Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Posiadanie znacznego pakietu akcji przez IPOPEMA TFI

Data raportu: 14 stycznia 2011
Numer raportu: 2/2011

Zarząd HORTICO SA informuje, że 13 stycznia 2011 r. otrzymał informację od IPOPEMY TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA z siedzibą w Warszawie, że na dzień zawiadomienia fundusze zarządzanie przez IPOPEMA TFI posiadają łącznie 966 562 akcji HORTICO SA, co stanowi 8,64% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: art. 70pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz.1538)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony