Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Harmonogram przekazywania raportów okresowych HORTICO SA na 2013 rok

Data raportu: 18 stycznia 2013
Numer raportu: 1/2013

Zarząd HORTICO SA podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych, jakie Spółka będzie publikować w roku 2013 (spółka nie posiada grupy kapitałowej, poniższe daty dotyczą przekazywania raportów jednostkowych).
Raporty kwartalne:

Raport za IV kwartał 2012 r., data publikacji: 14 lutego 2013 r.
Raport za I kwartał 2013 r., data publikacji: 14 maja 2013 r.
Raport za II kwartał 2013 r., data publikacji: 14 sierpnia 2013 r.
Raport za III kwartał 2013 r., data publikacji: 14 listopada 2013 r.

Raport roczny:

Raport roczny za 2012 r. , data publikacji 14 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony