Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Zawarcie umowy na najem lokalu handlowego pod sklep sieci PSB MRÓWKA

Data raportu: 5 grudnia 2023
Numer raportu: 24/2023

Zarząd spółki HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje informację, że w dniu 5.12.2023r. Spółka podpisała z INVEST NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (KRS 0000772393) umowę najmu części nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Byczyńskiej 99 w Kluczborku, dotyczącej lokalu handlowego o powierzchni 2.914m2 wraz z wiatą o powierzchni 355m2 i zewnętrzną powierzchnią handlowo-magazynową oraz miejscami parkingowymi. W obiekcie tym Spółka zamierza otworzyć kolejny market pod logo PSB MRÓWKA.

Umowa najmu została zawarta na okres 5 lat z możliwością jej przedłużenia przez Spółkę o kolejne dwa okresy po 10 lat. Przekazanie obiektu Spółce przez właściciela ma nastąpić w dniu 8.01.2024r. W lokalizacji tej wcześniej był prowadzony sklep działający w tej samej kategorii tj. „dom – ogród”, należący do sieci MAJSTER. Spółka szacuje, iż market PSB MRÓWKA zostanie otwarty najpóźniej do 30.06.2024r.

Umowa określa prawa i obowiązki stron m.in. w zakresie korzystania z lokalu, dokonywania bieżących przeglądów, napraw i prac adaptacyjnych oraz ubezpieczenia. Umowa ta jest bardzo podobna do umowy, która łączy strony i dotyczy najmu przez HORTICO S.A. nieruchomości zlokalizowanej w Kamiennej 1 A, 46-100 Namysłów.

Podjęcie decyzji o podpisaniu niniejszej umowy wynika ze strategii rozwoju Grupy Kapitałowej HORTICO S.A., która zakłada zwiększenie obecności w sektorze detalicznym poprzez rozwijanie sieci marketów PSB MRÓWKA (od 2018 roku Spółka prowadzi już market budowlany PSB Mrówka w Psarach k. Wrocławia, a 09.12.2023 r. planuje otwarcie kolejnego marketu PSB Mrówka w Namysłowie).

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności ze względu na szacowany wpływ na przychody i wyniki finansowe HORTICO S.A oraz zawarcie umowy umożliwiającej otwarcie kolejnego Marketu PSB Mrówka w krótkim czasie po markecie w Namysłowie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony