Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – zawarcie aneksu do Umowy Inwestycyjnej

Data raportu: 14 grudnia 2020
Numer raportu: 20/2020

W nawiązaniu do raportu nr 16/2020 Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 14.12.2020 r. Spółka zawarła z OGROFOL Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszakowicach (dalej „OGROFOL”) oraz wspólnikami OGROFOL (dalej „Wspólnicy”) Aneks do Umowy Inwestycyjnej, którego przedmiotem jest zmiana niektórych warunków, na jakich Spółka dokona nabycia 100% udziałów OGROFOL od Wspólników.

Spółka, OGROFOL i Wspólnicy zmienili kluczowe postanowienia umowy inwestycyjnej w ten sposób, iż do zawarcia umowy sprzedaży udziałów OGROFOL dojdzie pod warunkiem, iż wynik badania OGROFOL będzie satysfakcjonujący dla Spółki, co zostanie stwierdzone stosownym oświadczeniem Spółki złożonym w terminie do dnia 12 stycznia 2021 roku.

Cena transakcji, za jaką Spółka nabędzie 100% udziałów OGROFOL od Wspólników wyniesie 1.250.000,00 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Cena transakcji płatna będzie w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 50% tej ceny w ciągu jednego dnia od dnia zawarcia umowy sprzedaży udziałów, druga rata w wysokości 50% tej ceny w terminie do 21 marca 2021 roku.

OGROFOL prowadzi działalność w zakresie hurtowego i detalicznego handlu artykułami do produkcji ogrodniczej, a jej główną linią biznesową jest oferowanie folii ogrodniczych pod własną marką. Profil działalności OGROFOL jest zbieżny z profilem działalności Grupy Kapitałowej HORTICO, a w zakresie folii ogrodniczych oferowanych pod własną marką komplementarny. Przejęcie OGROFOL przez Spółkę wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej HORTICO.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony