Raport roczny za 2017 rok

Data raportu: 30 maja 2018
Numer raportu: 5/2018

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport roczny za 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

20180530 Sprawozdanie zarządu 2017 GK HORTICO
20180530 Sprawozdanie finansowe 2017 HORTICO
20180530 Sprawozdanie biegłego rewidenta 2017 HORTICO
20180530 Sprawozdanie biegłego rewidenta 2017 GK HORTICO
20180530 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2017 GK HORTICO
20180530 Sprawozdanie zarządu 2017 HORTICO

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony