Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Data raportu: 18 listopada 2015
Numer raportu: 25/2015

Spółka HORTICO S.A. ( dalej Emitent) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 17.11.2015 r. otrzymała zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od trzech osób mających dostęp do informacji poufnych o zawarciu następujących transakcji na akcjach Emitenta:

1)transakcja z dnia 07.10.2015 r. dokonana przez Prezesa Zarządu Pawła Kolasę – objęcie nowych 22 806 akcji zwykłych na okaziciela serii C po cenie emisyjnej 3,00 zł w ramach subskrypcji prywatnej w zamian za wkład pieniężny w wysokości 68 418,00 zł; transakcja została zawarta poza rynkiem regulowanym;

2)transakcja z dnia 07.10.2015 r. dokonana przez Wiceprezesa Zarządu Andrzeja Guszała – objęcie nowych 47 472 akcji zwykłych na okaziciela serii C po cenie emisyjnej 3,00 zł w ramach subskrypcji prywatnej w zamian za wkład pieniężny w wysokości 142 416,00 zł; transakcja została zawarta poza rynkiem regulowanym;

3)transakcja z dnia 07.10.2015 r. dokonana przez Członka Rady Nadzorczej Urszulę Bender – objęcie nowych 11 928 akcji zwykłych na okaziciela serii C po cenie emisyjnej 3,00 zł w ramach subskrypcji prywatnej w zamian za wkład pieniężny w wysokości 35 784,00 zł; transakcja została zawarta poza rynkiem regulowanym.

HORTICO SA poinformowała o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C raportem bieżącym EBI 22/2015 w dniu 10 listopada 2015 roku.

 

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony