Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Powołanie Zarządu IV kadencji

Data raportu: 12 czerwca 2017
Numer raportu: 10/2017

Zarząd HORTICO S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu Zarządu na kolejną wspólną 3-letnią kadencję począwszy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.
Do Zarządu powołano Pana Pawła Kolasę, powierzając mu jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu, Pana Andrzeja Guszała powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Panią Kingę Kazubowską – Talaga powierzając jej funkcję Członka Zarządu. Tym samym skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie. Emitent w załączeniu przekazuje informacje na temat
członków Zarządu HORTICO S.A., o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt.7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

Załącznik nr 1 do raportu nr 10/2017

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony