Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja o zakresie przestrzeganych zasad ładu korporacyjnego “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Data raportu: 15 kwietnia 2024
Numer raportu: 10/2024

Zarząd HORTICO S.A. („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie zakresu przestrzeganych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu  

Załączniki

20240415_Oświadczenie_DPNC_2024_HORTICO

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony