Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Struktura akcjonariatu

Tabela 1

Liczba akcji Liczba głosów z akcji
serii A serii B serii C serii D serii A serii B serii C serii D
9 384 090 1 800 000 559 000 389 110 9 384 090 1 800 000 559 000 389 110
Razem 12 132 200 12 132 200

Tabela 2

L.p. Nazwa Liczba akcji* Udział w liczbie akcji
1 Paweł Kolasa 5 356 225 44,15 %
2 Andrzej Guszał 2 350 000 19,37 %
3 Robert Bender 1 645 877 13,57%
4 Santander Inwestycje Sp. z o.o. 749 918 6,18 %
5 Urszula Bender 86 928 0,72 %
6 Pozostali akcjonariusze 1 943 252 16,02 %
Razem 12 132 200 100%
* dane zaktualizowane na dzień 21.03.2022 r.

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony