Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – ustalenie Listy ostatecznej osób uczestniczących w programie motywacyjnym za wyniki finansowe roku 2021

Data raportu: 10 czerwca 2022
Numer raportu: 9/2022

W nawiązaniu do raportów bieżących numer 15/2020 i 8/2021 Zarząd HORTICO SA informuje, iż w dniu 10 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Listę ostateczną osób uczestniczących w programie motywacyjnym z tytułu wyników finansowych za rok 2021. Lista obejmuje 47 osób i 404.694 akcje. Akcje oferowane w ramach programu motywacyjnego zostaną wprowadzone do obrotu na rynku New Connect w terminie nie wcześniejszym niż dwa lata od dnia ich objęcia.

Zarząd HORTICO S.A. wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony