Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Przyjęcie Regulaminu programu motywacyjnego HORTICO SA

Data raportu: 15 października 2020
Numer raportu: 15/2020

Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 15.10.2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 2/10/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu programu motywacyjnego HORTICO SA, wynikającego z uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmiany Statutu w zakresie wprowadzenia kapitału docelowego.

Treść powyższego Regulaminu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd HORTICO S.A. wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

20201015 Załącznik nr 1 Raport EBI

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony