Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja o propozycji dywidendy

Data raportu: 2 czerwca 2015
Numer raportu: 11/2015

Zarząd HORTICO S.A. informuje, że zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy HORTICO S.A. zwołanemu na 27 czerwca 2015 roku, wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 0,15 zł brutto/1 akcję (słownie: piętnaście groszy brutto na jedną akcję). W wypadku przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HORTICO S.A. propozycji Zarządu, kwota dywidendy brutto wyniesie 1.677.613,50 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzynaście złotych 50/100) i będzie wyższa o ok. 115% od dywidendy wypłaconej z tytułu zysku za rok obrotowy 2013.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarząd

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony