Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – uruchomienie finansowania obrotowego na nowy sezon

Data raportu: 30 października 2020
Numer raportu: 17/2020

Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż od dnia 01.11.2020 roku (w konsekwencji podpisania umowy z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach) Spółka posiada finansowanie obrotowe na sezon 20/21. Spółka w tym zakresie podpisała stosowne porozumienie z ING Bank Śląski S.A. Zawarte porozumienie (dotyczące finansowania obrotowego) przewiduje kontynuację finansowania przez ING do 30.10.2021 r. i określa maksymalny poziom zadłużenia w rachunku bankowym:

  • 22 000 000,00 zł w okresie od dnia 01.11.2020 do dnia 30.04.2021 r.,
  • 18 000 000,00 zł w okresie od dnia 01.05.2021 do dnia 31.05.2021 r.,
  • 16 000 000,00 zł w okresie od dnia 01.06.2021 do dnia 30.06.2021 r.,
  • 13 000 000,00 zł w okresie od dnia 01.07.2021 do dnia 30.10.2021 r.

Środki z kredytu obrotowego przeznaczone zostaną na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.

Zabezpieczeniem kredytu są m.in. hipoteki na nieruchomościach Emitenta, zastaw rejestrowy na majątku HORTICO oraz weksel własny.

Postanowienia umowy kredytowej nie odbiegają od standardowych zapisów w tego typu relacjach.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony