Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D HORTICO S.A.

Data raportu: 21 marca 2024
Numer raportu: 8/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd HORTICO S.A. ( dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 marca 2024 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 344/2024 z dnia 20 marca 2024 r., w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki. Zgodnie z podjętą uchwałą postanowiono:

  1. określić dzień 27 marca 2024 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 389.110 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki HORTICO S.A., o wartości nominalnej  0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych kodem „PLHRTIC00030”, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 27 marca 2024 r. ich asymilacji z notowanymi akcjami spółki oznaczonymi kodem „PLHRTIC00014”,
  2. notować akcje, o których mowa w pkt 1, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „HORTICO” i oznaczeniem „HOR”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony