Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Struktura akcjonariatu

Tabela 1

  Liczba akcji Liczba głosów z akcji
  serii A serii B serii C serii D serii E serii A serii B serii C serii D serii E
  9 384 090 1 800 000 559 000 389 110 403 027 9 384 090 1 800 000 559 000 389 110 403 027
Razem 12 535 227 12 535 227

Tabela 2

L.p. Nazwa Liczba akcji* Udział w liczbie akcji
1 Paweł Kolasa 5 387 661 42,98 %
2 Andrzej Guszał 2 350 000 18,75 %
3 Robert Bender 1 879 210 14,99%
4 Santander Inwestycje Sp. z o.o. 749 918 5,98 %
5 Urszula Bender 86 928 0,69 %
6 Pozostali akcjonariusze 2 081 510 16,61 %
  Razem 12 535 227 100%
* dane zaktualizowane na dzień 26.10.2022 r.

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony