Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Korekta raportu nr 3/2011

Data raportu: 18 stycznia 2011
Numer raportu: 5/2011

Zarząd Spółki HORTICO S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym 3/2011 z dnia 18.01.2017r. dotyczącym wyznaczenia pierwszego dnia notowań pojawiła się omyłka pisarska.

Było:
Prawa akcji, o których mowa powyżej, będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „HORTICO” i oznaczeniem „HOR”.

Powinno być:
Akcje, o których mowa powyżej, będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „HORTICO” i oznaczeniem „HOR”.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony