Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Harmonogram przekazywania raportów okresowych HORTICO SA na 2012 rok

Data raportu: 12 stycznia 2012
Numer raportu: 1/2012

Zarząd HORTICO SA podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych, jakie Spółka będzie publikować w roku 2012 (spółka nie posiada grupy kapitałowej, poniższe daty dotyczą przekazywania raportów jednostkowych).
Raporty kwartalne:
Raport za IV kwartał 2011 r., data publikacji: 14 lutego 2012 r.
Raport za I kwartał 2012 r., data publikacji: 14 maja 2012 r.
Raport za II kwartał 2012 r., data publikacji: 14 sierpnia 2012 r.
Raport za III kwartał 2012 r., data publikacji: 14 listopada 2012 r.

Raport roczny:
Raport roczny za 2011 r. , data publikacji 15 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony