Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja o nieodbyciu się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 sierpnia 2012 r.

Data raportu: 17 sierpnia 2012
Numer raportu: 15/2012

Zarząd HORTICO S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2012 r. ze względu na brak obecności akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odbyło się.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony