Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości

Data raportu: 25 maja 2020
Numer raportu: 4/2020

Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 25.05.2020 r. Spółka podpisała w formie aktu notarialnego umowę, mocą której zbyła na rzecz spółki osobowej (spółki jawnej) nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Bielanach Wrocławskich oznaczoną jako działki gruntu numer 61/9, 61/15, 61/16 i 61/19 o łącznej powierzchni 0,1307 ha za kwotę 959 400,00 zł brutto. Zbycie nieruchomości nastąpiło na warunkach rynkowych, a postanowienia umowy nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach. 

Zarząd HORTICO S.A. wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony