Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Struktura akcjonariatu

Tabela 1

Liczba akcji Liczba głosów z akcji
serii A serii B serii C serii D serii E serii F serii A serii B serii C serii D serii E serii F
9 384 090 1 800 000 559 000 389 110 403 027 382 172 9 384 090 1 800 000 559 000 389 110 403 027 382 172
Razem 12 917 399 12 917 399

Tabela 2

L.p. Nazwa Liczba akcji* Udział w liczbie akcji
1 Paweł Kolasa 5 336 196 41,31 %
2 Andrzej Guszał 2 350 000 18,19 %
3 Robert Bender 2 117 544 16,39%
4 Santander Inwestycje Sp. z o.o. 749 918 5,81 %
5 Urszula Bender 86 928 0,67 %
6 Pozostali akcjonariusze 2 276 813 17,63 %
Razem 12 917 399 100%
* dane zaktualizowane na dzień 02.04.2024 r.

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony