Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Powzięcie informacji o objęciu bezzwrotnym wsparciem w wysokości ok. 1,78 mln zł w ramach KPO wniosku PNOS

Data raportu: 18 marca 2024
Numer raportu: 7/2024

HORTICO SA informuje, że w dniu 18.03.2024 r. jej spółka zależna tj. Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim sp. z o.o. powzięła informację, że na podstawie wniosku o objęcie wsparciem z dnia 17.11.2022 r. złożonego w ramach programu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, za której realizacje odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjęła decyzję o objęciu bezzwrotnym wsparciem wniosku spółki. Wsparcie obejmie zakup maszyn i urządzeń do przygotowania odpowiedniej jakości materiału siewnego, jego pakowania oraz rozwiązań informatycznych wspomagających pracę przedsiębiorstwa. Wartość przyznanego wsparcia wynosi 1.776.038,61 zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony