Jesteśmy solidarni z Ukrainą

HORTICO S.A. zakwalifikowane do NC FOCUS

28 września 2016 r. na podstawie Komunikatu GPW w Warszawie Spółka HORTICO SA zgodnie z nową segmentacją opartą na kryteriach jakościowych została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Focus.

Spółka pozostaje tym samym w grupie 90 największych i najpłynniejszych Emitentów z alternatywnego rynku.

Kwalifikacja spółek do segmentów przeprowadzana jest raz na kwartał, na 2 dni sesyjne przed ostatnim dniem obrotu marca, czerwca, września i grudnia każdego roku.
Do segmentu NC Focus kwalifikowane są spółki, jeżeli spełnią co najmniej pięć z następujących warunków: średnia wartość kapitalizacji firmy przekracza 12 mln zł, wskaźnik cena/zysk jest wyższy niż 0 i niższy niż 50, wskaźnik cena/wartość księgowa jest wyższy niż 0 i niższy niż 10, spółka wypłaca dywidendę, wartość księgowa wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym przekracza 1 mln zł, spółka ma dodatnią dynamikę przychodów za ostatnie 4 kwartały i dodatnią dynamikę zysku netto za ostatnie 4 kwartały.

Dodatkowo spółka musi spełnić takie przesłanki jak: akcje notowane są od co najmniej 12 miesięcy, średni ich kurs jest wyższy od 10 groszy, wartość księgowa nie może być ujemna, w spółce nie może być prowadzone postępowanie układowe/sanacyjne/likwidacyjne oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy na firmę nie nałożono więcej niż raz żadnego ze środków dyscyplinujących, jak kara finansowa czy zawieszenie obrotu.

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony