Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Model biznesowy

HORTICO SA jest podmiotem realizującym przychody ze sprzedaży przede wszystkim towarami z kategorii dom i ogród oraz do produkcji ogrodniczej. HORTICO SA jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej i w zależności od okazji inwestycyjnych lub szacowanego ryzyka podmiotów nie wyklucza dalszej rozbudowy Grupy. HORTICO SA działa na rynkach: hobby (docelowym odbiorcą towarów jest ogrodnik amator lub konsument) i profi (docelowym odbiorcą towarów lub produktów Grupy jest producent). Grupa dąży do zwiększania udziału linii hobby w łącznej wartości przychodów ze sprzedaży. Grupa Kapitałowa HORTICO SA działa zarówno w obszarze handlu hurtowego jak i detalicznego oraz produkcji. Grupa Kapitałowa HORTICO, pomimo iż nie ogranicza swojej aktywności wyłącznie do tego obszaru, swoją podstawową aktywność lokuje w obszarze związanym z działalnością ogrodniczą. HORTICO SA dąży do ponadprzeciętnego zwiększania przychodów ze sprzedaży przy zachowaniu rentowności. Grupa w swoich działaniach dąży do respektowania kryteriów ESG, niemniej jednak ze względu na wielkość grupy nie ma opracowanej strategii ESG.

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony