Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Zawarcie umowy na prowadzenie sklepu sieci PSB MRÓWKA

Data raportu: 18 września 2023
Numer raportu: 19/2023

Zarząd spółki HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje informację, że w dniu 18.09.2023 r. podpisał z Grupą PSB HANDEL S.A z siedzibą w Wełeczu (KRS 0000661047) umowę partnerską prowadzenia punktu sprzedaży detalicznej PSB MRÓWKA. W wyniku zawartej umowy Spółka prowadzić będzie market pod logo PSB MRÓWKA w miejscowości Namysłów (w woj. opolskim), Kamienna 1 A.

Spółka szacuje, iż market PSB MRÓWKA w Namysłowie zostanie otwarty w grudniu 2023 r. Market będzie prowadzony w obiekcie wynajmowanym przez Spółkę, na podstawie wcześniej zawartej wieloletniej umowy najmu. Przekazanie obiektu Spółce przez właściciela ma nastąpić w dniu 1 października 2023 r. W obiekcie, w którym Spółka zamierza otworzyć market PSB MRÓWKA,  jest prowadzony sklep działający w tej samej kategorii tj. „dom – ogród”, należący do sieci MAJSTER. Powierzchnia obiektu wynosi ok. 3 270 m2.

Umowa określa prawa i obowiązki stron m.in. w zakresie organizacji, zatowarowania oraz korzystania ze zbioru  standardów i zasad prowadzenia marketu PSB MRÓWKA. Umowa z Grupą PSB HANDEL S.A. została zawarta na okres 10 lat i może być wypowiedziana przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Umowa jest bardzo podobna do umowy, która łączy strony i dotyczy prowadzenia przez HORTICO S.A. marketu PSB MRÓWKA we Wrocławiu – Psarach. Celem podpisania umowy jest m.in. zwiększenie skali działalności linii detalicznej w Grupie Kapitałowej HORTICO S.A. poprzez otwarcie kolejnego marketu pod logo PSB MRÓWKA (Spółka od 2018 roku prowadzi już market budowlany PSB Mrówka w Psarach k. Wrocławia).

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności ze względu na szacowany wpływ na przychody i wyniki finansowe HORTICO S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony