Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

Data raportu: 30 czerwca 2017
Numer raportu: 13/2017

Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

  • Pani Urszula Bender
  • Pani Anna Chmura
  • Pan Łukasz Kononowicz
  • Pan Tomasz Magiera
  • Pan Marcin Matuszczak

Spółka w załączeniu przekazuje informacje na temat członków Rady Nadzorczej HORTICO S.A., o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

Załącznik nr 1 - Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej HORTICO S.A.

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony