Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Powołanie Zarządu III kadencji

Data raportu: 13 czerwca 2014
Numer raportu: 6/2014

Zarząd HORTICO S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 12 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Zarząd na kolejną wspólną 3-letnią kadencję począwszy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013. Do Zarządu powołano Pana Pawła Kolasę, powierzając mu jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu, Pana Andrzeja Guszała powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Panią Kingę Kazubowską – Talaga powierzając jej funkcję Członka Zarządu. Tym samym skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie.
Informacje na temat członków Zarządu HORTICO S.A. zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.hortico.pl

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony