Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Data raportu: 28 czerwca 2016
Numer raportu: 18/2016

Zarząd HORTICO S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że 28 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki podjęło uchwałę o powołaniu na Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pani Anny Chmury.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent podaje do wiadomości informacje dotyczące kwalifikacji oraz przebiegu pracy zawodowej Członka Rady Nadzorczej HORTICO S.A.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

2016.06.28 Powołanie członka Rady Nadzorczej EBI załącznik

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony