Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja o podpisaniu znaczącej umowy dla HORTICO S.A.

Data raportu: 28 lutego 2012
Numer raportu: 4/2012

Zarząd Spółki HORTICO S.A. informuje, iż 27.02.2012 r. powziął informację o podpisaniu 24.02.2012 r. umowy nr UDA-POKL.08.01.01-02-178/11-00 o dofinansowanie projektu pn. „Profesjonalne kadry HORTICO S.A. – kluczem do sukcesu” zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego z 03.01.2012 r. do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten został sporządzony przez firmę szkoleniową, a jego jedynym beneficjentem ostatecznym jest Spółka HORTICO S.A.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników HORTICO S.A. poprzez przeprowadzenie zamkniętych szkoleń dostosowanych indywidualnie do potrzeb Spółki oraz wzrost wiedzy nt. korzystania z odnawialnych źródeł energii.
W ramach projektu 60 pracowników HORTICO przejdzie przez cykl 120 godzin szkoleniowych i zostanie przeszkolonych z zakresu pierwszej pomocy, psychologii obsługi, organizacji pracy i obsługi klienta, branżowego języka angielskiego oraz stanowiskowych szkoleń specjalistycznych. Dodatkowo w ramach kompleksowego programu doradczego dokonane zostanie rozpoznanie możliwości efektywnego wykorzystania przez Spółkę odnawialnych źródeł energii.
Całkowita kwota dofinansowania w postaci pomocy de minimis wynosi 732 540,00 zł. Rozpoczęcie projektu planowane jest na 05.03.2012 r., a zakończenie na 31.07.2013 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony