„Prawo do otrzymania dywidendy jest jednym z najważniejszych praw Akcjonariuszy spółek giełdowych. W tym roku ponownie podzielimy się wypracowanym zyskiem z naszymi inwestorami, a kwota wypłaconej dywidendy będzie ponad dwukrotnie wyższa niż w ub. roku. Jestem przekonany, że bycie Spółką dywidendową oraz stała poprawa wyników finansowych Grupy Kapitałowej pozwolą nam budować pozytywny wizerunek wśród inwestorów, a także zwiększać ich poziom zaufania do nas.” - ocenia Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.

 

Podczas odbytego ZWZA Spółki jej Akcjonariusze podjęli także Uchwałę o sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF). Sprawozdania finansowe będą sporządzane zgodnie z MSR/MSSF począwszy od roku obrotowego, w którym spełnione zostaną łącznie dwa warunki, a mianowicie Spółka jako podmiot dominujący będzie tworzyć Grupę Kapitałową oraz złoży wniosek o dopuszczenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A.

 

„Podjęta Uchwała przez ZWZA w sprawie sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF wynika z podtrzymania planów zmiany rynku notowań naszych akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Będziemy prowadzili działania mające na celu przeniesienie notowań w możliwie najszybszym czasie.” - podsumowuje Kolasa.

 

W 1 kw. 2015 r. Spółka zanotowała 2,7 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym, a jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,47 mln zł i były to tym samym najlepsze wyniki finansowe HORTICO S.A. w całej jej historii. Prognozy finansowe Grupy Kapitałowej na 2015 r. zakładają wypracowanie ponad 95 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz osiągnięcie 5,43 mln zł zysku netto.

 

HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych centrach ogrodniczych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, itp. W dniu 31.03.2015 r. Spółka sfinalizowała transakcję nabycia Przedsiębiorstwa PNOS, które posiada centra ogrodnicze w Warszawie, Lublinie i Ożarowie Mazowieckim oraz jest znaczącym graczem na rynku nasion tradycyjnych.

 

 

***

 

Kontakt:

 

Artur Górski

Relacje Inwestorskie/Media

artur.gorski@hortico.pl

www.hortico.pl

tel. 501-215-243

HORTICO SA kończy 2014 rok wysokim zyskiem [15-06-2015]

W dniu 12 czerwca 2015 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA kończy 2014 rok wysokim zyskiem".

 

Treść komunikatu:

 

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, zakończyła 2014 r. zyskiem netto na poziomie skonsolidowanym w kwocie 3,77 mln zł oraz przychodami sięgającymi 80,03 mln zł. Dla Emitenta był to najlepszy rok w całej jego historii.

 

W 2013 r. HORTICO S.A. miało 1,69 mln zł zysku netto, a sprzedaż wyniosła 59,39 mln zł. Miniony rok okazał się dla Spółki niezwykle udanym, ponieważ oprócz istotnej poprawy wyników finansowych oraz wzrostu rentowności, udało jej się również wygrać przetarg na nabycie Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej (PNOS). Transakcja nabycia PNOS-u została sfinalizowana w marcu br., a jej wartość zamknęła się łączną kwotą 13,52 mln zł.

 

„Wyniki finansowe Spółki w 2014 r. należą do najlepszych w całej naszej historii i potwierdzają, że podejmowane przez nas działania w zakresie rozwoju Grupy Kapitałowej są słuszne. Wysoka dynamika wzrostu sprzedaży, a także osiąganie wyższych rentowności, pozwoliło nam zdecydowanie poprawić wynik finansowy. Przewidujemy, że uda nam się utrzymać ten pozytywny trend w kolejnych kwartałach i tym samym wypełnimy prognozy finansowe na 2015 r.” - komentuje Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.

 

Prognozy finansowe Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. na 2015 r. zakładają wypracowanie ponad 95 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz osiągnięcie 5,43 mln zł zysku netto. Podczas najbliższego ZWZA Spółki zaplanowanego na dzień 27.06.2015 r. jej Akcjonariusze podejmą decyzję w zakresie podziału zysku osiągniętego w 2014 r. Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł brutto na akcję. Łączna kwota przeznaczona na ten cel może wynieść blisko 1,68 mln zł brutto. Rok wcześniej HORTICO S.A. wypłaciło dywidendę w wysokości 0,07 zł na akcję.

 

HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych centrach ogrodniczych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, itp. W dniu 31.03.2015 r. Spółka sfinalizowała transakcję nabycia Przedsiębiorstwa PNOS, które posiada centra ogrodnicze w Warszawie, Lublinie i Ożarowie Mazowieckim oraz jest znaczącym graczem na rynku nasion tradycyjnych.

 

***

 

 

Kontakt:

 

 

Artur Górski

 

Relacje Inwestorskie/Media

artur.gorski@hortico.pl

www.hortico.pl

tel. 501-215-243

HORTICO SA planuje wypłatę dywidendy [02-06-2015]

W dniu 02 czerwca 2015 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA planuje wypłatę dywidendy".

 

Treść komunikatu:

 

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, planuje wypłacić dywidendę z zysku wypracowanego w 2014 r. Zarząd Spółki rekomenduje ZWZA wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.

Podczas najbliższego ZWZA HORTICO S.A., które odbędzie się w dniu 27.06.2015 r. Akcjonariusze podejmą Uchwałę w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2014 r. Zarząd Spółki przedstawił swoją rekomendację w tej sprawie i proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł brutto na akcję. Łączna kwota, która ma trafić w ręce Akcjonariuszy wynosi blisko 1.678 tys. zł brutto. W poprzednim roku HORTICO S.A. wypłaciło dywidendę w wysokości 0,07 zł na akcję. Proponowana przez Zarząd dywidenda jest wyższa o ok. 115% od wypłaconej za poprzedni rok obrotowy.

 

„Zamierzamy kontynuować przyjętą przez nas  zasadę corocznej wypłaty dywidendy i po raz kolejny podzielić się wypracowanym zyskiem z naszymi Akcjonariuszami. Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra, o czym świadczą rekordowe wyniki finansowe, które osiągnęliśmy w 1 kw. tego roku. Naszym celem jest aby HORTICO SA była spółką trwale dywidendową i corocznie dzieliła się zyskiem z Akcjonariuszami.” - stwierdza Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki.

 

W 1 kw. 2015 r. Spółka wypracowała 2,7 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym, a jej przychody ze sprzedaży wyniosły 22,47 mln zł - były to tym samym najlepsze wyniki finansowe HORTICO S.A. w całej jej historii. Prognozy finansowe Grupy Kapitałowej na 2015 r. przewidują wypracowanie ponad 95 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz osiągnięcie 5,43 mln zł zysku netto.

 

HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych punktach sprzedażowych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, itp. W dniu 31.03.2015 r. Spółka sfinalizowała transakcję nabycia Przedsiębiorstwa PNOS, który posiada centra ogrodnicze w Warszawie, Lublinie i Ożarowie Mazowieckim oraz jest znaczącym graczem na rynku nasion tradycyjnych.

 
***
Kontakt:

Artur Górski

Relacje Inwestorskie/Media

 

tel. 501-215-243

HORTICO SA z najlepszym kwartałem w historii [15-05-2015]

W dniu 14 maja 2015 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA z najlepszym kwartałem w historii".

 

Treść komuniakatu:

 

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, zanotowała 2,7 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym w 1 kw. 2015 r. przy sprzedaży wynoszącej 22,47 mln zł. Osiągnięte przez Emitenta wyniki finansowe są najlepszymi w całej jego historii.

 

W analogicznym okresie 2014 r. HORTICO S.A. miała 1,43 mln zł zysku netto, a przychody ukształtowały się na poziomie 15,5 mln zł. Tegoroczne wyniki finansowe wykazały więc blisko 90% poprawę w zakresie zysku netto oraz 45% wzrost wartości sprzedaży. Na uwagę zasługuje również fakt, że Spółce udało się osiągnąć także rekordowe rentowności w swojej historii, które przekroczyły 13% jeśli chodzi o rentowność na sprzedaży i z działalności operacyjnej. Natomiast rentowność netto w analizowanym okresie wyniosła 12%.

 

„Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową w 1 kw. tego roku oceniam niezwykle dobrze, bowiem był to dla nas najlepszy kwartał w całej naszej historii. Bardzo ważne jest dla mnie to, że wzrostowi przychodów towarzyszył wzrost rentowności, który przełożył się na istotne zwiększenie zysku netto. Wierzę, że ten rok będzie dla nas niezwykle udany.” - stwierdza Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.

 

Pod koniec marca br. Spółka podpisała umowę z ING Bankiem Śląskim S.A. na udzielenie korporacyjnego kredytu w wysokości blisko 11,85 mln zł, który posłużył do sfinansowania zakupu Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej (PNOS). HORTICO S.A. w grudniu 2014 r. wygrało przetarg publiczny na zakup PNOS-u. Finalizacja transakcji nabycia tego przedsiębiorstwa nastąpiła w dniu 31.03.2015 r., a ostateczna cena za PNOS wyniosła 13,52 mln zł. Emitent przewiduje, że przejęcie PNOS-u będzie miało korzystny wpływ na wyniki finansowe w kolejnych kwartałach.

 

Osiągnięte wyniki finansowe w 1 kw. br. pozwalają również optymistycznie oceniać możliwość realizacji przez Grupę Kapitałową prognoz finansowych na 2015 r. Zakładają one bowiem wypracowanie ponad 95 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 5,43 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym. Po 1 kw. 2015 r. poziom realizacji prognozy skonsolidowanych wyników finansowych wynosi odpowiednio 24% w zakresie przychodów ze sprzedaży oraz prawie 50% w zakresie zysku netto.

 

„Finalizacja transakcji nabycia PNOS-u to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Spółki, które powinno przyczynić się do dalszego dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej. Potwierdzają to również nasze wyniki finansowe, które w kontekście prognoz finansowych na ten rok wyglądają niezwykle dobrze. Jestem przekonany, że skuteczna realizacja założeń strategii rozwoju przyczyni się do umacniania naszej pozycji rynkowej.” - podsumowuje Prezes Kolasa.

 

HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych punktach sprzedażowych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, a także marketów budowlanych. W dniu 31.03.2015 r. Spółka sfinalizowała transakcję nabycia PNOS, który posiada centra ogrodnicze w Warszawie, Lublinie i Ożarowie Mazowieckim oraz jest znaczącym graczem na rynku nasion tradycyjnych.

 
***
Kontakt:

Artur Górski

Relacje Inwestorskie/Media

 

tel. 501-215-243

Zakup PNOS sfinalizowany [01-04-2015]

Informujemy, że w dniu 31 marca br. podpisaliśmy z Syndykiem masy upadłości umowę, w wyniku której nabyliśmy Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy – Kodeks Cywilny, stanowiące zespół składników materialnych i niematerialnych dawnego Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna. Tak więc od 31 marca br. właścicielem Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim jest HORTICO SA. W wyniku realizacji transakcji nabyliśmy m.in. nieruchomości, prawa do odmian, bazę nasion do reprodukcji i znaki towarowe. Zgonie z zasadami prawa upadłościowego HORTICO SA nie przejęła zobowiązań upadłego, wszelkie roszczenia w tym zakresie są roszczeniami do masy upadłości.

Podpisanie w/w umowy sprzedaży jest wynikiem przetargu na sprzedaż Przedsiębiorstwa, który miał miejsce w dniu 11 grudnia 2014 roku, na którym to przetargu oferta HORTICO SA okazała się najkorzystniejszą. Realizacja tej transakcji jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii naszej Spółki.

Zarząd HORTICO SA

Ten rok będzie lepszy od rekordowego 2014 [18-02-2015]

W dniu 17 lutego 2015 r. na łamach Parkietu ukazał się artykuł "Ten rok będzie lepszy od rekordowego 2014".

 

Źródło: Katarzyna Kucharczyk "Ten rok będzie lepszy od rekordowego 2014" 17.02.2015 r. Parkiet

Materiały zamieszczone na podstawie licencji udzielonej przez Wydawcę
 

Więcej informacji>>>

HORTICO SA prognozuje wzrost przychodów i zysków w 2015 roku [05-02-2015]

W dniu 05 lutego 2015 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki " HORTICO SA prognozuje wzrost przychodów i zysków w 2015 roku".

 

Treść komunikatu:

 

Spółka HORTICO SA, jeden z kluczowych graczy na polskim rynku hurtowej i detalicznej sprzedaży artykułów ogrodniczych, opublikowała skonsolidowane prognozy finansowe na 2015 rok.

 

Grupa zakłada osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie 95,1 mln zł (wzrost o blisko 19%), wynik EBIT sięgający 7,2 mln zł (wzrost o 31,3%), zysk EBITDA sięgający 8,5 mln zł (wzrost o blisko 36%) oraz zysk netto w wysokości 5,4 mln zł (wzrost o 40,7%).

 

Do wzrostu wyników ma przyczynić się dalszy rozwój organiczny Spółki oraz pełne włączenie działalności PNOS do Grupy HORTICO.

 

Od lipca 2014 Grupa HORTICO SA - oprócz dotychczasowej działalności - prowadzi także działalność na bazie dzierżawionego Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim SA w upadłości likwidacyjnej (Przedsiębiorstwo PNOS), co przyczyniło się do poprawy wyników w drugiej połowie 2014 roku. W grudniu 2014 roku oferta HORTICO SA została wybrana w przetargu publicznym na zakup PNOS. Finalizacja przejęcia planowana jest na początek kwietnia tego roku.

 

Najbliższe plany Grupy HORTICO SA zakładają także przeprowadzenie emisji akcji w celu częściowego sfinansowania przejęcia. Spółka ma zapewnione finansowanie bankowe związane z zakupem PNOS. Spółka podtrzymuje także swoje plany przejścia na rynek główny GPW w 2015 roku.

 
PROGNOZY FINANSOWE – SZCZEGÓŁY
 

Prognozy Grupy HORTICO na 2015 rok przedstawia tabela poniżej.

 
w tys. PLN
2014*
dane skonsolidowane
2015**
dane skonsolidowane
Zmiana
Przychody ze sprzedaży
80 024,1
95 050,6
+18,8%
EBIT
5 517,7
7 245,1
+31,3%
EBITDA
6 261,4
8 511,5
+35,9%
Zysk netto
3 859,0
5 430,9
+40,7%
*dane wg PSR, nie poddane badaniu biegłego rewidenta 
** dane prognozowane wg PSR, nie poddane ocenie przez biegłego rewidenta 
 

Najistotniejsze założenia prognoz finansowych:

 • Zakup Przedsiębiorstwa sfinansowany kredytem inwestycyjnym (HORTICO SA posiada promesę kredytową banku) oraz wpływami z emisji akcji. Zarząd HORTICO SA zamierza wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na emisję nie więcej niż 3.000.000 Akcji Seri C .
 • Konsolidacji podlegają sprawozdania finansowe HORTICO SA i PNOS Sp. z o.o. (wg PSR).
 • Transakcja zakupu Przedsiębiorstwa przez HORTICO SA zostanie sfinalizowana najpóźniej w kwietniu 2015 r., a do tego dnia dzierżawcą Przedsiębiorstwa będzie PNOS Sp. z o.o.
 • Baza przychodowa i kosztowa dla prognozy – przychody i koszty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych HORTICO SA i PNOS Sp. z o.o. za rok 2014.
 • Przychody ze sprzedaży HORTICO SA wzrosną w roku 2015 w porównaniu do bazy o ok. 5%; Baza przychodowa – przychody z roku 2014 pomniejszone o sprzedaż pomiędzy HORTICO SA a PNOS Sp. z o.o.; W 2015 r. zatowarowanie centrów ogrodniczych PNOS Sp. z o.o. w 90% będzie realizowane za pośrednictwem HORTICO SA.
 • Koszty działalności operacyjnej HORTICO SA (z wyłączeniem kosztów wynikających z zakupu Przedsiębiorstwa) w roku 2015 w porównaniu do bazy wzrosną o ok. 3%.
 • Koszty działalności operacyjnej PNOS Sp. z o.o. w 2015 r. na poziomie kosztów operacyjnych ponoszonych w 2014 roku z tytułu umowy dzierżawy Przedsiębiorstwa.
 • Czynniki makroekonomiczne w 2015 pozostaną neutralne na prognozy Spółki.

 

Wyniki historyczne Spółki przedstawia tabela poniżej.

 
w tys. PLN
2012
2013
2014*
dane jednostkowe
Zmiana
2014*
dane skonsolidowane
Zmiana
Przychody ze sprzedaży
59 400
59 389
80 848
+36,1%
80 024
+34,7%
EBIT
1 684
1 705
7 107
+316,9%
5 518
+223,6%
EBITDA
2 421
2 415
7 847
+224,9%
6 261
+159,2%
Zysk brutto
1 340
2 062
6 761
+227,9%
5 172
+150,8%
Zysk netto
1 044
1 689
5 567
+229,6%
3 859
+128,5%
*dane nie poddane badaniu biegłego rewidenta 
 

Naszym najważniejszym celem na najbliższe miesiące jest finalizacja przejęcia Przedsiębiorstwa PNOS oraz rozwój organiczny naszego dotychczasowego biznesu. Dotychczasowe efekty wspólnej działalności obu podmiotów pokazują, że Grupa HORTICO SA, po rozszerzeniu działalności o produkcję i konfekcjonowanie nasion prowadzone przez Przedsiębiorstwo PNOS, ma bardzo dobre perspektywy dalszego rozwoju. Prognozy, które dziś opublikowaliśmy pokazują jak wspólna działalność przełoży się na wzrost wyników finansowych Grupy Kapitałowej HORTICO SA na wszystkich poziomachpowiedział Paweł Kolasa, Prezes Zarządu HORTICO SA.

 

Transakcję przejęcia Przedsiębiorstwa PNOS chcemy sfinalizować na początku kwietnia. Dysponujemy promesą kredytową na atrakcyjnych warunkach, która pozwoliłaby sfinansować przejęcie. Rozważamy jednak również emisję akcji, w celu częściowego sfinansowania transakcji. Byłby to również element działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji HORTICO SA na parkiet główny, co planujemy również na ten rok – dodał Paweł Kolasa.

 
 

Dodatkowych informacji udziela:

 
Magda Kołodziejczyk
M+G

tel. +48 22 416 01 02, +48 501 16 88 07

 
O HORTICO SA

Grupa Kapitałowa HORTICO SA jest jednym z kluczowych graczy na polskim rynku hurtowej i detalicznej sprzedaży artykułów ogrodniczych oraz jednym z największych producentów nasion na rynku tradycyjnym (działalność prowadzona na bazie Przedsiębiorstwa PNOS).

 

Grupa Kapitałowa HORTICO SA prowadzi działalność w następujących obszarach:

 

1.    Działalność handlowa/ dystrybucyjna:

a.    „profi” – sprzedaż do profesjonalnych producentów roślin, w Polsce i za granicą, bezpośrednio oraz poprzez partnerów handlowych

b.    „hobby” – sprzedaż kierowana do klientów zajmujących się amatorsko uprawami ogrodniczymi, poprzez własną i obcą sieć sprzedaży

2.    Działalność produkcyjna:

a.    reprodukcja i konfekcjonowanie nasion i cebulek kwiatowych oraz krzewów pod marką PNOS

b.    rozwój marek własnych HORTICO SA (produkcja zlecona)

3.    Usługi – m.in. analiza gleby i wody, projektowanie ogrodów i tarasów, hotel dla roślin, apteka dla roślin, aranżacja wnętrz zielenią i wypożyczanie roślin.

 

Sieć sprzedaży Grupy Kapitałowej HORTICO SA obejmuje 4 hurtownie oraz 7 punktów sprzedaży detalicznej, w tym 5 Centrów Ogrodniczych: w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie (2 centra) i Ożarowie. Sprzedaż prowadzona jest także poprzez sklepy internetowe: www.e-hortico.pl oraz www.epnos.pl.

 

Grupa Kapitałowa HORTICO SA obejmuje spółkę dominującą HORTICO SA oraz spółki zależne: Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo Sp. z o.o. (HORTICO SA posiada w niej 99,9% udziałów) i HORTICO Deutschland GmbH (100% udziałów). Od 1 lipca 2014r. spółka Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo Sp. z o.o. jest dzierżawcą Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim SA w upadłości likwidacyjnej (PNOS) i prowadzi działalność na bazie majątku tej spółki.

 

Grupa Kapitałowa HORTICO SA (z uwzględnieniem pracowników dzierżawionego Przedsiębiorstwa PNOS) zatrudnia 184 osoby (dane na 31.12.2014 r.).

 

W styczniu 2011 roku HORTICO SA zadebiutowała na NewConnect. Od czerwca 2013 roku Spółka wchodzi w skład segmentu NCLead, obejmującego największe i najpłynniejsze spółki notowane na NewConnect, przestrzegające obowiązków informacyjnych i innych zasad obowiązujących na tym rynku obrotu.

 

Więcej informacji na www.hortico.pl

 

 

 

XIII Targi HORTICO [16-01-2015]

XIII edycja Targów HORTICO SA była doskonałym podsumowaniem roku 2014 w polskiej branży ogrodniczej. Po raz kolejny zostały pobite rekordy zamówień, sprzedaży oraz ilości dostawców i uczestników.

 

Konferencja HORTICO SA 2015 połączona z targami odbyła się w dniach 13-14 stycznia 2014 w hotelu OSSA **** Congress&SPA w miejscowości Ossa pod Rawą Mazowiecką. Tym razem w targach wzięli udział przedstawiciele 40 producentów, którzy mieli możliwość oferowania swoich produktów aż 51 firmom zajmującym się prowadzeniem sprzedaży detalicznej w sklepach i centrach ogrodniczych. Łącznie w Targach wzięła udział rekordowa liczba 200 uczestników.

 

XIII targi HORTICO miały swój początek w Sali Kongresowej gdzie wiceprezes HORTICO SA, Andrzej Guszał wygłosił przemówienie powitalne. Wtedy też miała miejsce prezentacja wystawców, którzy uhonorowali swoich klientów nagrodami za największą sprzedaż.

 

Główną częścią spotkania były targi, podczas których zaprezentowane zostały nowości oraz najpopularniejsze produkty z branży. Wszystkie zamówienia zostały zakwalifikowane do Olimpiady, której wyniki zostały ogłoszone wieczorem, podczas uroczystego bankietu. Bankiet rozpoczął wiceprezes HORTICO SA –Andrzej Guszał wygłaszając inspirujące przemówienie, w którym zwrócił uwagę na przyjaźń i partnerstwo w biznesie i ich rolę w budowaniu długotrwałych relacji. Dalszą część Bankietu prowadził znany i lubiany Mariusz Kałamaga, który zapewnił wszystkim zgromadzonym pierwszorzędną rozrywkę zarówno podczas swoich stand-upów jak i ogłoszenia wyników Olimpiady tuż przed północą. W pierwszej kolejności rozstrzygnięty został konkurs „Składaj zamówienia – wygrywaj nagrody”. Firmami, które w roku 2014 najaktywniej korzystały z platformy Pulpit Kontrahenta były: PPHU SAFERIA Anna Sławek, Centrum Ogrodnicze Gaj Adam Chajęcki oraz Sklep Ogrodniczy „PINIA” Bożenna Kolasa. Ponadto wylosowano 10 nagród rzeczowych. Podliczono również głosy oddawane w trakcie targów przez Klientów w kategorii Najlepszy Produkt Targów. Pierwsze miejsce za opryskiwacz akumulatorowy otrzymała firma Marolex, drugie miejsce za elektryczną destylarkę zdobyła firma Browin, natomiast miejsce trzecie za minitunel z agrowłókniny zdobyła firma Agrimpex. Klienci głosowali również na najlepsze stoiska. Miejsca zdobyły odpowiednio firmy Marolex, Browin oraz Gospodarstwo Szkółkarskie Artur Krawczyk.

 

Wśród Klientów premiowana była przede wszystkim wielkość zamówienia. W tej kategorii zwyciężyła firma AGRO-BUD Leszek Sagan. Drugie miejsce zdobyła firma R&G Grażyna i Ryszard Chlebowscy, natomiast trzecie przypadło firmie ARBY- Jolanta Nikiciuk. Dostawcy zostali uhonorowani za największą wartość sprzedaży. Nagrody zdobyły odpowiednio firmy: Agrimpex, Agrecol oraz Kalnas.

 

Wieczór przyniósł nam również wyróżnienia Fair Play. Nagrodę dla dostawców otrzymała firma Florada, Spójnia Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze, a dla Klientów HORTICO SA - KAMIONKA Zbigniew Kamionka, Jolanta Popławska, AGRO CENTRUM Ewa Kondracka oraz DOM i OGRÓD Waldemar Pec, Barbara Szatkowska.

 

Tradycyjnie już, podczas Bankietu zorganizowana została licytacja oraz zbiórka środków, które przekazane zostały na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Trzynaste Targi HORTICO podsumowały rok 2014, który był pod wieloma względami wyjątkowy i tym samym wprowadziły nas w Nowy Rok 2015 z dużą dawką energii, siły oraz entuzjazmu.

 

Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom za udział i zapraszamy już za rok na kolejne Targi HORTICO!

Zobacz fotorelację z imprezy >>

 

HORTICO SA w NewConnect Lead [30-12-2014]

Decyzją GPW w Warszawie po raz kolejny Spółka HORTICO S.A. została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead. Spółka pozostaje tym samym w grupie 28 największych i najpłynniejszych Emitentów z alternatywnego rynku.


W ramach analizy ilościowej wyznaczane są wskaźniki rynkowe spółek za okres ostatnich 6 miesięcy i tylko te z nich, które spełniają określone kryteria, mogą trafić do segmentu NewConnect Lead. Do kryteriów tych można zaliczyć m.in.: średnią wartość kapitalizacji spółki, która musi przekraczać 5 mln EUR oraz średni kurs akcji spółki, który powinien być wyższy niż 50 gr, a jego średnia zmienność nie może przekraczać 15%. Akcje Emitenta muszą być również notowane na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych.

Dzięki zakwalifikowaniu do segmentu NewConnect Lead Emitenci mogą liczyć na szczególne oznaczanie spółki w serwisach informacyjnych giełdy oraz odrębną prezentację spółek w wynikach notowań. HORTICO S.A. jest zakwalifikowane do segmentu NC Lead od czerwca 2013 r.

Pełna treść Komunikatu Zarządu GPW w Warszawie odnośnie dokonanej okresowej weryfikacji znajduje się pod poniższym adresem:

HORTICO SA wygrywa przetarg na zakup PNOS-u [16-12-2014]

W dniach 11 i 12 grudnia 2014 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA wygrywa przetarg na zakup PNOS-u".

 

Treść komunikatu:

 

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, poinformowała o wybraniu jej oferty w przetargu publicznym na zakup Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej. Cena zaoferowana przez Spółkę za nabywane Przedsiębiorstwo wyniosła 13,065 mln zł.
 
Dzięki tej transakcji HORTICO S.A. będzie mogło w znaczący sposób zwiększyć skalę swojej działalności. Szacunkowy wzrost przychodów Grupy Kapitałowej może sięgnąć w 2015 roku ok. 50%. Zakup PNOS-u wpisuje się również w strategię rozwoju Spółki, zakładającą dokonywanie akwizycji podmiotów działających w branży zaopatrzenia ogrodnictwa.
 
„Nabycie PNOS-u będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w całej historii Spółki. Liczymy, że transakcja ta pozwoli na dynamiczny wzrost poziomu sprzedaży i poprawę rentowności poprzez wykorzystanie posiadanych przez to Przedsiębiorstwo aktywów, historycznej pozycji rynkowej i efektów synergii. Obecnie wchodzimy w szczyt sezonu sprzedaży nasion i działania sprzedażowe są teraz dla nas priorytetem, bowiem wynikami finansowymi chcemy potwierdzić naszym akcjonariuszom zasadność kupna PNOS-u.” - mówi Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.
 
Zorganizowany przetarg dotyczył całości Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej, w skład którego wchodzą m.in. środki trwałe, nasiona genetyczne i hodowlane oraz ze zwrotów, prawa do nasion kwalifikowanych, prawo ochronne na znak towarowy, prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z nieruchomościami stanowiącymi odrębny przedmiot własności, należności oraz licencje i koncesje.
 
PNOS, podmiot założony w 1951 r., jest jednym z największych przedsiębiorstw nasiennych w kraju, z własnymi, polskimi odmianami nasion warzyw i kwiatów. Oprócz działalności polegającej na hodowli, konfekcjonowaniu i obrocie hurtowym nasionami, PNOS prowadzi także sprzedaż detaliczną w trzech centrach ogrodniczych: w Warszawie, Ożarowie oraz w Lublinie. Od dnia 1 lipca 2014 r. PNOS zarządzane jest, na podstawie umowy dzierżawy zawartej z syndykiem masy upadłości, przez spółkę zależną HORTICO S.A. - Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo Sp. z o.o.
 
„Decyzję o dzierżawie PNOS-u oceniam bardzo pozytywnie. Przewiduję bowiem, że pierwsze efekty wspólnej działalności HORTICO S.A. i PNOS-u pojawią się już od 4 kw. br., ponieważ w listopadzie rozpoczął się sezon sprzedaży nasion i mamy zamiar dobrze spożytkować nadchodzący okres.” - podsumowuje Kolasa.
 
HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Od 1 lipca spółka zależna HORTICO jest dzierżawcą Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim i z tego tytułu Grupa HORTICO liczy na istotne synergie. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych punktach sprzedażowych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, a także marketów budowlanych.
 
***
Kontakt:
Artur Górski
Relacje Inwestorskie/Media
artur.gorski@hortico.pl
www.hortico.pl
tel. 501-215-243

HORTICO SA notuje wzrost przychodów i zysków w 3 kw. 2014 r. [19-11-2014]

W dniu 17 listopada 2014 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki " HORTICO SA notuje wzrost przychodów i zysków w 3 kwartale 2014 roku".

 

Treść komunikatu:

 

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, wypracowała w 3 kw. 2014 r. na poziomie jednostkowym 1,27 mln zł zysku netto, a jej przychody wyniosły 20,37 mln zł. Osiągnięte wyniki finansowe wykazują znaczącą poprawę, bowiem w analogicznym okresie 2013 r. Spółka zanotowała stratę, a jej przychody wyniosły 13,84 mln zł.
 
Po trzech kwartałach 2014 r. HORTICO S.A. wykazało zysk netto w ujęciu jednostkowym na poziomie 3,43 mln zł, a sprzedaż przekroczyła 54,1 mln zł. Rok wcześniej przychody sięgnęły 43,91 mln zł, a zysk netto wyniósł 1,34 mln zł. Opublikowane wyniki pokazują ponad 23% zwiększenie sprzedaży oraz 155% wzrost zysku netto w ujęciu rdr.
 
„Osiągnięte przez nas jednostkowe wyniki finansowe w minionym kwartale oraz od początku tego roku są bardzo satysfakcjonujące, gdyż na każdym poziomie Rachunku Zysków i Strat wykazujemy znaczącą poprawę. Nasza sytuacja finansowa i struktura finansowania jest na tyle dobra, że mogliśmy pozwolić sobie na wypłatę dywidendy.” - mówi Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.
 
Od 3 kw. br. Spółka rozpoczęła prezentację skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Wynika to z faktu rozpoczęcia działalności operacyjnej przez spółkę zależną Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo sp. z o.o., która została dzierżawcą Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej. Grupa Kapitałowa zakończyła miniony kwartał stratą netto wynoszącą niecałe 0,7 mln zł oraz przychodami na poziomie 19,31 mln zł. Natomiast od początku roku skonsolidowany zysk netto sięgnął 1,46 mln zł, a sprzedaż przekroczyła 53,1 mln zł.
 
„Wraz z dzierżawą PNOS-u zakupiliśmy także jego zapasy nasion. Strata netto na poziomie skonsolidowanym wynikała m.in. z poniesienia kosztów związanych z wejściem do tego przedsiębiorstwa oraz z przeprowadzenia inwentaryzacji zakupionych zapasów, które miało miejsce na początku lipca i przesunęło rozpoczęcie działalności operacyjnej punktów detalicznych o 10 dni. Liczymy jednak, że nabyte przez nas zapasy, wśród których największy udział mają nasiona, pozwolą naszej Grupie Kapitałowej wypracowywać bardzo dobre wyniki finansowe począwszy od 4 kw. br. Wynika to bowiem z faktu, iż w listopadzie rozpoczyna się sezon sprzedaży nasion i zamierzamy efektywnie wykorzystać ten okres.” - dodaje Prezes Kolasa.
 
Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej posiada dwie linie biznesowe. Pierwszą z nich jest sprzedaż detaliczna, realizowana w trzech centrach ogrodniczych tj. w Warszawie, Ożarowie i Lublinie. Z kolei drugim segmentem biznesu jest konfekcjonowanie i obrót hurtowy nasionami, zarówno odmian własnych, jak i obcych. W tych dwóch liniach biznesowych szczyty sprzedaży przypadają na różne miesiące roku. Najwyższe poziomy sprzedaży detalicznej są odnotowywane w miesiącach maj-czerwiec, a w sprzedaży hurtowej nasion w miesiącach listopad-marzec.
 
HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Od 1 lipca spółka zależna HORTICO jest dzierżawcą Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim i z tego tytułu Grupa HORTICO liczy na istotne synergie. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych punktach sprzedażowych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, a także marketów budowlanych.
 
***
Kontakt:
Artur Górski
Relacje Inwestorskie/Media
artur.gorski@hortico.pl
www.hortico.pl
tel. 501-215-243

HORTICO SA pozostaje w segmencie NewConnect Lead [01-10-2014]

W dniu 1 paźdzernika 2014 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA pozostaje w segmencie NewConnect Lead".

 
Treść komunikatu:
 

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, decyzją GPW w Warszawie pozostała w segmencie NewConnect Lead. W ocenie GPW HORTICO znajduje się w gronie 33. największych i najpłynniejszych spółek z alternatywnego rynku.

 

„Kolejna już kwalifikacja Spółki do segmentu NewConnect Lead jest dla nas dużym wyróżnieniem, ponieważ grupuje on Emitentów mających największe szanse aby spełnić kryteria dopuszczeniowe do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Giełda przy kwalifikacji spółek do NC Lead, oprócz analizy ilościowej, dokonuje również analizy jakościowej, która polega na weryfikacji przestrzegania przez Emitentów zasad oraz przepisów obowiązujących w ASO na rynku NewConnect. Dla naszych akcjonariuszy pozytywnym sygnałem powinno być to, że spełniamy też wysokie kryteria w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych oraz stosowania ładu korporacyjnego.” – mówi Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.

 

W ramach analizy ilościowej wyznaczane są wskaźniki rynkowe spółek za okres ostatnich 6 miesięcy i tylko te z nich, które spełniają określone kryteria, mogą trafić do segmentu NewConnect Lead. Do kryteriów tych można zaliczyć m.in.: średnią wartość kapitalizacji spółki, która musi przekraczać 5 mln EUR oraz średni kurs akcji spółki, który powinien być wyższy niż 50 gr, a jego średnia zmienność nie może przekraczać 15%. Akcje emitenta muszą być również notowane na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych.

 

Dzięki zakwalifikowaniu do segmentu NewConnect Lead Emitenci mogą liczyć na szczególne oznaczanie spółki w serwisach informacyjnych giełdy oraz odrębną prezentację spółek w wynikach notowań.

 

HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Od 1 lipca spółka zależna HORTICO jest dzierżawcą Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim i z tego tytułu Grupa HORTICO liczy na istotne synergie. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych punktach sprzedażowych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, a także marketów budowlanych.

 
***
Kontakt:

Artur Górski

Relacje Inwestorskie/Media

artur.gorski@hortico.pl

tel. 501-215-243

HORTICO SA zmierza na rynek regulowany GPW w Warszawie [03-07-2014]

W dniu 1 lipca 2014 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA zmierza na rynek regulowany GPW w Warszawie".

 

Treść komunikatu:

 

ZWZA notowanej na rynku NewConnect Spółki HORTICO S.A., która zajmuje się zaopatrzeniem ogrodnictwa, podjęło uchwałę o dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Akcjonariusze zadecydowali również o wypłacie dywidendy w wysokości 0,07 zł na akcję.

 

Decyzja o przeniesieniu notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie jest bardzo istotna dla dalszego rozwoju HORTICO S.A. i ma przynieść Spółce wiele korzyści, m.in. poprawić płynność obrotu oraz zwiększyć jej wiarygodność w oczach inwestorów i partnerów biznesowych. Zarząd został upoważniony przez ZWZA do podjęcia niezbędnych działań, które umożliwią zmianę rynku notowań. Pierwszym krokiem będzie z pewnością podpisanie umowy z Domem Maklerskim na sporządzenie Prospektu emisyjnego, a następnie złożenie go do KNF-u. HORTICO S.A. nie wyklucza również przeprowadzenia emisji akcji, która pozwoli sfinansować projekty inwestycyjne, nad którymi Spółka obecnie pracuje.

 

„W chwili obecnej pracujemy nad kilkoma projektami związanymi z akwizycjami zarówno przedsiębiorstw, jak też terenów pod budowę kolejnych Galerii Ogrodniczych Zielone Centrum. Od rezultatów naszych negocjacji uzależniamy decyzję o wykorzystaniu kapitału docelowego. W przypadku pozytywnego zakończenia rozmów dotyczących akwizycji nie wykluczamy wykorzystania części kapitału docelowego jeszcze w tym roku. Uwzględniając projekty, nad którymi pracujemy, oceniam, iż pod koniec roku moglibyśmy zaoferować inwestorom ok. 2-3 mln akcji, z emisji których chcielibyśmy pozyskać ok. 10 mln zł.” - stwierdza Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.

 

ZWZA Spółki podjęło również decyzję o wypłacie dywidendy. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 11.07.2014 r., natomiast jej wypłata nastąpi w dniu 28 07.2014 r. Łącznie w ręce Akcjonariuszy trafi blisko 783 tys. zł, co stanowi ponad 46% zysku wypracowanego w 2013 r., który wyniósł 1.689 tys. zł. Dzięki temu HORTICO S.A. znajdzie się w gronie nielicznych spółek z alternatywnego rynku, które dzielą się zyskami ze swoimi inwestorami.

 

„Chcemy, aby wypłata dywidendy stała się regułą i tak jak informowaliśmy wcześniej, w najbliższych miesiącach przedstawimy politykę dywidendową Spółki. Zakładam, iż co do zasady będzie ona uwzględniała coroczne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami.” – dodaje Prezes Kolasa.

 

HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych punktach sprzedażowych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, a także marketów budowlanych.

 

Spółka bardzo dobrze rozpoczęła ten rok osiągając w 1 kw. 1.425 tys. zł zysku netto przy przychodach na poziomie 15,5 mln zł. Był to tym samym najlepszy kwartał w ponad 20-letniej historii przedsiębiorstwa.W analogicznym okresie ub. roku zysk netto HORTICO S.A. wyniósł 709 tys. zł, a przychody sięgnęły 11,77 mln zł. Oznacza to, że tegoroczne wyniki finansowe wykazują ponad 100% dynamikę wzrostu zysku netto w ujęciu rdr. Natomiast przychody uległy zwiększeniu o 32% w porównaniu z 1 kw. 2013 r.

 
***
Kontakt:

Artur Górski

Relacje Inwestorskie/Media

artur.gorski@hortico.pl

 

tel. 501-215-243

 

HORTICO SA i PNOS razem [02-07-2014]

W dniu 2 lipca 2014 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA i PNOS razem".

 
Treść komunikatu:
 

Notowana na rynku NewConnect Spółka HORTICO S.A., która zajmuje się zaopatrzeniem ogrodnictwa, poinformowała o zawarciu dwóch znaczących umów. Spółka realizuje tym samym swoją strategię rozwoju, która zakłada dokonywanie przejęć i akwizycji podmiotów z branży.

 

HORTICO S.A. podpisało umowę nabycia za kwotę 4,5 mln zł towarów handlowych znajdujących się w sieci sprzedaży i magazynach Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej, a spółka zależna HORTICO S.A. - Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo Sp. z o.o., zawarła umowę dzierżawy tego Przedsiębiorstwa. Obie umowy zostały podpisane z Syndykiem.

 

Nawiązanie współpracy pozwoli na dalszy rozwój Spółki poprzez zwiększenie sieci sprzedaży oraz nabycie bardzo atrakcyjnych zapasów. HORTICO S.A. uwiarygodniło się także w planowanym procesie zakupu przedsiębiorstwa PNOS. Jego ewentualne nabycie spowodowałoby w pierwszym roku wzrost przychodów Spółki o ok. 40-60%.

 

„Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim posiada kilkudziesięcioletnią tradycję w produkcji i dystrybucji nasion, a w chwili obecnej dysponuje także centrami ogrodniczymi w Warszawie, Lublinie i Ożarowie oraz hurtowym i internetowym kanałem sprzedaży. Jeszcze dwa lata temu przychody tej firmy wynosiły kilkadziesiąt milionów złotych. Podpisanie umów na zakup towarów handlowych i dzierżawę przedsiębiorstwa otwiera nam możliwość wykorzystania efektów synergii pomiędzy działalnościami HORTICO S.A. i PNOS, a w konsekwencji zwiększenia sprzedaży i rentowności działalności. Czekamy także na ogłoszenie przez Syndyka przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa PNOS w Ożarowie Mazowieckim, w którym zamierzamy wziąć udział.” – powiedział Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.

 

Podczas ZWZA Spółki, które odbyło się w dniu 30.06.2014 r., Akcjonariusze podjęli uchwałę o dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Zadecydowano także o wypłacie dywidendy w wysokości 0,07 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 11.07.2014 r., natomiast jej wypłata nastąpi w dniu 28 07.2014 r.

 
***
Kontakt:

Artur Górski

Relacje Inwestorskie/Media

artur.gorski@hortico.pl

tel. 501-215-243

HORTICO SA zamierza przejść na rynek regulowany GPW i wypłacić dywidendę [03-06-2014]

W dniu 2 i 3 czerwca 2014 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA zamierza przejść na rynek regulowany GPW i wypłacić dywidendę".

 

Treść komunikatu:

 

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, po rekordowych wynikach finansowych osiągniętych w 1 kw. br. zamierza przenieść notowania swoich akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Akcjonariusze Spółki zadecydują o tym podczas najbliższego ZWZA zwołanego na dzień 30.06.2014 r. HORTICO planuje również wypłacić dywidendę z zysku wypracowanego w 2013 r.

 

„Naszym celem jest dalszy rozwój HORTICO S.A. rozumiany zarówno jako zwiększenie skali działalności, jak również i zyskowności Spółki. Od wielu miesięcy pracujemy nad projektami związanymi z akwizycjami przedsiębiorstw oraz pozyskaniem lokalizacji pod budowę kolejnych Galerii Ogrodniczych Zielone Centrum. Liczymy, iż w tym roku w zakresie tych przedsięwzięć będziemy mieli dobre informacje dla naszych akcjonariuszy. Podjęliśmy także decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do zmiany rynku notowań naszych akcji na rynek regulowany GPW.” - mówi Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.

 

W projektach uchwał na najbliższe ZWZA przewidziano także zmianę Statutu w zakresie uchwalenia kapitału docelowego oraz podjęcie decyzji odnośnie wypłaty dywidendy. Zarząd Spółki ma zostać upoważniony do podwyższenia w ciągu 3 lat kapitału zakładowego o kwotę maksymalnie 3 mln zł poprzez emisję do 6 mln akcji. HORTICO S.A. zamierza również przeznaczyć część wypracowanego w 2013 r. zysku na wypłatę dywidendy. Zarząd proponuje wypłatę dywidendy w kwocie 5-7 gr na akcję. Oznacza to, iż na dywidendę zostanie przeznaczone ok. 560 - 780 tys. zł, które stanowi ok. 40% zysku netto zaprezentowanego w sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2013 roku.  

 

HORTICO od wielu lat jest Spółką wypracowującą zyski, więc uznaliśmy za wskazane zaproponowanie akcjonariuszom wypłaty dywidendy. Chcielibyśmy także, aby wypłata dywidendy miała również miejsce w kolejnych latach i w tym celu zamierzamy do końca tego roku opracować politykę dywidendową. Wielkość dywidendy będzie na pewno zależna od wielkości naszych potrzeb inwestycyjnych. W chwili obecnej pracujemy nad kilkoma projektami, które w skokowy sposób mogą zwiększyć skalę działalności firmy, stąd pomysł, aby wprowadzić możliwość emisji akcji w ramach kapitału docelowego, którego wykorzystanie będzie skorelowane z realizowaniem planów rozwoju.” - dodaje Kolasa.

 

HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych punktach sprzedażowych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, a także marketów budowlanych.

 

 

HORTICO S.A. osiągnęło w 1 kw. br. 1.425 tys. zł zysku netto przy przychodach na poziomie 15,5 mln zł. Był to tym samym najlepszy kwartał w ponad 20-letniej historii przedsiębiorstwa.W analogicznym okresie ub. roku zysk netto HORTICO S.A. wyniósł 709 tys. zł, a przychody sięgnęły 11,77 mln zł. Oznacza to, że tegoroczne wyniki finansowe wykazują ponad 100% dynamikę wzrostu zysku netto w ujęciu rdr. Natomiast przychody uległy zwiększeniu o 32% w porównaniu z 1 kw. 2013 r.

 

***
Kontakt:

Artur Górski

Relacje Inwestorskie/Media

artur.gorski@hortico.pl

 

tel. 501-215-243

 

HORTICO SA wypracowało rekordowy zysk w 1 kw. 2014 r. [28-05-2014]

W dniu 26 i 27 maja 2014 roku na łamach portali finansowych ukazał się komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA wypracowało rekordowy zysk w 1 kwartale 2014 roku".
 

Treść komunikatu:

 

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od stycznia 2011 r., zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, osiągnęła w 1 kw. br. 1.425 tys. zł zysku netto przy przychodach na poziomie 15,5 mln zł. Był to tym samym najlepszy kwartał w ponad 20-letniej historii przedsiębiorstwa.

 

W analogicznym okresie ub. roku zysk netto HORTICO S.A. wyniósł 709 tys. zł, a przychody sięgnęły 11,77 mln zł. Oznacza to, że tegoroczne wyniki finansowe wykazują ponad 100% dynamikę wzrostu zysku netto w ujęciu rdr. Natomiast przychody uległy zwiększeniu o 32% w porównaniu z 1 kw. 2013 r.

 

„Głównym czynnikiem znaczącej poprawy naszych wyników finansowych w minionym kwartale były przede wszystkim warunki pogodowe oraz lepsze nastroje konsumenckie. Warto także dodać, że istotnie zwiększyliśmy poziom sprzedaży w Zielonym Centrum Galerii Ogrodniczej we Wrocławiu Psarach. Zamierzamy mocno rozwijać tą sieć w kolejnych kwartałach.” - mówi Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.

 

HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych punktach sprzedażowych oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, a także marketów budowlanych.

 

Plany strategiczne Spółki zakładają rozszerzanie skali oraz terytorialnego obszaru działalności handlowej zarówno w obszarze „profi”, jak i „hobby”. Obecnie Emitent, oprócz hurtowni we Wrocławiu, w Kaliszu i w Lublinie, posiada Galerię Ogrodniczą Zielone Centrum we Wrocławiu, a także kilka sklepów we Wrocławiu i Lublinie. Około 30% udział w sprzedaży Spółki stanowi eksport, głównie do Rosji oraz na Białoruś i Ukrainę.

 

„Naszym głównym celem na ten rok jest projekt budowy sieci sklepów Galerii Ogrodniczych Zielone Centrum oraz rozwój części „profi” i „hobby” poprzez akwizycje. Ciężko w tej chwili prognozować nasze tempo wzrostu, bowiem nie wiemy, co będzie się działo w dalszej części roku z eksportem do Rosji, na Ukrainę i Białoruś. Na razie jest on znacznie słabszy, a mimo to sprzedaż i wyniki finansowe Spółki są lepsze. Eksport zwykł się ożywiać w niektórych latach później, więc nie wykluczamy, że może tak być i w tym roku. Wówczas nasza dynamika wzrostu może być utrzymana nawet bez uwzględniania efektów planowanych akwizycji.” - dodaje Kolasa.

 

HORTICO S.A. istnieje jako przedsiębiorstwo od 1991 r. i zajmuje się zaopatrzeniem ogrodnictwa. Spółka jest dystrybutorem większości najważniejszych producentów środków do produkcji ogrodniczej. Jej klientami są profesjonalni producenci oraz centra i sklepy ogrodnicze.

 

 

***

Kontakt:

Artur Górski

Relacje Inwestorskie/Media

artur.gorski@hortico.pl

tel. 501-215-243

Targi Gardenia 2014 [04-03-2014]

Targi Gardenia, które odbyły się w Poznaniu w dniach 27 lutego - 1 marca 2014, potwierdziły coraz silniejszą pozycję nawozów Plantacote®.

 

Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Gardenia tradycyjnie przyciągnęły do Poznania szkółkarzy, a także producentów i dystrybutorów sprzętu oraz środków przydatnych przy produkcji materiału szkółkarskiego. Nie zabrakło również hobbystów zainteresowanych szeroko pojętym ogrodnictwem. HORTICO SA prezentowało przede wszystkim nawozy otoczkowane Plantacote®, jako wyłączny przedstawiciel tej marki w Polsce.

 

więcej informacji >>>

Trzecia Gazela Biznesu dla HORTICO SA [12-02-2014]

HORTICO SA po raz trzeci znalazło się w prestiżowym rankingu „Pulsu Biznesu”. Do tytułu Gazeli Biznesu 2008 i 2012 dołączyło wyróżnienie za 2013 rok, oficjalnie przyznane nam na gali 11 lutego 2014 r.

 

Uroczysta gala Gazel Biznesu 2013 dla spółek z województwa dolnośląskiego odbyła się 11.02.2014 r. w centrum konferencyjno-rozrywkowym Stadionu Miejskiego we Wrocławiu. Z ramienia HORTICO SA pamiątkową tabliczkę odebrał prezes zarządu Paweł Kolasa. To już trzecie wyróżnienie dla naszej firmy - w rankingu „Pulsu Biznesu” znaleźliśmy się również w roku 2008 oraz 2012.

 

– Jesteśmy bardzo dumni ze wszystkich tytułów Gazeli Biznesu: za rok 2008, 2012 i 2013. Stanowią dla nas symboliczne potwierdzenie, że obraliśmy dobry kierunek i że nasz wysiłek przynosi efekty. To także nagroda dla naszych pracowników. Bez ich zaangażowania w budowanie firmy nie byłoby ani rozwoju, ani dobrych wyników finansowych – mówi Paweł Kolasa, prezes zarządu HORTICO SA. – Miejsce w tegorocznym rankingu cieszy tym bardziej, że nie był to najłatwiejszy czas dla branży ogrodniczej – dodaje.

 

W porównaniu do poprzedniego rankingu „Pulsu Biznesu”, spółka awansowała o 220 miejsc.

 

Okres

Przychody ze sprzedaży
w mln PLN

2010

48,0

2011

53,0

2012

59,4

 

Ranking Gazele Biznesu powstał w 2000 r. z inicjatywy dziennika „Puls Biznesu” i dziś jest jednym z najbardziej prestiżowych corocznych zestawień gospodarczych. Jego celem jest promocja małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą pochwalić się dynamicznym rozwojem i stabilną sytuacją finansową.

 

Paweł Kolasa Prezes Zarządu HORTICO SA odbiera pamiątkową tabliczkę 

Targi HORTICO 2014 – kolejne rekordy pobite [14-01-2014]

Tegoroczna, dwunasta edycja, była pod wieloma względami rekordowa. Po raz kolejny zostały pobite rekordy zamówień i sprzedaży, liczby dostawców oraz gości bawiących się na bankiecie. Tak w najkrótszy sposób można podsumować Targi HORTICO 2014.

 

Konferencja HORTICO SA 2014 połączona z targami odbyła się w dniach 10-11 stycznia 2014. W tym roku zorganizowaliśmy ją w hotelu OSSA **** Congress&SPA w miejscowości Ossa pod Rawą Mazowiecką. W targach wzięli udział przedstawiciele 37 producentów, co było najwyższą liczbą w historii. Po stronie klientów na targach stawiło się aż 58 firm. Byli to wybrani klienci Spółki prowadzący sklepy i centra ogrodnicze, przede wszystkim z regionu dolnośląskiego i lubelskiego. Łącznie w targach wzięła udział rekordowa liczba 190 uczestników.

 

więcej informacji>>>

Targi HORTICO 2014 Targi HORTICO 2014 Targi HORTICO 2014

„Fundamenty efektywności” - szkolenie w Tunezji

Ciekawe i skuteczne szkolenie oraz chwila wytchnienia w pięknych krajobrazach – te korzyści łączymy na jesiennych wyjazdach szkoleniowych HORTICO SA. Dobre tradycje warto kontynuować, dlatego takie spotkanie miało miejsce już ósmy rok z rzędu

 

Tegoroczne szkolenie odbyło się w dniach 14-21 listopada 2013 r. w tunezyjskiej miejscowości Hammamet. Wzięło w nim udział 40 osób, z czego większość stanowili właściciele sklepów oraz centrów ogrodniczych, kluczowi klienci współpracujący z hurtowniami HORTICO SA we Wrocławiu oraz Lublinie. Z ramienia firmy towarzyszyło im czterech opiekunów.

 

więcej informacji>>>

Drzwi Otwarte w gospodarstwie Państwa Szaj 2013 [27-10-2013]

W dniach 12-13 października 2013 odbyły się w Gądkach pod Poznaniem jesienne spotkania z chryzantemą, organizowane przez Ogrodnictwo Szaj.

 

więcej informacji >>>

Dni Ogrodnika 2013 [11-09-2013]

Piękna, słoneczna pogoda dopisała podczas tegorocznych, XV Dni Ogrodnika - Targów Międzynarodowych w Gołuchowie. Zarówno aura jak i rosnąca z roku na rok liczba wystawców przyciągnęła licznych zwiedzających z kraju i z zagranicy.

 

więcej informacji >>>

Zieleń to Życie 2013 [04-09-2013]

Tegoroczna wystawa Zieleń to Życie, podczas której HORTICO SA prezentowało ofertę nawozów otoczkowanych Plantacote, okazała się sukcesem.

 

więcej informacji >>>

Kolejna premiera od Prayona [03-07-2013]

Engis, dnia 18 czerwca 2013 roku

 

Grupa Prayon, światowy lider w sektorze nawozów, opracował nowy rodzaj innowacyjnego nawozu, który skutecznie łączy żelazo z fosforanami. Nawóz ten, wprowadzony na rynek pod nazwą Hortipray® micronutri Fe, wspomaga dostępność żelaza, jak również jego pobieranie przez rośliny.

 

Żelazo jest mikroelementem niezbędnym dla wzrostu roślin. Jego niedobór powodować może chlorozę (odbarwienie liści) i znacząco wpłynąć na wydajność i jakość zbiorów.

 

Od lat 60-tych i obecnie, żelazo dostępne było tylko w formie chelatowej w uprawach bezglebowych, mówi Kurt Verhelst, Menadżer ds. Rozwoju Biznesu Oddziału ds. Ogrodnictwa firmy Prayon. "Nasz produkt jest całkowicie innowacyjny i wiele testów przeprowadzonych we współpracy z Uniwersytetem Wageningen, w Holandii, wykazało jego większą efektywność w porównaniu ze standardowym żelazem chelatowanym takim, jak DTPA. W przypadku Hortipray® micronutri Fe tak, jak w przypadku związków chelatowych DTPA, najlepsze rezultaty obserwowane są przy pH niższym, niż 6,5, w obrębie korzenia – dokładnie tak, jak w zaleceniach standardowych.”

 

Pierwsze testy przeprowadzone zostały na ogórkach w 2012 roku. Testy potwierdzające są aktualnie prowadzone na pomidorach i truskawkach, z przekonywującymi wynikami. Oczekujemy na wydanie patentu dla tego nowego produktu.

 

Przygotowując pożywkę tradycyjnym sposobem część żelaza staje się niedostępna wraz ze wzrostem pH. Wprowadzając dodatkowy zbiornik do stosowania Hortipray® micronutri Fe uzyskujemy pewność, że całe żelazo w pożywce jest dostępne dla roślin. Ten niezwykle czysty nawóz w postaci krystalicznej, o niewielkim stężeniu sodu zawiera tylko składniki odżywcze (żelazo, potas i fosfor).

 

Ten innowacyjny produkt oprócz wspomnianych powyżej korzyści dla użytkownika jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie i w całości ulega biodegradacji. Łatwo jest również go dozować, dzięki osobnemu dozownikowi, zalecanemu przez Prayon. "Dbając o zapewnienie naszym klientom optymalnej usługi, oferujemy im niezbędne wsparcie, aby zapewnić idealną formulę", mówi Kurt Verhelst.

 

Odnośnie Prayon
Założony w Belgii, Prayon jest grupą specjalizującą się przetwarzaniu fosfatów; posiada zakłady produkcyjne w Belgii, we Francji i w Stanach Zjednoczonych. Będący w posiadaniu, w równych częściach przez OCP SA (Marco) i SRIW (Belgia), Prayon wytwarza i prowadzi dystrybucję szerokiej gamy oczyszczonych kwasów fosforowych, soli fosforowych i produktów fluorowanych, przeznaczonych na rynek spożywczy, dla sektora nawozów i dla wielu zastosowań przemysłowych. Produkty Hortipray® stanowią kompletną nawozów rozpuszczalnych w wodzie, których zadaniem jest sprostanie potrzebom producentów i dystrybutorów (fosfat jednoamonowy, fosfat monopotasowy, azotan potasowy, chlorek wapnia, siarczan magnezu,…).

 

HORTICO SA jest przedstawicielem Prayona w Polsce.

 

www.prayon.com

Dni Otwarte Plantpol 2013 [01-07-2013]

W dniach 28-29 czerwca 2013 odbyły się Dni Otwarte Plantpol w Zaborzu, na których została zaprezentowana bogata oferta roślin obejmująca wiele tegorocznych nowości.

Naszej firmy również nie mogło zabraknąć na tej imprezie. Udaliśmy się na nią  w gronie naszych wspaniałych klientów wycieczką autokarową, w której planie oprócz oglądania kolekcji roślin rabatowych i bylin było zwiedzanie przepięknej Gliwickiej palmiarni.

 

więcej informacji >>>

 

HORTICO S.A. zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead [29-06-2013]

Zarząd Spółki  informuje, iż na podstawie uchwały nr 233/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect  oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów, do segmentu NewConnect Lead GPW w dniu 26 czerwca 2013 roku zakwalifikowała akcje 19 emitentów, w tym HORTICO SA.

Zgodnie z regulacjami powyższej uchwały do segmentu NewConnect Lead kwalifikowane są akcje emitentów, jeżeli spełnione zostały łącznie następujące warunki:


         1. średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza równowartość w złotych 5.000.000 euro, zaś w wolnym obrocie w dniu kwalifikacji znajduje się co najmniej 10% akcji tego emitenta,


         2. średnia liczba transakcji akcjami emitenta przekraczała 5 transakcji na dzień obrotu lub średnia wartość obrotów przekraczała 10.000 złotych na dzień obrotu,


         3. transakcje akcjami tego emitenta w okresie ostatnich 6 miesięcy kalendarzowych
(z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest okresowa weryfikacja) zawierane były co najmniej w połowie dni obrotu tymi akcjami,


 4. średni kurs akcji emitenta był wyższy niż 50 groszy, a jego średnia zmienność nie przekraczała 15%.

 

Kwalifikacji do segmentu New Connect Lead dokonuje się pod warunkiem, że:

1.       akcje emitenta notowane są na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych,


2. emitent przestrzega zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w szczególności w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,

 

3.  emitent stosuje zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

 

Izabela Kudlińska

Asystentka Zarządu

 

Wrocław, dnia 29.06.2013 r.

Targi Gardenia 2013 [06-03-2013]

Tradycyjnie pod koniec lutego w Poznaniu odbyły się targi Gardenia. Od lat mają one miano najważniejszej w Polsce ogrodniczej imprezy branżowej, gromadząc największych szkółkarzy, producentów, dystrybutorów, a także przyciągając tłumy zwiedzających.

 

więcej informacji>>>

 

Gala Gazel Biznesu [27-02-2013]

W dniu 12 lutego 2013 roku Prezes Zarządu Paweł Kolasa reprezentował Spółkę podczas gali Gazel Biznesu 2012. Uroczyste wręczenie pamiątkowych certyfikatów dla firm z województwa dolnośląskiego odbyło się w Centrum Kongresowym w kompleksie Hali Stulecia we Wrocławiu.

Informacja o zdobyciu tego prestiżowego tytułu została już wcześniej opublikowana na naszej stronie internetowej, natomiast teraz zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości na stronie Pulsu Biznesu.

 

 

Źródło: Puls Biznesu

Nowy nawóz Prayon [19-02-2013]

Engis, dnia 19 lutego 2013 roku – Grupa Prayon, światowy lider w produkcji fosforanów, wprowadza nowy nawóz wspomagający ukorzenianie się i prawidłowy rozwój całej rośliny. Nawóz, wprowadzony na rynek pod nazwą Pbooster, skutecznie przyspiesza ukorzenienie się roślin poprzez wprowadzenie fosforu w optymalnej formie.

 

 

 

„Pbooster jest starannie dobraną mieszaniną polifosforanów i ortofosforanów, która pozwala na całkowite zastąpienie tradycyjnych nawozów fosforowych, takich jak fosforan monopotasowy”, mówi Kurt Verhelst, Menadżer ds. Rozwoju, z Działu ds. ogrodnictwa firmy Prayon. „Stosowane dotychczas ortofosforany, w pewnych okolicznościach, nie były w stanie zapewnić optymalnego poziomu fosforu dla roślin. Pbooster dzięki swojemu składowi, idealnemu pod względem zawartości polifosforanów i ortofosforanów, rozwiązuje ten problem. Zawarty w nawozie fosfor nie wchodzi w reakcje z innymi składnikami pożywki i nie pozostawia osadów w systemach irygacyjnych. Jest to podwójna korzyść dla użytkowników!”

 

 

 

Pbooster może być stosowany w nawożeniu owoców, warzyw, i innych roślin uprawianych zarówno w systemie bezglebowym jak i tradycyjnym – w glebie, torfie itp. Jego główną zaletą jest stały dostęp fosforu: roślina może pokryć swoje zapotrzebowanie na fosfor w każdej chwili. „Ortofosforany są bardziej wrażliwe na poziom pH niż polifosforany”, wyjaśnia Kurt Verhelst. „Ponieważ polifosforany tolerują wyższy poziom pH, ich stosowanie sprawia że fosfor i inne składniki odżywcze są bardziej dostępne. W efekcie powoduje to poprawę ukorzenienia i lepszy rozwój rośliny!”Ta nowość, wprowadzona na rynek przez firmę Prayon, uzupełnia linię produktów Hortipray, opracowaną aby spełniać najbardziej surowe wymagania ogrodników i konsumentów. Pierwszy produkt pod marką Pbooster przeznaczony jest do upraw bezglebowych, inne formuły, przeznaczone do stosowania w glebie będą wprowadzone na rynek wkrótce.

 

 

 

O Prayon

 

Grupa Prayon, z siedzibą w Belgii, specjalizuje się w przetwarzaniu fosforu, posiada zakłady produkcyjne w Belgii, Francji i Stanach Zjednoczonych. Właścicielem jest dwóch udziałowców, w równych częściach: OCP SA (Maroco) i SRIW (Belgia). Prayon jest producentem szerokiej gamy oczyszczonych kwasów fosforowych, soli fosforowych i produktów fluorowych, przeznaczonych na rynki spożywcze, nawozowe i dla szerokich zastosowań przemysłowych. Produkty z linii Hortipray to kompletna gama nawozów rozpuszczalnych spełniająca wymagania producentów i dystrybutorów (fosforan monoamonowy, fosforan monopotasowy, saletra potasowa, chlorek wapnia, siarczan magnezu itp.).

 

HORTICO S.A. jest przedstawicielem Prayona w Polsce.

 

www.prayon.com

Targi Ogrodnicze HORTICO 2013 [18-01-2013]

Dnia 11 stycznia 2013 roku w Hotelu Magellan w Bronisławowie odbyły się XI Targi HORTICO. Wśród zaproszonych gości znaleźli się producenci i dystrybutorzy z 32 firm branży ogrodniczej oraz właściciele centrów ogrodniczych i renomowanych sklepów ogrodniczych z regionów dolnośląskiego i lubelskiego.

 

Przygotowane przez wszystkie firmy oferty promocyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców, co potwierdziło się w zamówieniach, które były znacznie wyższe niż rok temu.

 

więcej informacji >>>

 

HORTICO S.A. Gazelą Biznesu 2012 [18-01-2013]

 

Doskonałe wyniki finansowe HORTICO SA nie pozostały niezauważone. Rokroczny wzrost przychodu na przestrzeni ostatnich lat sprawił, że Spółka po raz drugi w swojej historii została wyróżniona nagrodą Gazela Biznesu. Tytuł ten traktujemy jako dowód uznania dla doskonałej kondycji finansowej HORTICO SA, oraz potwierdzenie skuteczności obranej strategii rozwoju Spółki.

Ranking Gazele Biznesu prowadzony jest przez „Puls Biznesu” od 2000 roku. Stawia sobie za cel promocję małych i średnich przedsiębiorstw legitymujących się dynamicznym rozwojem za okres poprzednich trzech lat.

 

więcej informacji >>>

Spotkanie szklarniowe Lublin 7.12.2012 [12-12-2012]

W dniu 7 grudnia 2012 roku w hotelu Korona w Zemborzycach Tereszyńskich k/Lublina po raz drugi odbyło się szkolenie produktowe dla najlepszych szklarniowych producentów warzyw pod osłonami z rejonu lubelskiego.

Oprócz firmy HORTICO SA na spotkaniu goście mogli wysłuchać wykładów przedstawicieli firm współorganizatorów szkolenia, liderów w branży ogrodnictwa profesjonalnego tj. Grodan, Syngenta oraz Yara.

 

więcej informacji >>>

 

 

Dni Otwarte M.M. Szaj 2012 [17-10-2012]

W dniach 13-14 października 2012 odbyły się Dni Otwarte Ogrodnictwa M M Szaj. Jak co roku, wystawa obejmowała sprawdzone już odmiany oraz liczne nowości, które pojawią się już w najbliższym sezonie.

Firma HORTICO, podczas tej imprezy, zaprezentowała ofertę nawozów otoczkowanych Plantacote niemieckiego koncernu Aglucon.

więcej informacji >>>

  

Targi Hortus Hungaricus 2012 w Budapeszcie

 

W dniach 21-23 września 2012 roku w Budapeszcie na Węgrzech odbyły się targi ogrodnicze Hortus Hungaricus International Exhibition and Trade Fair, podczas których już po raz drugi Spółka HORTICO SA promowała produkty pod własną marką HORTISOL.

Nasze nawozy spotkały się z zainteresowaniem nowych klientów oraz uznaniem ogrodników, którzy mieli już okazję poznać produkty firmy HORTICO.

 

więcej informacji >>>

 

 

HORTICO SA na Dniach Ogrodnika 2012

Już po raz XIV w Gołuchowie odbyła się największa impreza ogrodnicza w Polsce. W tym roku targi miały charakter międzynarodowy, przez co w weekend 8-9 września spotkać można było przedstawicieli firm z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Estonii, Mołdawii, Czech, Węgier a także innych państw.

 

więcej informacji >>>

 

 

Targi Gardenia 2012

Miło nam poinformować, że od 2012 roku HORTICO SA została oficjalnym wyłącznym przedstawicielem niemieckiego koncernu Aglucon w zakresie dystrybucji nawozów Plantacote w Polsce.

Całą gamę nawozów Plantacote zaprezentowaliśmy na Poznańskich Targach Ogrodniczych GARDENIA 2012.

Targi odbyły się w dniach 24-26 lutego 2012 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i jak co roku, zgromadziły licznych wystawców z wielu krajów, m.in.: Polski, Belgii, Białorusi, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Słowacji i Włoch, którzy przedstawili bogatą ofertę produktową.
 

więcej informacji >>>

 

Targi Teplichnoje Hoziajstvo w Kijowie

W dniach 28 lutego – 01 marca 2012 roku firma HORTICO SA uczestniczyła  w II targach „Teplichnoje hoziajstvo” – Przemysłowe targi urządzeń i technologii dla przemysłu szklarniowego, które odbyły się w Centrum Wystawienniczym „KievEkspoPlaza” w Kijowie na Ukrainie.

 

Targi były znaczącym wydarzeniem zarówno dla szklarniowego rynku Ukrainy jak również rynków Mołdawii, Białorusi, Rosji, Polski i innych państw WNP.

 

HORTICO promowało na targach nawozy mineralne HORTISOL Micro i HORTISOL Fe Strong, które sprzedaje pod własną marką.

 

więcej informacji >>>

 

 

Wprowadzenie programu lojalnościowego dla kontrahentów

Zarząd HORTICO SA informuje, iż  dnia 21 lutego 2012 roku został wprowadzony program lojalnościowy dla kontrahentów Spółki.

Istotnym elementem przyjętego programu jest uzależnienie możliwości udziału od  posiadania przez kontrahentów akcji Emitenta.

 

Podpisanie znaczącej umowy dla HORTICO S.A.

Zarząd Spółki HORTICO S.A. informuje, iż 27.02.2012 r. powziął informację o podpisaniu 24.02.2012 r. umowy nr UDA-POKL.08.01.01-02-178/11-00 o dofinansowanie projektu pn. "Profesjonalne kadry HORTICO S.A. - kluczem do sukcesu" zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego z 03.01.2012 r. do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten został sporządzony przez firmę szkoleniową, a jego jedynym beneficjentem ostatecznym jest Spółka HORTICO S.A.

 

więcej informacji >>>

Nominacja w konkursie "Firma dobrze widziana"

W dniu 2 lutego 2012 roku w hotelu Platinum Palace we Wrocławiu, firmie HORTICO SA wręczona została nominacja w ramach konkursu „Firma dobrze widziana” w województwie dolnośląskim. Projekt „Firma dobrze widziana” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyróżnienie, będące wyrazem uznania i podziękowania firmie, jej kierownictwu i pracownikom za zaangażowanie społeczne i realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu, w imieniu firmy odebrała Pani Kinga Kazubowska-Talaga, Dyrektor Administracyjna HORTICO SA.

 

 

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach RPO WD 1.2.C

 

Zarząd Spółki HORTICO SA informuje, iż w dniu 17 stycznia 2012 roku  podpisał z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą umowę o dofinansowanie nr UDA-RPDS.01.02.00-02-080/11-00 na projekt o tytule „Promocja firmy HORTICO S.A. poprzez prezentację oferty przedsiębiorstwa na planowanych imprezach targowo-wystawienniczych”.

Priorytet: 1. Wyrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”
Działanie: 1.2. Doradztwo dla firm oraz wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu
Schemat: 1.2.C. „Dotacje dla MSP w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych (targi, misje)”
 
Przedmiotem umowy jest realizacja projektu polegającego na promocji Przedsiębiorstwa jak również nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi kontrahentami a także prezentacja oferty handlowej podczas imprez targowo-wystawienniczych z branży ogrodniczej. Planowane działania przyczynią się do rozwoju HORTICO S.A., zwiększą skalę świadczonych usług oraz prestiż firmy a także będą sprzyjać wypromowaniu i ugruntowaniu pozycji Spółki – w relacjach z klientami, dostawcami i konkurentami.
Całkowita wartość realizacji projektu wynosi 155 814,84 PLN, z czego 50 000,00 PLN stanowi kwotę dofinansowania dla Spółki w postaci pomocy de minimis.
 
Projekt zostanie zrealizowany w okresie od 10 września 2011 r. do 30 września  2013 r.
 
Działania realizowane w ramach tego projektu stanowią element strategii rozwoju Spółki poprzez inwestycje inne niż w środki trwałe i wyposażenie z wykorzystaniem funduszy dotacyjnych w wysokości 1 mln PLN w okresie 2011-2013.

Targi HORTICO 2012

[2012-01-12] Kontynuując coroczną tradycję, w dniu 5 stycznia 2012 roku odbyły się  jubileuszowe, dziesiąte „Targi  HORTICO 2012”. Uczestnikami targów byli czołowi producenci najlepszych marek z branży ogrodniczej oraz nasi klienci, właściciele centrów i sklepów ogrodniczych z rejonu dolnośląskiego i lubelskiego.

 
Tegoroczne spotkanie było jednym z największych w historii HORTICO, uczestniczyło w nim aż 190 osób.
 

więcej informacji >>>

 

Szkolenie zagraniczne 27.11-04.12.2011 r.

[2011-12-08] W dniach od 27 listopada do 04 grudnia 2011 roku Spółka HORTICO SA zorganizowała  kolejne już szkolenie zagraniczne. Należąca do Wysp Kanaryjskich przepiękna Fuerteventura  była miejscem docelowym tegorocznego wypadu. Uczestnikami szkolenia byli  nasi najlepsi klienci, którzy  przez cały rok biorą udział w programach handlowych organizowanych przez HORTICO SA.

 

więcej informacji>>>

 

Targi Fresh Produce Ukraine 2011

[2011-12-06] W dniach 30 listopada - 2 grudnia 2011 roku w Kijowie odbyły się największe w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw międzynarodowe targi ogrodnicze Fresh Produce Ukraine 2011, organizowane przy oficjalnym wsparciu Ministerstwa Polityki Rolnej Ukrainy. HORTICO S.A. kolejny raz miała okazję zaprezentować swoje produkty pośród wystawców z całego świata (m.in. Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Kazachstanu i Polski ). 

 

więcej informacji >>>

 

Pozytywna ocena wniosku o płatność w ramach RPO WD 1.1.A2

[2011-11-10] Zarząd HORTICO SA informuje, iż w dniu 10 listopada 2011 r. uzyskał informację od Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej o pozytywnej ocenie przedostatniego wniosku beneficjenta o płatność pośrednią złożonego w ramach projektu nr RPDS-01.01.00-02-126/09 pt: Budowa nowego Centrum Ogrodniczego HORTICO S.A. – rozbudowa firmy dzięki wprowadzeniu nowej usługi na rynek zaopatrzenia ogrodnictwa. Kwota wydatków kwalifikowanych poświadczonych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą do wypłaty w tej transzy wynosi 1 507 916,55 PLN, w tym kwota refundacji - 584 337,45 PLN.

 

Całkowita wartość pomocy publicznej dla tej inwestycji stanowi kwotę 1 968 087,66 zł. Do tej pory w ramach projektu została wypłacona kwota 1 284 804,46 zł. Wypłata wyżej wymienionej transzy spowoduje, że otrzymana kwota dotacji wynosić będzie 1 869 141,91 zł.

 

Na akceptację Instytucji Pośredniczącej oczekuje ostatni wniosek Spółki o płatność końcową złożony w dniu 31.08.2011 r., w którym kwota 98 945,75 zł stanowi sumę dofinansowania.

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach PO IG 6.1 etap II

Zarząd Spółki HORTICO SA informuje, iż w dniu 24 października 2011 roku  podpisał z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego SA umowę o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-02-089/11-00 Etap II w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Przedmiotem umowy jest realizacja projektu polegającego na wdrożeniu Planu Rozwoju Eksportu „Rozwój przedsiębiorstwa HORTICO S.A. poprzez eksport”. Realizacja powyższej inwestycji pozwoli Spółce na dalszy rozwój sprzedaży na Węgrzech,  pozyskanie rynku chorwackiego oraz rozwinięcie działalności w Rosji i na Ukrainie. Projekt dotyczy eksportu produktów marki własnej HORTISOL Fe Strong oraz HORTISOL Micro.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 395 000,00 PLN, z czego 195 750,00 PLN stanowi kwotę dofinansowania dla Spółki w postaci pomocy de minimis.

 

Projekt zostanie zrealizowany w okresie od 01 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

Targi Hortus Hungaricus 2011 w Budapeszcie

[2011-09-30] W dniach 23-25 września 2011 odbyły się największe targi ogrodnicze na Węgrzech Hortus Hungaricus 2011 International Exhibition and Trade Fair w Budapeszcie, na których spółka HORTICO SA zaprezentowała produkty pod własną marką: HORTISOL Fe STRONG – nawóz zawierający żelazo w postaci chelatu do upraw roślin z systemem fertygacji oraz  nawóz mikroelementowy HORTISOL Micro z podwyższoną zawartością żelaza i mikroskładników: miedzi, żelaza, cynku i manganu.

 

 
 

XIII Krajowe Dni Ogrodnika

[2011-09-14] 10-11 września 2011 roku odbyły się XIII Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe. Piąty rok z rzędu impreza organizowana była na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. To największe targi w Polsce, skupiające firmy i gości związanych z branżą ogrodniczą z całego kraju i zagranicy.

 

więcej informacji >>>

Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie w ramach PO IG 6.1

 

[2011-08-17] Informujemy, iż wniosek złożony w dniu 14 marca 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Dzialanie 6.1 Paszport do eksportu Etap II Wdrożenie planu rozwoju eksportu uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną Regionalnej Instytucji Finansującej i został zatwierdzony do dofinansowania.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 395 000,00 zł, w tym 195 750,00 zł stanowi kwotę wsparcia.

 

Wyniki konkursu są dostępne na stronie internetowej PARP.

Pozytywna ocena wniosku o płatność w ramach RPO WD 1.1.A2

[2011-06-16] Zarząd HORTICO SA informuje, iż w dniu 02 czerwca 2011 roku uzyskał od Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej informację o pozytywnej ocenie wniosku beneficjenta o płatność pośrednią złożonego w ramach projektu nr RPDS-01.01.00-02-126/09.

 

Kwota wydatków kwalifikowanych potwierdzonych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą wynosi 490 929,90 zł.
 
Kwota refundacji wynosi 191 462,66 zł.
 
Informacja o projekcie.
 
Wspomniany projekt pt. Budowa nowego Centrum Ogrodniczego HORTICO S.A. – rozbudowa firmy dzięki wprowadzeniu nowej usługi na rynek zaopatrzenia ogrodnictwa złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1.A2 Dotacje dla MŚ wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa ( z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki), jest pierwszym etapem realizacji budowy sieci sklepów Zielone Centrum Galeria Ogrodnicza. W celu jego realizacji w dniu 18.01.2010 r. HORTICO S.A. zawarła z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą umowę o dofinansowanie, w której całkowita wartość pomocy publicznej wynosi 1 968 087,66 zł, w tym 1 672 874,51 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 295 213,15 zł – środki z Budżetu Państwa.
Do dnia 16.06.2011 r. HORTICO S.A. złożyła 4 wnioski o płatność pośrednią, z których 3 są rozliczone, a otrzymana wartość refundacji wynosi 1 230 399,46 zł. Czwarty wniosek o płatność oczekuje na pozytywną akceptację Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.
 
Harmonogram płatności w okresie realizacji projektu przedstawia się następująco:
 1. Wniosek o płatność za okres 19.04.2010 -18.07.2010 r. - kwota refundacji 134 550,00 zł
Wniosek złożony 30.07.2010 r. , płatność wpłynęła w dwóch transzach w dniu 04.10.2010 r. i 05.10.2010 r.,
 
 1. Wniosek o płatność za okres 19.07.2010 – 18.10.2010 r. – kwota refundacji 904 386,80 zł
Wniosek złożony 28.10.2010 r. , płatność wpłynęła 11.02.2011 r.,
 
 1. Wniosek o płatność za okres 19.10.2010-18.01.2011 r. – kwota refundacji 191 462,66 zł
Wniosek złożony 31.01.2011 r., płatność wpłynęła w dwóch transzach 10.06.2011 r. i 13.06.2011 r. 
 
 1. Wniosek o płatność za okres 19.01.2011 -18.04.2011 r. – kwota refundacji 584 337,45 zł
Wniosek złożony 29.04.2011 r., oczekuje na akceptację DIP-u, refundacja nastąpi w terminie do 60 dni od przedłożenia poprawnego wniosku.
 
 1. Wniosek o płatność za okres 19.04.2011 – 18.07.2011 r. – kwota refundacji 153 350,75 zł
Wniosek zostanie złożony w terminie do 31.07.2011 r., refundacja nastąpi w terminie do 60 dni od przedłożenia poprawnego wniosku.

Galeria Ogrodnicza, wiosenne otwarcie roku wielkim sukcesem!

[2011-03-27] Pomimo niesprzyjającej pogody spory tłum wrocławian i mieszkańców okolicznych miejscowości już od godziny 8.00 gromadził się przed drzwiami pierwszej w Polsce Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum. Koszyków starczyło tylko dla części klientów, jednak kilka minut po g. 9.00 do środka weszli wszyscy. Samochody zapełniły okoliczne miejsca do parkowania, a niektórzy klienci parkowali nawet 800 m od Galerii.

 

1000 prymulek jak ciepłe bułeczki!

Zgodnie z deklarowaną w trakcie kampanii reklamowej akcją pierwszych 1000 osób przybyłych na otwarcie Zielonego Centrum otrzymało w prezencie pięknie kwitnącą prymulkę. Prymuli nie wystarczyło do końca dnia. Została jednak zamówiona dodatkowa partia, która została rozdana klientom odwiedzającym galerię również w niedzielę.
 

więcej informacji

 

26 marca otwarcie Zielonego Centrum - Galerii Ogrodniczej

Wielkimi krokami zbliżamy się do końca budowy Zielonego Centrum we Wrocławiu Psarach - pierwszej w Polsce Galerii Ogrodniczej.

 

Jest to nowoczesny i całkowicie zadaszony obiekt o technologicznie zaawansowanych rozwiązaniach, w którym sezon trwa cały rok.

 

Obecnie jesteśmy w trakcie dobierania asortymentu, pośród którego znajdą się m.in. rośliny i środki do ich pielegnacji, meble ogrodowe, artykuły dekoracyjne, nowoczesne maszyny i urządzenia ogrodnicze, artykuły do nawadniania, a nawet specjalny dział zdrowej żywności Slow Food & Garden. W centrum będzie również restauracja.

 

Galeria Ogrodnicza Zielone Centrum będzie oferować również wiele nowych usług, takich jak projektowanie ogrodów,  aranżacja wnętrz zielenią oraz hotel dla roślin.

 

Zapraszamy na otwarcie 26 marca 2011 r.

 

Zielone Centrum Psary pod Wrocławiem        Zielone Centrum Psary pod Wrocławiem

 

Debiut na Rynku NewConnect

[2011-01-21] W dniu 20 stycznia 2011 roku HORTICO S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect.

Do obrotu weszło 9 384 090 akcji serii A i 1 800 000 akcji serii B. Z przeprowadzonej w październiku ubiegłego roku prywatnej emisji Spółka pozyskała 4,3 mln złotych, które zamierza przeznaczyć na budowę kolejnych (po wrocławskim) obiektów w ramach projektu " Zielone Centrum - Galeria Ogrodnicza".

 

więcej informacji>>>                                             

                                          

                                                                                                                                                                                        Źródło www.biznes.interia.pl

Targi HORTICO 2011

[2011-01-10] W dniu 7 stycznia 2011 roku odbyły się coroczne targi ogrodnicze HORTICO. Tym razem wystawcy i klienci zostali zaproszeni do położonego w malowniczej okolicy hotelu Magellan. Na targach swoje oferty zaprezentowało 25 czołowych firm z branży ogrodniczej.

Dla przedstawicieli producentów była to niepowtarzalna okazja zapoznania się z różnymi problemami, jakie spotykają na co dzień firmy zajmujące się sprzedażą detaliczną produktów przez nich wytwarzanych, ta wiedza jest bardzo cenna i często wykorzystywana w procesie produkcji.  

 

więcej informacji

 

 

Rejestracja podwyższenia kapitału

[2010-12-07] W dniu 7 grudnia 2010r. Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego HORTICO SA po emisji akcji serii B. Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.592.045,00 zł i dzieli się na 11.184.090 akcji serii A i B. Szczegółowe informacje dotyczące kapitału zakładowego i struktury akcjonariatu znajdują się w dziale STREFA INWESTORA

Akcje HORTICO S.A., w drodze na New Connect

[2010-10-29] Wartość zrealizowanej oferty akcji HORTICO SA - spółki zajmującej się dystrybucją produktów i technologii branży ogrodniczej wyniosła 4 320 000 zł.

 

Ostateczna cena emisyjna została ustalona na poziomie 2,40 zł. Ilość złożonych przez Inwestorów deklaracji nabycia była o 10,92% wyższa od ilości akcji, będących przedmiotem oferty. Transakcja została rozliczona, a Spółka podjęła działania zmierzające do dopuszczenia akcji wszystkich serii do obrotu w ASO New Connect.

 

Debiut akcji oczekiwany jest w listopadzie / grudniu 2010r. [ źródło: strona internetowa DM NWAi]

 

Planowany debiut na New Connect

[2010-09-24] W związku z planowanym na początku listopada bieżącego roku debiutem HORTICO SA na rynku New Connect w dniu 23 września 2010 r. w prasie finansowej - Pulsie Biznesu oraz Parkiecie ukazały się informacje na ten temat, w szczególności dotyczące planów rozwoju Spółki na rynku detalicznym na najbliższe lata.

Parkiet donosi iż HORTICO „planuje wyemitować i sprzedać w ofercie prywatnej akcje stanowiące 13-16 proc. w podwyższonym kapitale. Zarząd liczy na około 5 mln zł z emisji. Za te pieniądze Spółka zamierza kupić grunty, na których powstaną dwa centra ogrodnicze – we Wrocławiu (gdzie już jedno centrum buduje) i Lublinie o powierzchni 1,5-2,5 tys. m kw. każde”.

 

więcej informacji >>>

XII Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe

[2010-09-15] 11-12 września 2010 roku już po raz dwunasty, a po raz czwarty na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, odbyły się największe w Polsce specjalistyczne targi ogrodnicze. Międzynarodowi wystawcy, doradcy krajowi i zagraniczni, punkty konsultacyjne agencji rządowych i wykłady naukowców z instytutów i uniwersytetów przyrodniczych oraz piękna słoneczna pogoda przyciągnęły tłumy zwiedzających.

 

więcej informacji>>>

 

Spoga Gafa 2010

[06-09-2010] Nie czuć kryzysu w branży ogrodowej. Takie wrażenie odnieść musi każdy kto uczestniczył w pierwszym dniu targów Spoga Gafa w Koloni. Targi rozpoczęły się w niedzielę 5 września i potrwają do wtorku. Tysiące wystawców z całego świata przywiozło do Koloni swoje oferty na nadchodzący sezon.

 

więcej informacji>>>

 

Wrzesień w ogrodzie

[31-08-2010] Wrzesień to czas zbiorów owoców i warzyw. Część z nich trafi do przechowalni. Pomieszczenie przeznaczone na przechowalnie przed złożeniem owoców i warzyw należy odpowiednio  przygotować. Aby wykluczyć infekcje grzybowe warto zdezynfekować pomieszczenie jednym z preparatów np. Hortisept D 402, Agrigerm 2000 i inne. Podobne działania wykonujemy w celu zwalczenia owadów odpowiednimi preparatami ( np. Afanisep 25WP, Ascyp 10WP, K-Othrine 30WP i inne ). Wyeliminujmy również możliwość wejścia niepożądanych gryzoni ( myszy, szczury itp. ). W przypadku stwierdzenia ich obecności wskazane wyłożenie trutek pokarmowych ( np. Rat Killer Super Granulat, Ziarno zatrute cyjankiem fosforu AB, Ratimor trutka miękka itp. ) w specjalnych karmnikach.

Owoce w celu ochrony przed parchem przechowalniczym na 2 tygodnie przed zbiorem warto potraktować Topsinem M 500SC lub Mythosem 300SC.

Drzewa owocowe narażone są na niebezpieczeństwo z powodu aktywności takich gryzoni jak nornica czy karczownik. Do zwalczania nornicy dobre rezultaty daje zastosowanie Normixu AT-GR niebieski, Vigonez proszek na nornice i karczowniki czy Bros Granulat na nornice. Do zwalczania karczowników warto zastosować oprócz Vigonez proszek na nornice i karczowniki także Normix AT-GR czerwony. Należy pamiętać, że karczownik ziemnowodny objęty jest częściową ochroną ( podobnie jak kret ). Oznacza to, że można go zwalczać tylko na terenie ogrodu, sadu czy upraw leśnych.

Pogoda we wrześniu będzie deszczowa, co może jeszcze prowokować ślimaki do aktywnego żerowania. W takich warunkach stosujemy granulaty do zwalczania ślimaków odporne na wilgoć np. Mesurol Alimax 02RB, Glanzit 06GB czy Snacol 05GB.

We wrześniu zaczyna się okres sadzenia cebul roślin ozdobnych. Kupując cebule, należy zwrócić uwagę na to, aby nie były porażone przez choroby grzybowe lub miały ślady żerowania owadów. Przed wsadzeniem do podłoża należy zaprawić cebule takimi zaprawami jak: Sarox T 500FS, Biochicol 020PC czy Sadoplon 75WP. Ta ostatnia wydziela zapach, który zniechęca nornice do żerowania w rejonie wysadzenia cebul.

Trawniki, iglaki i byliny z początku miesiąca należy zasilić nawozami jesiennymi. Pozwoli to osłabionym przez majowe deszcze i upalne lato roślinom lepiej przetrwać najbliższą zimę.

W drugiej połowie września rośliny domowe zaczynamy zasilać nawozami zimowymi.

Lato zmienia oblicze

[26-07-2010] Ostatnie tygodnie lata to tropikalne upały, które odczuły także rośliny. W tym czasie, z racji osłabienia, stały się podatne na infekcje chorób grzybowych. Lato zmieni swoje oblicze. Temperatura w przeważającej części kraju będzie oscylować w przedziale 25 – 30 stopni; częściej niż dotychczas będzie padał deszcz. W najbliższych dniach należy się spodziewać się infekcji m.in. szarej pleśni, mączniaków i rdzy.

- Szara pleśń atakuje wszystkie części roślin. Na łodygach, liściach i kwiatach widoczny jest puszysty nalot najpierw w kolorze białym przechodzącym w szary. Rozwojowi grzyba sprzyja temperatura 15 – 25 stopni oraz duża wilgotność. Do jej zwalczania, zgodnie z obowiązującą rejestracją warto użyć jeden z preparatów: Teldor 500SC, Signum 33WG, Topsin M 500SC i inne.
- Mączniak prawdziwy to biały, charakterystyczny, pylisty nalot, którego łatwo zaobserwować na powierzchni liści. Często wraz z mączniakiem prawdziwym pojawiają się rdze. Wypróbowanymi preparatami w walce z tą chorobą jest Nimrod 250EC, Score 250EC, Amistar 200SC i inne.
- Mączniak rzekomy bardzo przypomina mączniaka prawdziwego. Kolor nalotu brązowy; często na spodniej stronie liścia. Gama środków dostępnych do jego zwalczania jest bardzo szeroka ( np. Discus 500WG, Amistar 250SC, Proplant 722SL i inne ). Należy też pamiętać, że do tej samej grupy należą takie choroby jak fytoftoroza ( zamieranie pędów, brunatnienie iglaków ) zwalczane przy pomocy Falcon 460EC, Mildex 711,9WG, Proplant 722SL i innych oraz zaraza ziemniaczana ( czarne plamy na owocach pomidorów ), którą skutecznie można zwalczyć przy pomocy takich środków ochrony roślin jak Switch 62,5WG, Acrobat 68WG czy Curzate Cu 49,5WP.
Na niektóre choroby w obecnym stanie prawnym nie ma zarejestrowanych środków; pozostaje więc usuwanie chorych egzemplarzy ( np. rizoktonioza ) lub intensywne nawożenie ( np. różowa plamistość traw ).
Najbliższa pogoda pozwoli także na rozmnażanie się niektórych owadów. Do tych najbardziej uciążliwych będą należeć mszyce, wciorniastki i przędziorki. W ofercie dla hobbystów pojawiło się sporo ciekawych, nowoczesnych preparatów ( np. Vertimec 018EC, Kohinor 200SL, Omite 570EW i inne ), którymi będzie można zwalczyć uciążliwe agrofagi. Przed stosowaniem niektórych preparatów należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania, zwracając szczególną uwagę na nowe zwykle okrojone w porównaniu z poprzednimi rejestracje ( np. Nissoroun 050EC, Mospilan 20SP i inne ).
Reasumując: w najbliższym czasie należy dopasować zasilanie roślin w wodę do panujących warunków, nawozić osłabione rośliny i reagować odpowiednio w przypadku zaatakowania roślin przez choroby grzybowe lub owady. Pamiętajmy, przed nami wkrótce zbiory owoców i warzyw. Liczbę zabiegów chemicznych zmniejszyć do niezbędnego minimum, zwracając uwagę m.in. na zachowanie terminu karencji.

Nowości w środkach ochrony roślin w 2009 i 2010 roku

[11-06-2010] Na rynku hobbystycznym od roku 2009 obserwuje się bardzo duże zmiany. Pomimo wielu wycofanych preparatów paradoksalnie rynek hobbystyczny stał się zdecydowanie bogatszy. Powodem takiego stanu rzeczy jest rozwój budownictwa domków jednorodzinnych przy których znajduje się ogród. To skłoniło koncerny chemiczne na sprzedaż niektórych preparatów na rynku hobbystycznym. Zaskoczeniem jest fakt, że sprzedaż ich jest niewielka. Preparaty z historią w dalszym ciągu są na czołowych miejscach w rankingach sprzedaży. Nowe preparaty są przede wszystkim skuteczniejsze i bezpieczniejsze dla środowiska ( krótka karencja i prewencja ). Poniżej przykłady nowych produktów, których stosowanie w ogrodach pozwoli efektywnie zwalczać problemy związane z chorobami i owadami niszczącymi rośliny: 

- Folpan 80WGpreparat z szeroką rejestracją w krajach zachodnich ( m.in. mączniaki, rdze, szara pleśń, uwiądy ) w Polsce może być stosowany w ochronie m.in.  truskawki. Oprócz efektywnego zwalczania szarej pleśni zauważono także działanie bójcze m.in. na białą rdzę. Formuła WG sprawia, że z preparatu nie wydobywa się pył, dzięki czemu przygotowanie cieczy roboczej jest zdecydowanie bezpieczniejsze.
- Mildex 711,9 WGbezpieczeństwo w posługiwaniu się preparatem jak w przypadku Folpan 80WG. Jest on następcą znanego Aliette 80WP. Niejeden właściciel ogrodu poznał walory Mildex 711,9WG w zwalczaniu fytoftorozy. Jest on ceniony również przez producentów pomidorów w zwalczaniu zarazy ziemniaczanej.
- Proplant 722SLjeden z następców legendarnego Previcuru 607SL. W walce z fytoftorozą i mączniakiem rzekomym jest znakomitym uzupełnieniem Mildexu 711,9WG. Formuła preparatu jest uniwersalna – dobre rezultaty osiąga się przez aplikację dolistną i doglebową. Podobnie jak w ww preparatach bezpieczne użytkowanie.
- Signum 33WG i Switch 62,5WGdwa bardzo skuteczne preparaty do zwalczania szarej pleśni w truskawce. Signum 33WG jest zrejestrowany jeszcze m.in. w cebuli, kapuście i marchwi, natomiast Switch 62,5WG w malinie, pomidorze i borówce wysokiej. Efektywne działanie także w wyższych temperaturach oraz krótkie karencje są sprzyjające w uprawie amatorskiej ww roślin.
- Spintor 240SCpreparat z unikatowymi substancjami do zwalczania przede wszystkim wciornastków w uprawie pomidora oraz gąsienic w niektórych drzewach owocowych. Bardzo wysoka skuteczność ( niestety także dla pszczół ). Dlatego nie zaleca się wykonywanie zabiegów w przypadku gdy w chronionych uprawach rosną kwitnące chwasty. Spintor 240SC zawiera substancję czynną znaną z preparatu Biospin 120SC.
- Danadim Progress 400EC – preparat zawierający substancję czynną di metyl znaną z Bi 58 Nowy 400EC. Rejestracja m.in. w różach i późnej kapuście pozwala skutecznie chronić te uprawy. W tym przypadku należy przy stosowaniu zwrócić uwagę na wyjątkowo długą karencję.
- Vertimec 018EC – to z kolei środek chemiczny przeznaczony do zwalczania wciornastka zachodniego i przędziorków. Bardzo ceniony przez producentów roślin ozdobnych z racji wysokiej skuteczności. W krajach Europy Zachodniej, gdzie doceniono skuteczność abamektyny ( subst. czynna Vertimec 018EC ), zastosowanie jest znacznie szersze.
- Tiotar 800SC – po zmianie rejestracji Siarkol 80WP jest to jedyny produkt mający zastosowanie w ochronie winorośli. W porównaniu z poprzednikiem jest zdecydowanie wygodniejszy ( formuła płynna ).
- Revus 250SC i Infinito 687,5SC – dwa nowoczesne preparaty do zwalczania zarazy ziemniaczanej. Wysoka skuteczność oraz formuła płynna spowoduje, że w przyszłości będą jednym z ważniejszych oręży w walce z zarazą ziemniaczaną. Preparaty te zastąpią będący w trakcie wycofania Tattoo C 750SC.
- Rovral AquaFlo 500SC – niebawem zastąpi wycofywany Rovral Flo 255SC. Zaletą preparatu jest nowoczesna formuła, duża wydajność; wadą wąska rejestracja.
- Snacol 05GB i Glanzit 06BGto preparaty ślimakobójcze o zwiększonej wydajności. Obydwa w kolorze niebieskim – niewidocznym dla ptaków. Cechą wspólną jest odporność na wilgoć.
 
Należy się spodziewać, że w najbliższych latach pojawią się kolejne ciekawe propozycje dla właścicieli przydomowych ogrodów i działek. Ale to już temat na inny artykuł.

Targi Ogrodnicze EDEN 2010

[18-05-2010] W dniach 15-16 maja 2010 r. mieliśmy okazję zaprezentować swoją ofertę podczas VI edycji Targów Ogrodniczych EDEN 2010 i VI Kiermaszu Ogrodniczym, które odbyły się na terenie Centrum Targowo-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Lubelskich S.A. w Lublinie.

Jest to największa impreza branżowa w regionie, w której wzięło udział 70 wystawców z terenu całej Polski, jak i z zagranicy, proponujących odwiedzającym m.in. rośliny, sprzęt ogrodniczy oraz środki uprawy roślin.
Targi te były również miejscem rywalizacji w kategorii Produkt Roku, do której stanęła także nasza firma z flagowym produktem Hortisol Micro®.
 
 
 

Charytatywny turniej w piłce halowej w Świdniku

[08-03-2010] W dniach  6-7 marca 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku odbyła się IV edycja charytatywnego turnieju piłki nożnej, z którego dochód przeznaczony zostanie na leczenie 5-letniego Jasia Kowalika, chorującego na raka. W rozgrywkach wzięły udział 32 zespoły. Drużyna HORTICO S.A. uczestniczyła w zawodach kolejny raz.

 

 więcej informacji >>>

   

Targi HORTICO 2010 Starachowice

[11-01-2010] 7 stycznia 2010 roku w Starachowicach odbyły się kolejne targi ogrodnicze HORTICO. Tradycyjnie organizowane są przez Spółkę corocznie, na początku stycznia, jako impreza zamknięta dla  sklepów i centrów ogrodniczych z Wrocławia, Kalisza i Lublina, będących klientami hurtowni.  Oprócz targów spotkanie połączone jest zawsze z podsumowaniem sezonu oraz szkoleniem.

 

więcej informacji >>>

 

Szkolenie produktowe

W dniu 12 grudnia 2009 roku w Lublinie odbyło się szkolenie produktowe , podczas którego swoje oferty zaprezentowali przedstawiciele zaproszonych Firm: Agropak, Agrimpex, Agrecol, Fosfan i Polan-Kraków . Prezentacje mieli również Nasi pracownicy: Janusz Wysowski i Bogdan Stachulec.

Gośćmi spotkania byli właściciele i pracownicy firm ogrodniczych z makroregionu lubelskiego, współpracujący z Firmą HORTICO.

 

więcej informacji >>>

 

Konferencja szkoleniowa w Bogaskent w Turcji

W dniach 4-11 listopada 2009 roku w hotelu Crystal Bogaskent w Turcji odbyło się szkolenie, w którym wzięli udział Klienci objęci programem handlowym.

 

więcej informacji >>>

 Szkolenie w Radkowie

W dniach 2-4 października 2009 r. w Radkowie odbyło się szkolenie inspiracyjne dla wszystkich pracowników. 

 

więcej informacji >>>

 

Targi Hortifair 2009

W dniach 13-15 października pracownicy firmy Hortico odwiedzili największe w Europie targi ogrodnicze – „Hortifair” w  Amsterdamie. Kolejny raz mogliśmy zapoznać się z nowościami technicznymi, jak również zobaczyć nowe odmiany roślin ozdobnych prezentowane przez licznych wystawców.

 

więcej informacji>>

 

Drzwi Otwarte M.M.Szaj 2009

W dniach 10-11 października odbywały się coroczne Drzwi Otwarte w gospodarstwie Państwa M.M.Szaj. Kolejny raz pracownicy naszej firmy wybrali się do Poznania w celu zapoznania się z nowościami odmianowymi.

 

więcej informacji>>

 

W listopadzie w ogrodzie

Listopad jest praktycznie ostatnim miesiącem roku, w którym zbieramy owoce i warzywa. Większość z nich znakomicie nadaje się do przechowania. Pamiętać należy, że do przechowania nadają się owoce nie porażone przez choroby grzybowe, bez śladów żerowania szkodników i bez uszkodzeń mechanicznych. Zachowując właściwe parametry przechowywania ( temperatura i wilgotność powietrza ) będziemy mogli je spożywać jeszcze w marcu i kwietniu.

W altanach i w mieszkaniach tuż przed chłodami pojawiają się nieproszeni goście: owady i gryzonie. Część z nich szuka miejsca do przezimowania. Niektóre zachowują aktywność i potrafią wyrządzić wiele szkód. Aby je skutecznie zwalczyć należy stosować właściwe trutki pokarmowe ( gryzonie ) lub wykonać zabiegi chemiczne przeznaczonymi do tego celu preparatami ( owady ). Jednym z uciążliwszych gryzoni w naszych domach są kuny. Skutecznie możemy je odstraszyć używając repelentu Marten Stop.

Pod koniec listopada należy wykonać przycinanie drzew. Usuwamy m.in. porażone przez choroby lub z uszkodzeniami mechanicznymi gałęzie. Po opadnięciu liści wskazany jest zabieg preparatem miedziowym ( np. Miedzian 50WP, Cuproflow 345SC i inne ). Opadnięte liście opryskujemy mocznikiem w stężeniu 5%. Z pewnością nasilenie chorób w następnym sezonie będzie zdecydowanie mniejsze. 

Miejsca na których uprawialiśmy warzywa lub hodowaliśmy kwiaty traktujemy Dolomitem. Dzięki temu ziemia będzie zasobniejsza w składniki pokarmowe na przyszły sezon.
 
Jeszcze jedną ważną czynnością jest konserwacja sprzętu i narzędzi do wykonywania prac w ogrodzie. Przed zakonserwowaniem należy usunąć z nich resztki ziemi i roślin.
 
Pozdrawiam,
Bogdan Stachulec
Specjalista ds. ŚOR
 

XI Krajowe Dni Ogrodnika

W dniach 12-13 września 2009 r. w Gołuchowie koło Kalisza odbyły się XI Krajowe Dni Ogrodnika, w których wzięło udział ponad 220 czołowych firm z branży ogrodniczej prezentujących najnowsze technologie oraz środki produkcji. Nie mogło na nich zabraknąć również HORTICO. W tym roku nasze stoisko w formie serwisu mobilnego zlokalizowane było w samochodzie kempingowym. Jak widać po liczbie odwiedzających nas osób, pomysł okazał się trafiony i został przyjęty z dużym entuzjazmem. 

 

Dni Otwarte PLANTPOL 2009

    27 czerwca 2009 r. klienci Hortico i pracownicy Działu Upraw Ogrodniczych wzięli udział we wspólnym wyjeździe na Dni Otwarte firmy Plantpol.

   Wystawa pełnej kolekcji roślinnej i nowości przygotowanych na sezon 2009/2010 zorganizowana była wśród wspaniałych aranżacji bylin oraz ziół. Można było skorzystać z podpowiedzi jak efektownie tworzyć kompozycje, jak łączyć dobrze znane gatunki z tymi nowo wprowadzanymi na rynek Polski.  Wśród nowości zachwycenie budziły Hibiskusy, Mandevilla Super Trouper o pełnych kwiatach, nowe odmiany petunii, lawendy i wiele innych.

   Po wizycie w firmie Plantpol zwiedziliśmy Tyskie Browary Książęce i Tyskie Muzeum Piwowarstwa, gdzie obejrzeliśmy trójwymiarowy film o początkach Browaru oraz jego losach w późniejszych latach. Zobaczyliśmy najstarsze, niezwykle okazałe budynki Browaru oraz skorzystaliśmy z degustacji Tyskiego piwa w bardzo miłej atmosferze.
 

 

     
     
     
     
     

 

Gazela Biznesu 2008

 

Z przyjemnością informujemy, że spółka HORTICO została uhonorowana przez Puls Biznesu tytułem "Gazela Biznesu 2008". Wyróżnienie to jest przyznawane przedsiębiorstwom wykazującym się dynamicznym rozwojem, wiarygodnością, solidnością i profesjonalizmem. Nagroda ta jest dla nas tym bardziej cenna, iż stanowi efekt bezstronnej oceny naszej działalności i przyznawana jest bez wniosku i opłat ze strony firmy.

Uroczystość wręczania pamiątkowych certyfikatów miała miejsce 3 marca 2009 r. w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

 

Targi Ogrodnicze HORTICO 2009

16.01.2009 r. w Bełchatowie odbyły się "Targi Ogrodnicze HORTICO 2009"

 

Była to szczególna impreza ze względu na swoją skalę, gdyż brało w niej udział 170 osób. Wystawcy, czołowi producenci najlepszych marek z branży ogrodniczej byli pod wrażeniem wzorowej organizacji i dużego zainteresowania ze strony właścicieli centrów i sklepów ogrodniczych z rejonu dolnośląskiego i lubelskiego.

 

Z tej okazji producenci przygotowali dla sklepów specjalne oferty i pakiety promocyjne. Targi zaowocowały dużą ilością zamówień "przedsezonowych”, co ucieszyło tak wystawców jak i gości targowych. Wartość zawartych kontraktów (złożonych zamówień) była o kilkadziesiąt procent wyższa niż rok wcześniej.


Targi HORTICO 2009 były doskonałą okazją bezpośredniego kontaktu producentów z właścicielami sklepów detalicznych. Na zakończenie po pracowitym dniu, odbył się uroczysty bankiet z licznymi atrakcjami i nagrodami dla najlepszych handlowców.
Specjalnym gościem wieczoru był zespół czarnoskórych piosenkarzy "Jambo Afrika", który gorącymi rytmami porywał do tańca nawet najbardziej zmęczonych biesiadników. Wieczór uprzyjemniały również pokazy szkoły tanecznej "SALSA CALIENTE".

 

Następne targi za rok. Zapraszamy.

 

więcej informacji>>

 

foto

Szkolenie produktowe "Nowości asortymentowych w sezonie 2009"

Szkolenie produktowe "Nowości asortymentowych w sezonie 2009"

 

W dniu 13 grudnia 2008 r. we Wrocławiu z udziałem m.in. firm Agrimpex, Cnos Garden, Compo, Kronen, oraz Lustan zorganizowaliśmy dla naszych klientów szkolenie produktowe na temat "Nowości asortymentowych w sezonie 2009".

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja naszego kolegi Bogdana Stachulca specjalisty ds. ŚOR, który wprowadził nas w temat problemów związanych z obrotem środków ochrony roślin w sezonie 2009.

Pomimo okresu przedświątecznego w spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób. Szkolenie przebiegło w miłej atmosferze, a uczestnicy szkolenia którzy przyjechali w "wolną sobotę" nie zmarnowali czasu...

 

więcej informacji >>

 

foto
foto

 

Targi ogrodnicze w Amsterdamie HORTIFAIR 2008

Targi ogrodnicze Hortifair

 

W dniach 14-16 października 2008 r.pracownicy Działu Upraw Ogrodniczych HORTICO S.A. wraz z kilkoma klientami odwiedzili jedne z największych targów ogrodniczych w Europie "Hortifair" w Amsterdamie. To już kolejna taka wyprawa, z której jesteśmy w 100% zadowoleni. Ogromna ilość prezentujących się firm oraz zapierające dech nowinki techniczne przyciągnęły naszą uwagę. Zdobytą wiedzę postaramy się przekazać w naszej codziennej pracy, a wszystkich ogrodników zachęcamy do odwiedzenia tych targów w następnym roku. Każdy z Was znajdzie tam coś dla siebie.

 

  więcej informacji>>

 

foto foto
http://www.hortifair.com

Drzwi Otwarte MM Szaj w Poznaniu

Drzwi Otwarte MM Szaj

 

W dniu 4 października 2008 r. pracownicy Działu Upraw Ogrodniczych HORTICO - jak co roku - pojechali do Poznania na Drzwi Otwarte organizowane przez Zakład Ogrodniczy M.M.Szaj. Ku uciesze naszych oczu, mieliśmy okazję podziwiać wiele nowych odmian chryzantem, jakie są obecnie w testach i mają szansę wejść do oferty od następnego sezonu. Spotkanie dało też możliwość przypomnieć sobie odmiany znane już od lat.

 

więcej informacji>>

 

foto foto

X Jubileuszowe Krajowe Dni Ogrodnika

X Krajowe Dni Ogrodnika

 

W dniu 13 i 14 września 2008 r. już po raz X odbyły się Krajowe Dni Ogrodnika. Targi przeznaczone dla ogrodników zgromadziły tysiące widzów oraz setki wystawców. Firma HORTICO S.A. dzięki zaprezentowaniu szerokiej gamy produktów wykorzystywanych do produkcji szklarniowej przyciągnęła licznych odwiedzających, zadowolonych z fachowego doradztwa.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasz pawilon.

 

więcej informacji>>

 

foto foto

Przekształcenie w spółkę akcyjną

Szanowni Państwo, 

 

Miło nam poinformować, iż z dniem 30 czerwca 2008 r. Spółka Hortico Sp. z o.o. przekształciła się (na podstawie przepisów Art. 492. § 1 pkt 2 ksh) w HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Zgodnie z Art. 494. § 1. ksh, spółka HORTICO S.A. wstępuje z dniem przekształcenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki HORTICO Sp. z o.o.

W skład pierwszego Zarządu HORTICO S.A. powołani zostali Paweł Kolasa jako prezes zarządu Spółki i Andrzej Guszał jako wiceprezes zarządu Spółki.

Aktualny wypis z KRS dostępny jest do pobrania z naszej strony internetowej [KRS].

Szkolenie dla producentów warzyw gruntowych

Szkolenie dla producentów warzyw gruntowych

Szkolenie dla producentów warzyw gruntowych, które odbyło się 16.01.2008 r. zorganizowaliśmy po raz pierwszy w Świdnicy.

Dzięki współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oddział w Świdnicy udało nam się zaprosić 110 ogrodników.
Na szkoleniu swoje oferty przedstawiały firmy nasienne: SYNGENTA SEEDS, NUNHEMS, NICKERSON ZWAAN oraz firma nawozowa YARA, a o włókninach Lutrasil® opowiadał Marek Łada z naszej firmy.

Dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy cieszyło się wystąpienie dr Piotra Chohury na temat niedoborów składników mineralnych w glebie i nawożenia poszczególnych gatunków warzyw gruntowych.
 

Szkolenie dla producentów warzyw szklarniowych

Szkolenia dla producentów warzyw szklarniowych

 

W dniu 13.12.2007 r. w Dolnośląskim Centrum Doradztwa Rolniczego zorganizowaliśmy szkolenie dla producentów warzyw szklarniowych.

 

Głównym tematem szkolenia był wykład Pana Dr Piotra Chohury (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) na temat nowoczesnych metod nawożenia warzyw szklarniowych poprzez fertygację.

 

W szkoleniu uczestniczyli też przedstawiciele firm będących liderami w branży nasiennej i nawozowej dla profesjonalnego ogrodnictwa.

 

fotofotofoto

Farma 2007

Farma 2007

 

W dniu 29 września 2007 r. dla naszych klientów, pracownicy Działu Upraw Ogrodniczych zorganizowali wycieczkę do Poznania. Celem były Międzynarodowe Targi Poznańskie FARMA 2007 oraz Drzwi Otwarte ogrodnictwa M.M.Szaj, gdzie jak co roku zaprezentowana została cała kolekcja chryzantem wzbogacona o nowości. W trakcie Drzwi Otwartych nasi klienci mogli zwiedzić nowoczesny zakład, oraz skorzystać z możliwości osobistej rozmowy i wymiany doświadczeń z Państwem Szaj.

 

więcej informacji>>

 

foto foto

 

IX Krajowe Dni Ogrodnika

IX Krajowe Dni Ogrodnika

 

8-9 września 2007 r. na terenia Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie zorganizowano IX Krajowe Dni Ogrodnika. Targi te są największym "świętem ogrodniczym" w Polsce. Tegoroczna edycja skupiła 200 wystawców, prezentujących najnowsze technologie i środki do produkcji dla ogrodnictwa. Targi odwiedziło kilka tysięcy ogrodników z Polski i zagranicy. Nie zabrakło tam i Nas!!! W przestronnym pawilonie na powierzchni 200 m2 przedstawiliśmy ofertę naszej Firmy.
Dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia i odwiedzili PAWILON HORTICO.

 

foto foto

Fuzja Awex, Cedrus i HORTICO

Fuzja Awex, Cedrus i HORTICO

 

W dniu 16.10.2007 r., po wielu miesiącach pracy i przygotowań w gronie właścicieli,
rozpoczęliśmy formalnie procedurę prawną połączenia firm Awex,Cedrus i HORTICO.
W efekcie fuzji ww. przedsiębiorstw powstaje ponadregionalna organizacja dystrybucyjna pod firmą HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu.
Zgodnie z przepisami prawa, powstałe z połączenia wcześniej wymienionych podmiotów, HORTICO SA przejmuje wszelkie prawa i obowiązki łączących się firm.
Obecni główni właściciele łączących się podmiotów, w osobach Paweł Kolasa, Andrzej Guszał i Małgorzata Suchorska stworzą zarząd nowej spółki.
W naszej opinii w pierwszym wspólnym roku działania połączony podmiot osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie 45 mln złotych.
Nasza Spółka dysponować będzie silną bazą kapitałową, pozwalającą myśleć o dynamicznym rozwoju i zatrudniać 75 osób.
Naszym celem długookresowym jest stworzenie silnej ogólnopolskiej firmy działającej we wszystkich dotychczasowych obszarach aktywności łączących się podmiotów.
W chwili obecnej trwają prace proceduralne zmierzające do realizacji fuzji.
Zakładamy, iż proces formalny potrwa do końca bieżącego roku.
Obecnie pracujemy między innymi nad konsolidacją naszej działalności operacyjnej.

 foto

 

 

 

 

 

Wrocław, 26.08.2007
Podpisanie umowy połączeniowej

Hortech Flowers 2007

Hortech Flowers 2007

 

W dniach 17-19 kwietnia 2007 r. w Kijowie organizowane były targi ogrodnicze, w których uczestniczyła nasza ukraińska spółka. W targach wzięło udział większość firm z branży ogrodniczej. Oferta firmy HORTICO spotkała się z ogromnym zainteresowaniem.

 

więcej informacji>>

 

foto foto

Spotkanie dystrybutorów YARA

Spotkanie dystrybutorów YARA

 

W dniu 14 lutego w Bełchatowie, odbyło się doroczne spotkanie dystrybutorów firmy Yara. Była to okazja do podsumowania ubiegłego sezonu i przygotowania się do dalszego rozwoju w roku 2007.
Nasza firma po raz kolejny wyróżniona została za wyniki w sprzedaży specjalistycznych nawozów ogrodniczych.
Ten sukces osiągnęliśmy dzięki naszym klientom, którzy stosują najwyższej jakości środki produkcji w swoich gospodarstwach.

 

fotofoto