Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Zmiana Regulaminu programu motywacyjnego i ustalenie Listy ostatecznej osób uczestniczących w programie za wyniki finansowe roku 2020

Data raportu: 10 czerwca 2021
Numer raportu: 8/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 15/2020 Zarząd HORTICO SA informuje, iż w dniu 10 czerwca 2021 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki zmieniła zapis  § 4 ust. 2 Regulaminu programu motywacyjnego HORTICO SA nadając mu następującą treść:

„2. Lista Wstępna zostanie określona do dnia 31 lipca danego roku obrotowego, którego Program dotyczy, za wyjątkiem roku 2020. W stosunku do roku 2020 lista osób zaproszonych do udziału w Programie zostanie określona do dnia 31 października 2020 r.”

Jednocześnie na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza zatwierdziła Listę ostateczną osób uczestniczących w programie motywacyjnym z tytułu wyników za rok 2020. Lista obejmuje 50 osób i 399.436 akcji.  

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony