Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Zawarcie aneksu do umowy zlecenia udzielenia gwarancji bankowej

Data raportu: 21 lutego 2024
Numer raportu: 4/2024

Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2023 z dnia 25.09.2023 r. informuje, iż w dniu 20.02.2024 roku pomiędzy Spółką a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie został podpisany aneks do umowy zlecenia udzielenia gwarancji bankowej.

Zawarty aneks do umowy zlecenia udzielenia gwarancji bankowej przewiduje zwiększenie przez Santander Bank Polska gwarancji bankowej o 1.000.000,00 zł do łącznej wysokości 3.000.000,00 zł w związku z zawarciem kolejnej Umowy Partnerskiej dotyczącej prowadzenia  marketu PSB MRÓWKA w Kluczborku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2024 z dnia 13.02.2024 r. Zwiększona gwarancja bankowa będzie wykorzystana jako zabezpieczenie limitu kupieckiego Spółki w Grupie PSB HANDEL SA.

Postanowienia zawartego aneksu do umowy zlecenia udzielenia gwarancji nie odbiegają od standardowych zapisów w tego typu relacjach.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony