Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – niespełnienie się warunku zawieszającego realizację Umowy Inwestycyjnej

Data raportu: 31 stycznia 2023
Numer raportu: 3/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30.01.2023 r. Spółka nie złożyła oświadczenia, iż wynik badania ANT Rawicz sp. z o.o. jest dla niej satysfakcjonujący, co oznacza, że nie doszło do spełnienia warunku zawieszającego realizację umowy inwestycyjnej, a tym samym HORTICO nie jest zainteresowana nabyciem udziałów ANT RAWICZ sp. z o.o. na warunkach w niej określonych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony