Struktura akcjonariatu

Tabela 1

Liczba akcji Liczba głosów z akcji
serii A serii B serii C serii A serii B serii C
9 384 090 1 800 000 559 000 9 384 090 1 800 000 559 000
Razem 11 743 090 11 743 090

Tabela 2

L.p. Nazwa Liczba akcji* Udział w liczbie akcji
1 Paweł Kolasa 5 321 824 45,32 %
2 Andrzej Guszał 2 510 000 21,37 %
3 Robert Bender 1 412 544 12,03%
4 Santander Inwestycje Sp. z o.o. 749 918 6,39 %
5 Urszula Bender 86 928 0,74 %
6 Pozostali akcjonariusze 1 661 876 14,15 %
Razem 11 743 090 100%
* dane uzyskane na podstawie Listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021 r.

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony