Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Powołanie Członka Zarządu HORTICO S.A.

Data raportu: 28 marca 2013
Numer raportu: 6/2013

Zarząd Spółki HORTICO Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 28 marca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 28 marca 2013 roku do składu Zarządu Spółki Pani Kingi Kazubowskiej-Talagi powierzając jej pełnienie funkcji Członka Zarządu.
Pani Kinga Kazubowska-Talaga jest absolwentką Wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej, gdzie na kierunku Marketing i Zarządzanie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem zdobyła tytuł magistra. Do zespołu HORTICO dołączyła w 2003 jako pełnomocnik Zarządu ds. zarządzania jakością, jednocześnie tworząc i rozwijając dział eksportu obsługujący rynek ukraiński. W 2006 roku objęła stanowisko kierownika hurtowni. Od 2008 w roli Specjalisty ds. eksportu rozwijała dział eksportu, który w tym czasie objął swoim zasięgiem rynek białoruski i rosyjski. Od 2009 na stanowisku dyrektora administracyjnego nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie Spółki.
W tym czasie odbyła wiele szkoleń z zakresu zarządzania jakością, rozwoju personalnego czy negocjacji np. „Pełnomocnik ds. zarządzania jakością”, „Audit narzędziem badania i doskonalenia systemu zarządzania jakością”, „Kreatywność i podejmowanie decyzji”, „Trening umiejętności interpersonalnych”, „Zarządzanie emocjami i stresem” czy „ Negocjacje w biznesie”.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony